.bøker

NY TIDs kritikere skriver om litteratur
(internasjonal politisk sakprosa, etiske og eksistensielle tema, samt noe fiksjon)
– kritikk av rundt 15 bøker hver måned.

En radikal parlamentkvinnes erindringer

I skyggen av Labours lederstrider har Harriet Harman gjort livet enklere for britiske kvinner.

Hegemoni som makt og mulighet

Perry Anderson har sett nærmere på begrepet hegemoni, og hvordan det kan benyttes på en politisk tjenlig måte. 

Filosofiske flir

The Terror of Evidence er en bok til å smile og røres av – og til irritere seg grønn over.

Kun én stemme blant mange

Tenkning kan alle bedrive, fremholder filosofen Jacques Rancière, og avviser at massene går rundt i en ideologisk tåke.

«The Trumpocene»

Etter at Donald Trump vant presidentvalget, samlet staben på Petzel Gallery i New York noen av samtidens mest anerkjente kunstnere til motkamp.

Homohistoriens førstegransker

I en tid der homolobbyen er blitt et hverdagslig begrep, er Homintern en kjærkommen analyse av homofiliens fryktpotensial.

Bevegelsenes bevegelse

Transition-bevegelsens prinsipper for levevis har vært gjeldende i tusener av år og står direkte i opposisjon til kapitalismens.

Fred, frihet og alt gratis

Utopia for Realists forener det beste fra den utopiske tradisjonen med praktisk og fornuftig tenkning.

Ensomhetens misere og magi

Ensomhet er en erfaring som kan berike vår indre verden og styrke samværet med andre, mener Olivia Laing.

Geriljalederen som ble merkevare

Hva er igjen av Che Guevara? På Cuba vil han bestandig være en helgen, men i Vesten tok logoen og merkevaren Che Guevara over for den politisk opposisjonelle.

Å være forelsket i enten/eller

The Handmaid’s Tale bekrefter den liberale venstresidens verdensbilde, mens The Power utfordrer det.

Kjærlighet til verden

Arne Øgaard vil bevisstgjøre leseren omkring tidens store spørsmål og inspirere til et høyere nivå på den politiske samtalen.

Agamben og avståelsens etikk

Fellesskapet som skal komme er en lærd, rik, kompleks og til dels dunkel tekst. Her og der grenser den til mystikken: Agamben tømmer væren for en patriarkalsk Gud Fader med den ene hånden og gjeninnfører med Spinoza alle tings guddommelighet med den andre, før han trekker det hele tilbake inn i det profane, for så å holde «løsningen», en dirrende aura, frem for oss.

Stor litteratur som stadig blir større

Bae Suahs litteratur har vokst for hver roman hun har gitt ut, både i format og betydning.

Litt krig, hvis det passer

Fredsnasjonen Norge viser hvor lemfeldig styrt våre «fredsbidrag» i verden er.

Populismebegrepets utilstrekkelighet

Populisme er ikke et negativt svar på neoliberalismen, men neoliberalismens eget instrument, mener sosiologen Éric Fassin.

Maskinene kommer

Myndigheter verden over må ta grep for å forhindre massearbeidsledighet og samfunnskollaps, mener Calum Chace.

Økologisk dumping

Tyske Ulrich Beck hevdet for 30 år siden at miljøødeleggelsene er demokratiske idet de rammer oss alle likt. I en ny bok blir denne påstanden kraftig kritisert.

Vind, vann og fugler

I en stadig mer urban verden har Florence Williams satt seg fore å finne ut hva ulike sanseinntrykk gjør med vårt velvære. 

We, the monsters

Monsteret er blant oss hver dag, hele tiden. Ja, monsteret, det er oss. 

Å forme verdensborgere

Kants pedagogikk viser oss hva som står på spill i barneoppdragelsen: siviliseringen av menneskeheten

Politikk i de gudløses tid

Hva har vi tilbake i det troløse samfunn – der mennesket ikke vil adlyde noen høyere makt, men selv være denne makten? 

Økonomi i et sunt økosystem

En økonomi der produksjon, forbruk og resirkulering henger sammen i en balansert «næringskjede», er løsningen på den økologiske krisen, ifølge økonom Ove Jakobsen.

Eliteliberalisme + massenasjonalisme = sant

For statsviter Jean François Bayart er globalisering og utvikling av nasjonal identitet komplementære prosesser.

Smadr bankene! Vær uregjerlige!

Den gamle verden kan hverken reformeres eller revolusjoneres; en totalavvikling må til før det nye kan bryte frem.