fbpx

.bøker

NY TIDs kritikere skriver om litteratur
(internasjonal politisk sakprosa, etiske og eksistensielle tema, samt noe fiksjon)
– kritikk av rundt 15 bøker hver måned.

«Helt sikkert?»

Sikkerhetstiltak kan koste mer enn de smaker. Hensyn til trivsel og trygghet i byrommet er en krevende balansegang. 

Kunsten å leve essayistisk

De mest fascinerende delene av Dillons essays om essayet handler om hvordan sjangeren bebuder en annen form enn den litterære.

Omstilling for enhver pris

Intense utvekslinger mellem kinesiske og vestlige økonomer bante vei for Kinas åpning av økonomien.

En tredjegenerasjonsflyktning vender hjem

Tross alle konfliktfylte følelser overfor sporene etter Nazi-Tyskland, er det i Berlin amerikansk-jødiske Deborah Feldman for første gang føler seg hjemme.

En intellektuel ode til Snowden, Assange og Manning

Snowden, Assange og Manning representerer en helt ny måte å gjøre motstand på. The Art of Revolt er like radikal og original i sin tenkning som de tre nevnte varslerne er i sitt motstandsarbeid.

Drømmere søkes til verdens viktigste jobb

Verdenssamfunnet trenger en stor visjon for menneskehetens fremtid. Evnen til refleksjon og drøm kan bli vår viktigste ressurs.

Grenseløse vendinger

Göran Sonnevis seneste diktsamling viser en stor poet langt ute i livet.

Uten fellesskap, intet håp

Gjennom å studere håpets funksjonsmåter og håpløshetens irrganger viser Ronald Aronson oss hva det å forandre verden innebærer.

Aksept som resept

Situasjonen ser ikke lovende ut, men pessimisme må vike for aksept og dernest handling.

Selvhjelpslitteratur på sitt beste

Den danske psykologiprofessoren Svend Brinkman, prediker nøysomhetens evangelium med stor overbevisning.

Arven fra anarkismen

Hvordan tenkte egentlig Lenin i revolusjonsårene? Tariq Ali bibringer både nyheter og utradisjonelle perspektiver.

God valuta for pengene? 

Det raser en intens debatt i Frankrike og det fransktalende Afrika om bruken av pengeenheten CFA.

Menneskerettigheter for spesielt interesserte

Folkestyret svekkes av premissgivende overnasjonale domstoler, fastslo Maktutredningen allerede i 2003. Hva med menneskerettighetene i dette bildet?

Kvinnen, innvandreren og den innvandringskritiske

En tverrfaglig forskergruppe har nylig publisert et pionerarbeid i ytringsfrihetsdebatten, der betingelsene for ytringsfrihet får sin samlede fremstilling.

Dag Hammarskjöld, seer og oppdagelsesreisende

Embedsmannen og åndsmennesket Dag Hammarskjöld var ikke motpoler, men beriket hverandre gjensidig, mener hans biograf Roger Lipsey.

Større, raskere og mer oppfinnsomt 

Flere mennesker med et stadig høyere energiforbruk forutsetter at vi akselererer teknologiutviklingen i et stadig villere tempo.

Et snev av anstendighet

Hvis vi tror at vi selv vet best, er det ingen vits i å ta hensyn til andre. Derfor er det så viktig å opprettholde en kultur der det vi ikke forstår er det sentrale.

En fortsatt meget hemmelig verden

Under den kalde krigen skulle Stay Behind-hærer mobiliseres i Vest-Europa ved en eventuell sovjetisk okkupasjon. Briter og amerikanere benyttet noen av disse for andre formål.

Smerteskrikets gladsang 

The Accusation forteller om den daglige kampen for å forbli et menneske under Kim Il-sungs terrorregime.

Feministisk hverdagsmotstand 

Living a Feminist Life er en gnistrende håndbok i å praktisere feminisme i en verden med nye skillelinjer.

Den edle kunst å lyve

I Werner Sonnes nye politiske thriller går fake og fakta opp i en høyere og høyst skremmende enhet.

Du er det du gjør

For Henry David Thoreau var innsikt uten handling lite verdt. Han tok sterkt til orde for sivil ulydighet når samvittigheten krevde det. 

Kampskrifter fra Trump-land

Sjokket som fulgte det amerikanske valget er i ferd med å legge seg. Nå må det handles. 

Byens psykopati

All arkitektur er politisk, hevder den svenske sosiologen Göran Therborn, og hyller moderniteten for dens fornektelse av autoriteter.