.litteratur

Kritikk av bøker, spesielt sakprosa.

Krigsherrenes etterpå-demokratier

Hvordan lykkes de afrikanske opprørslederne politisk etter at konfliktene har stilnet? Ti afrikaforskere har sett på saken.

Ordet som nøkkel til makt og prestisje

Kvinner og makt er en kort fortelling. Kvinners taushet har en tusenårig tradisjon. 

Menneskesammenspjæringa

Aina Villanger har skrevet en samling dikt som vil kommunisere, i en setting som er intim og universell på en og samme tid.

Kan migrasjonskrisen løses?

Migrasjons- og flyktningproblemet vil kunne reduseres radikalt, mener den britiske advokaten og Harvard-professoren Jacqueline Bhabha i sin nye bok.
Bok Hello World

Kunstig intelligens eller menneskelige luner?

Matematikeren Hannah Fry har utforsket den kunstige intelligensens tilkortkommenheter og muligheter. En fruktbar arbeidsdeling mellom maskin og menneske er mulig – og nødvendig, mener hun.

«Spør Vadsø»

Bård Wormdals bok Spionbasen forteller om et Norge som virkelig betyr noe for stormaktsspillet.

«The Trumpocene»

Etter at Donald Trump vant presidentvalget, samlet staben på Petzel Gallery i New York noen av samtidens mest anerkjente kunstnere til motkamp.

30–40

I trettiårene er det ingen bønn: Det er her man blir nødt til å møte lille barnet igjen – det man mistet et eller annet sted på veien.

Om å leve et filosofisk liv

Daniel Krutzkoff Jacobsen er aktuell med Den lille boka om livet, utgitt på Forglemmegei forlag. Ny Tid trykker her et utdrag.

Escande og Cassini: Bienvenue dans le capitalisme 3.0

Det er langt igjen til delingsøkonomien gir klingende mynt i felleskassa.

Trump som venstresidens fødselshjelper

Trump kan føre til at en vital og ytterliggående venstreside endelig vil bli dannet i USA.

Vesten, resten og den helt store testen

Uttrykket «det internasjonale samfunnet» må redefineres. I dag er det bare en frase politikerne benytter når de vil slippe å ta ansvar.

Europas selvskading 

Det skumrer i Vesten. Men morgenrødmen bringer lys, ifølge Bernd Ulrich.

Etter industrien er industrien

The Deindustrialized World analyserer konsekvensene av fabrikk- og minenedstengningene som har funnet sted i Vesten siden 1960-årene. 

Maskinene først, mennesket etter?

Kunstig intelligens kan ikke erstatte sosial kunnskap og kompetanse, idet den er den menneskelige dømmekraft underlegen og alltid vil være det.

Når et kjemperike faller

Både velbalansert og anekdotekrydret fortelling om Det ottomanske rikets endelige fall.

Athen: På sletten innenfor de fire fjell

Siste nummer av det filosofiske tidsskriftet Agora presenterer en samling tekster skrevet av blant andre Freud, Derrida og Heidegger, under tittelen Athen. Det er et meget ambisiøst og interessant prosjekt.

Genialt på jordet

Ritters gjennomgåelse og kritikk av Munchs kunst er både hysterisk morsom, velskrevet og på mange måter treffende. Men historisk kunstkritikk kan ha tvilsom verdi når den er så feilaktig som denne.

Mens vi venter på kommunismen

Vi befinner oss i den siste fasen av en reaksjonær periode som har vart i 40 år, mener Alain Badiou: Snart gjenoppstår den kommunistiske idé.

En følelse av å leve i en tid hvor verden er i ferd...

Hvordan kan historien om medarbeideren i en dagligvarebutikk bergta så mange lesere verden over?

Klar digitale 

Chul-Hans hat til den digitale tidsalder er bombastisk og bare tidvis interessant. Likevel er han lett å like.

Nerudas kjærlighet til jorden

Jordbunden kjærlighet viser veien til en universell omsorg.

Europas krise er filosofisk

Europa lider under en uklar krise: Kreftene som skulle forene oss, er fraværende, mens de motsetningene som skulle drive frem noe nytt, er for vage. En filosofisk klargjøring av sykdommen må til for å forberede en sunn politisk kamp. 

Trygghet til salgs

Sikkerhetsagentene i Afrika bidrar til trygghet for enkelte, på bestemte områder og av og til, men blander også roller.

Adonis: Vold og Islam

Hvordan kan noen mene at verden uten islam ville være blottet for mening? spør en av den arabiske verdens største forfattere, Adonis.