.litteratur

Kritikk av bøker, spesielt sakprosa.

Indre og ytre labyrinter

I Denis Villeneuves univers koker alt ned til spørsmål om hva det er som gjør oss fri – og hva er det som stenger oss inne.

Feministisk hverdagsmotstand 
(Living a Feminist Life)

Living a Feminist Life er en gnistrende håndbok i å praktisere feminisme i en verden med nye skillelinjer.

Overfladisk om intellektuelles overmot

The Reckless Mind er en viktig kritikk av filosofer, men glemmer selv å være filosofisk. 

Kolonihistoriens mørke ekko
(Tjenestepiken til Omicunlé)

Sett fra Den dominikanske republikk kan hverken teknologi eller svart magi avverge klimakatastrofen.

Depresjon for revolusjon
(En fremtid uden fremtid)

Kunsten kan slå sprekker i kulturen og bidra til å snu samtidens depresjonstilstand. 

Å spre makten

Vaccaros samfunnskritikk er først og fremst rettet mot finanskapitalismen som tjener den ene prosenten på bekostning av de 99 øvrige. 

Økende konformisme
(Generation #selfie)

Selfie-kulturen truer med å redusere oss til markedsføringsagenter av vår sosiale-medier-personlighet, mener to tyske forfattere.

Opptøyer fremfor streik 

Opptøyene er vår tids reaksjon på kapitalisme, slik streikene var det før i tiden.

Rasisme og klassekamp
(Class, Race, and Marxism)

Kun en radikal avskaffelse av de strukturelle betingelsene for ekskludering av arbeidere – svarte som hvite – vil kunne bremse den pågående sosiale ekskluderingsprosessen i USA, hevder historikeren David Roediger i ny bok.

Uten fellesskap, intet håp
(We)

Gjennom å studere håpets funksjonsmåter og håpløshetens irrganger viser Ronald Aronson oss hva det å forandre verden innebærer.

Du er det du gjør
(Civil Disobedience)

For Henry David Thoreau var innsikt uten handling lite verdt. Han tok sterkt til orde for sivil ulydighet når samvittigheten krevde det. 

En mørk flekk på kartet
(A Line in the River)

Den sudanske forfatteren Jamal Mahjoubs A Line in the River gir et sammensatt bilde av hvorfor så mye har gått galt i Sudan.

Øyeblikk av klarsyn

En innsiktsfull øyeåpner til historien som mer enn det lineære fremskritt. 

Žižek på sitt verste 
(Incontinence of the Void)

Slavoj Žižeks siste bok er tidvis uleselig – men hans bruk av populærkultur like genial som repetitiv.

«The Trumpocene»
(We Need to Talk)

Etter at Donald Trump vant presidentvalget, samlet staben på Petzel Gallery i New York noen av samtidens mest anerkjente kunstnere til motkamp.

Globaliseringens muligheter og umuligheter
(The Globalization of Inequality)

Globaliseringen utjevner forskjellene mellom rik og fattig på verdensbasis, men øker ulikheten i det enkelte land.

En intellektuel ode til Snowden, Assange og Manning
(The Art of Revolt)

Snowden, Assange og Manning representerer en helt ny måte å gjøre motstand på. The Art of Revolt er like radikal og original i sin tenkning som de tre nevnte varslerne er i sitt motstandsarbeid.

Fascisme i fåreklær
(Les nouveaux visages du fascisme)

Populismebegrepet fungerer ikke – det er postfascisme som skyller over verden.

Forsvar for den gåtefulle kjærligheten 
(Agony of Eros)

Vi bør opprettholde kontakten med det vi ikke forstår, mener Byung Chul-Han. 

I Kinas skygger
(Home is Not Here)

Historikeren Wang Gungwu – kjent for studier av kinesiske samfunn – har skrevet sine memoarer om en oppvekst i Britisk Malaya i skyggen av det Kina det aldri ble mulig å vende tilbake til.

Prolog til en politikk

Det finnes tre maktfilosofier som alltid ender med å overraske status quo.

Norsk venstresides manglende evne til å se verdenen vi lever i

Glucksmann har mange og innovative ideer for å redde Europa fra renasjonalisering.

Svenske sinnstilstander
(De kommer att drunkna i sine mödrars tårar)

Johannes Anyurus virtuose roman stiller dypt ubehagelige spørsmål om terrorbekjempelsens virkninger.

Håpet foran avgrunnen 
(Endestation Europa)

Europeiske intellektuelle diskuterer på engasjerende vis kontinentets krise i debattboken Endestation Europa.