Bestill sommerutgaven her
Hjem litteratur

BOKMAGASIN – litteratur

NY TID er som kommentaravis samtidig et bokmagasin med rundt 40 bøker omtalt i hver utgave (mars, juni, september, desember). Vi omtaler (gjerne på en essayistisk måte) sakprosa innen politisk, økologisk og filosofisk litteratur, men også litteratur innen vår tids "big tech".
Avisen på rundt 100 sider inkluderer også tema-bilaget ORIENTERING og ofte filmmagasinet MODERN TIMES REVIEW.
Hva med å tegne et abonnement til 195 kr (kvartal)
eller online til 69 kr (mnd)?

Det milde, vanlige og tamme

KINA:
Arne de Boever: François Jullien’s Unexeptional Thought

Via sinologen François Jullien avdekker Arne de Boever blinde flekker, farlige fordommer og avgjørende mentalitetsforskjeller i møtet mellom øst og vest.

«Der er du jo, min venn»

HANDKE:
Peter Handke: Mein Tag im anderen Land

Et eviggyldig spenningsforhold mellom enkeltmennesket og fellesskapet. Har Peter Handke med alderen gradvis gitt avkall på raseriet?

Foreldede menneskerettigheter

FRIHET:
Ferdinand von Schirach: Jeder Mensch

Ferdinand von Schirach vil inspirere til en modernisering av det demokratiske systemet.

Et Internet of Things (IoT), Internet of Bodies (IoB) og Internet of Minds (IoM)


Ole Sverre Olsen: Samtaler med lysets hastigheter. Konstruksjonen av det digitale dødsriket.

Zuckerberg legger frem visjonene for det 21. århundre, bør du følge oppmerksomt med på hva som er det konkrete innholdet i det de presenterer av teknologi, forsket frem i laboratoriene i Silicon Valley.

Informasjon!

KUNNSKAP:
Cass R. Sunstein: Too Much Information

Hva skal vi stole på? Hvordan skal vi bruke informasjonen vi mottar, i vårt eget liv?

Politisk propaganda, rolleblanding og politikere – Mussolini, Franco, Hitler, Pinochet, Gaddafi, Erdoğan….

DIKTATORER:
Clément Fayol, Ruth Ben-Ghiat: Ces français du service de l’étranger, Strongmen: Mussolini to the Present

Det er kontaktnettet ditt som viser hvem du er og som gir deg jobb.

Anarkistisk pedagogikk

UTDANNING:
Judith Suissa: Anarchism and education. A philosophical perspective

En anarkistisk skolemodell bygger på en antiautoritær, ikke-hierarkisk, autonom tenkning. Er det mulig å reaktualisere i dag?

«Rather break the law than the poor»

BOLIGER:
Owen Hatherley: Red Metropolis: Socialism and the Government of London

London, en futuristisk skyskraperby, et neo-Tokyo, en by i et land styrt av en autoritær og nasjonalistisk elite. Hvor ble det av Corbyns manifest for massiv utbygging av kommunale boliger?

Dagens perverse fascinasjon for alt som er nytt

PSYKOLOGI:
Massimo Recalcati, oversatt av Alice Kingarriff: In Praise of Forgiveness

En bok om selvfølelse, spiseforstyrrelser, traumer og evig depresjon – og kjærlighet.

Torpedering av metafysikken

TRO:
Clément Rosset Oversatt og med etterord av Lars Tore Halvorsen: Virkeligheten og dens dobbeltgjenger. Et essay om illusjon

Rosset går hardt ut mot hele ideen om duplisering mellom det vi ser, og det som «egentlig» ligger bak. Dette er eskapisme og motvilje til å se det vi har rett fremfor oss, mener han.

Å forstå hva Gud kan ha ment med å sende dem til en utryddelsesleir

DET JØDISKE:
Norman Lebrecht: Genius and Aanxiety. How Jews changed the World. 1847-1947.

Om angst, paranoia og jødenes bidrag til kulturen.

Kontrarevolutionen i det 21. århundrede

ALT-RIGHT:
Pablo Stefanoni: La rebeldía se volvió de derecha? («Er oprøret drejet til højre»)

Argentinsk politolog tager pulsen på alt-right både højt og lavt og viser den kulturkamp, som giver alt-right medvind og centrumvenstrefløjen modvind.

Folkeforførere elsker flertallsavgjørelser

IDÉHISTORIE:
Kristoffer Momrak, Johan Huizinga, Aristoteles, oversatt av Tormod Eide, Hannah Arendt oversatt av Per Qvale Solum, Kojin Karatani: Midtøstens metropoler, Geschonden wereld [Ødelagt verden], Politikk, Om revolusjoner, Isonomia and the Origins of Philosophy

Er Hellas mer en kulturell periferi i Midtøsten enn opprinnelsen til vårt moderne demokrati? Aristoteles mente fønikerne i Kartago med likhet for loven – isonomia – hadde et bedre folkestyre enn Athen – demokratiets såkalte vugge.

Oplevelsen av (u)menneskelige møder med de gamle

SYKEPLEIE:
Vigdis J. Reisæter: Jeg skal hjelpe deg. En sykepleiers farvel til eldreomsorgen

Efter et årti i norsk ældreomsorg kunne sygeplejer Vigdis J. Reisæter ikke længere holde ud at måtte give en beroligende pille til angste demente i stedet for en hånd at holde i og et øre at lytte med.

Tatt av treningsbølgen

SELVREALISERING:
Jürgen Martschukat, oversatt av Alex Skinner: The Age of Fitness

Survival of the fittest – det gjelder å holde seg i form og passe på sin egen produktivitet. Du har også en app som måler puls, skritt og søvnkvalitet.

Når offentlig velferd blir avhengig av veldedighet

OMSORG:
Emma Dowling: The Care Crisis. What Caused It and How Can We End It?

: Storbritannia er i økende grad avhengig av de frivilliges innsats for å gi borgerne et minimum av omsorg mens offentlige tjenester lider under budsjettkutt og kriser.