fbpx

.bøker

NY TIDs kritikere skriver om litteratur
(internasjonal politisk sakprosa, etiske og eksistensielle tema, samt noe fiksjon)
– kritikk av rundt 15 bøker hver måned.

Smerteskrikets gladsang 

The Accusation forteller om den daglige kampen for å forbli et menneske under Kim Il-sungs terrorregime.

Feministisk hverdagsmotstand 

Living a Feminist Life er en gnistrende håndbok i å praktisere feminisme i en verden med nye skillelinjer.

Den edle kunst å lyve

I Werner Sonnes nye politiske thriller går fake og fakta opp i en høyere og høyst skremmende enhet.

Du er det du gjør

For Henry David Thoreau var innsikt uten handling lite verdt. Han tok sterkt til orde for sivil ulydighet når samvittigheten krevde det. 

Kampskrifter fra Trump-land

Sjokket som fulgte det amerikanske valget er i ferd med å legge seg. Nå må det handles. 

Byens psykopati

All arkitektur er politisk, hevder den svenske sosiologen Göran Therborn, og hyller moderniteten for dens fornektelse av autoriteter.

Trygghet til salgs

Sikkerhetsagentene i Afrika bidrar til trygghet for enkelte, på bestemte områder og av og til, men blander også roller.

Europolitisk striptease

Europa må slåss alene for å opprettholde det rettighetsbaserte samfunnet vi tar for gitt. 

Ateistisk dommedagsprofeti

At Europas sekulære er dømt til å tape mot fanatiske religiøse som attpå til får langt flere etterkommere, er et premiss Michel Onfray aldri undersøker holdbarheten til.

En radikal parlamentkvinnes erindringer

I skyggen av Labours lederstrider har Harriet Harman gjort livet enklere for britiske kvinner.

Hegemoni som makt og mulighet

Perry Anderson har sett nærmere på begrepet hegemoni, og hvordan det kan benyttes på en politisk tjenlig måte. 

Filosofiske flir

The Terror of Evidence er en bok til å smile og røres av – og til irritere seg grønn over.

Kun én stemme blant mange

Tenkning kan alle bedrive, fremholder filosofen Jacques Rancière, og avviser at massene går rundt i en ideologisk tåke.

«The Trumpocene»

Etter at Donald Trump vant presidentvalget, samlet staben på Petzel Gallery i New York noen av samtidens mest anerkjente kunstnere til motkamp.

Homohistoriens førstegransker

I en tid der homolobbyen er blitt et hverdagslig begrep, er Homintern en kjærkommen analyse av homofiliens fryktpotensial.

Bevegelsenes bevegelse

Transition-bevegelsens prinsipper for levevis har vært gjeldende i tusener av år og står direkte i opposisjon til kapitalismens.

Fred, frihet og alt gratis

Utopia for Realists forener det beste fra den utopiske tradisjonen med praktisk og fornuftig tenkning.

Ensomhetens misere og magi

Ensomhet er en erfaring som kan berike vår indre verden og styrke samværet med andre, mener Olivia Laing.

Geriljalederen som ble merkevare

Hva er igjen av Che Guevara? På Cuba vil han bestandig være en helgen, men i Vesten tok logoen og merkevaren Che Guevara over for den politisk opposisjonelle.

Å være forelsket i enten/eller

The Handmaid’s Tale bekrefter den liberale venstresidens verdensbilde, mens The Power utfordrer det.

Kjærlighet til verden

Arne Øgaard vil bevisstgjøre leseren omkring tidens store spørsmål og inspirere til et høyere nivå på den politiske samtalen.

Agamben og avståelsens etikk

Fellesskapet som skal komme er en lærd, rik, kompleks og til dels dunkel tekst. Her og der grenser den til mystikken: Agamben tømmer væren for en patriarkalsk Gud Fader med den ene hånden og gjeninnfører med Spinoza alle tings guddommelighet med den andre, før han trekker det hele tilbake inn i det profane, for så å holde «løsningen», en dirrende aura, frem for oss.

Stor litteratur som stadig blir større

Bae Suahs litteratur har vokst for hver roman hun har gitt ut, både i format og betydning.

Litt krig, hvis det passer

Fredsnasjonen Norge viser hvor lemfeldig styrt våre «fredsbidrag» i verden er.