.litteratur

Kritikk av bøker, spesielt sakprosa.

Det nye samfunnslimet
(Borgerlønn)

Ville en månedlig sum fra staten til alle samfunnets voksne gjenoppvekket følelsen av fellesskap mellom borgerne?

En mørk flekk på kartet
(A Line in the River)

Den sudanske forfatteren Jamal Mahjoubs A Line in the River gir et sammensatt bilde av hvorfor så mye har gått galt i Sudan.

Miljøvern i evolusjonens tegn
(Environmentalism)

Det romantiske natursynet kan i verste fall stå i veien for et tilpasningsdyktig miljøvernarbeid, hevder professor i miljøstudier Douglas Spieles i ny bok.

Midt i det beksvarte mørket
(Fortell verden om oss)

Rune Eraker utforsker menneskets sårbarhet i sin nye fotobok. 

Når selvet bryter sammen
(Schizofreni)

Schizofreni er fremdeles en gåte for forskere, men Paul Møller har gitt oss en kunnskapsrik bok om fenomenet.

Når Syria-krigerne vender hjem
(The Returned)

Hundrevis av europeiske unge har reist ut for å delta i krigen i Syria – en del har siden kommet tilbake. I boken The Returned hevder den franske journalisten David Thomsons at mange av disse tar med seg jihad hjem igjen og forsøker å forklare oss hvordan og hvorfor. 

Mellom humanitær turisme og moralske kompromisser
(Humanitarian Action and Ethics)

Ny og innsiktsfull antologi drøfter katastrofehjelpens mange dilemmaer.

Usynlig allvitenhet
(The Culture of Surveillance)

George Orwells 1984 er fremdeles relevant, men «Big Brother» er en foreldet og misvisende metafor for dagens overvåking, ifølge forfatter David Lyon. Han hevder «Big Data» er et mer oppdatert språklig bilde.

Statens rett til å lemleste
(The Right to Maim)

Queer-teoretikeren Jasbir K. Puar leverer en skarp analyse av Israel og USAs rasebaserte biopolitikk.

Turisme – besværlig eller berikende?
(Sustainable Tourism on a Finite Planet)

Turismen er under lupen i tankevekkende bok om en verdensindustri i ekspansiv vekst.

En vekstøkonomi slår sprekker
(The Economic Roots of the Umbrella Movement in Hong Kong)

Hong Kong-demonstrasionene i 2014 kan ha handlet like mye om mangel på økonomiske muligheter som mangel på demokratiske rettigheter.

Skritt frem, ja, men fremskritt?
(Enlightenment Now)

I sin iver etter å forsvare fornuft og opplysning glemmer Steven Pinker at dette kan omfatte mer enn det han selv legger i begrepene.

Dommedag er avlyst
(Håb)

Fylt av angst for fremtiden forsøker Kristian Leth å fortelle en alternativ historie om hvordan verden egentlig har det.

Depresjon for revolusjon
(En fremtid uden fremtid)

Kunsten kan slå sprekker i kulturen og bidra til å snu samtidens depresjonstilstand. 

Utenrikspolitisk skyggespill
(Au nom de la France? Les non-dits de notre diplomatie)

Laurent Larcher etterlyser åpenhet, verdiengasjement og debatt om fransk utenrikspolitikk. Forfatteren hevder at Frankrikes maktelite skjuler sin egentlige agenda bak meningsløse uttalelser og hemmelighold.

Demokratiets raseri 
(The Spectre of Race)

Ny bok undersøker blant annet hvordan demokratiske institusjoner har understøttet udemokratiske praksiser som slaveri, diskriminering og utelukkelse.

Alt-right og overtrampets politikk
(Kill All Normies)

Angela Nagle jamrer seg over alt-right og forklarer hvorfor bevegelsen er blitt en suksesshistorie.

Om å leve et filosofisk liv
(Den lille boka om livet (Utdrag))

Daniel Krutzkoff Jacobsen er aktuell med Den lille boka om livet, utgitt på Forglemmegei forlag. Ny Tid trykker her et utdrag.

Fanget i vår egen snare
(Hva skal vi svare våre barn?)

I dette økologiske kampskriftet erklærer to akademikere et oppgjør med sin egen generasjon på barnebarnas vegne. Resultatet er en ujevn, men oppriktig bok – som lykkes best når den maner til direkte handling og erklærer økologisk unntakstilstand.

Dødelig hverdag i USA
(Another Day in the Death of America)

Siden januar er mer enn 8000 drept og 15 000 skadet i mer enn 32 000 skyteepisoder i USA. Dersom denne trenden fortsetter, vil totalt antall døde overstige 10 000 ved slutten av året – tilsvarende antall drepte i krigen i Jemen.

Hvorfor er vi så redde for terror?
(Farligt)

Farligt er en lettlest og god bok om årsakene til all vår ubegrunnede frykt.

Venstrepopulistisk luftslott
(Populistiska manifestet)

Svenske Göran Greider og Åsa Linderborg legger frem et idealistisk prosjekt, men overser både dagens økonomiske kontekst og vesentlig historisk kritikk i sitt forsvarsverk for venstrepopulismen.

Kan migrasjonskrisen løses?
(Can We Solve the Migration Crisis?)

Migrasjons- og flyktningproblemet vil kunne reduseres radikalt, mener den britiske advokaten og Harvard-professoren Jacqueline Bhabha i sin nye bok.

Intelligensens metamorfoser
(Métamorphoses de l’intelligence)

Den franske filosofen Catherine Malabou stiller et betimelig spørsmål, men gir ikke tydelig svar i sin nye bok om intelligens.

Da ånden forsvant
(Ånd/Frygt ikke frihed)

Både Schanz og Thomsen forsvarer troen på at mennesket er mer enn kultur og mer enn sine biologiske bestanddeler – mennesket er også ånd, hevder de.