Bestill sommerutgaven her

Livstreet som forsvant

Vi bør lytte mer til trærne.

Fotografier utstrakt i tid

BILLEDKUNST: Det mest interessante ved Fiona Tans utstilling er spørsmålet om hvordan selvet uttrykkes gjennom fotografiske bilder.

Barthes og omsorgen for menneskets sjel

Den franske essayisten og teoretikeren Roland Barthes ville blitt 100 år i år. Et tilbakeblikk på hans skrifter maner til videre tenkning om mellommenneskelige forhold og sameksistens.

En illusjon om frihet

Dubai tilrettelegger for en komfortabel, sløvende livsstil – i hvert fall akkurat komfortabel nok til å unngå en oppblomstring av fruktbar kultur.

Flygtningebrev: kreatur på vandring

Et fiktivt brev skrevet af børn på vandring.

På vei mot et grønt skifte

Den 1. oktober forsvant avgiften på biodiesel i Norge. «Et steg på veien til et grønt skifte,» sier leder for Stortingets miljøkomité Ola Elvestuen.

Sulten og skjønnheten

Hva er denne umettelige sulten vår etter skjønnhet? Hvor har den sine røtter? Og hvorfor brer stillheten seg nå?

Staten kan skape et bærekraftig, grønt industrisamfunn

Tiden for å flikke og reparere er over. Global oppvarming er reelt, og det er tid for store statlige ambisjoner og visjonære investeringer.

Eit spørsmål om uskuld

Ingen er skuldige i tragedien skildra i Hvitt hav. Men ingen er uskuldige heller.

Flaum i Europas Eden

Når Cannes merker verknadene av klimaendringane.

Raseri og retningsløshet

En antologi over ung dansk poesi har fått massiv oppmerksomhet i Sverige.

Tøffe prioriteringer må til

Å velge er samtidig å velge bort. Men hvis vi ikke velger i det hele tatt – hvor ender vi opp da?

Nye poesikriger

Korrespondentbrev: Om amerikanske konseptuelle poeters arroganse i rasespørsmål.

Frie stemmer i fare

Samme uken som Nobelprisen i litteratur går til en tidligere fribyforfatter, foreslår Regjeringen nye kutt som vil gjøre det svært vanskelig å gi forfulgte forfattere beskyttelse i Norge.

Manhattans store skald – har vi ham nå?

Walt Whitman åpnet opp det moderne for en hel nasjon. Forsøk på å fange ham én gang for alle blir fåfengte.

Kunst og skvalderkål

Er den økokritiske forfattaren ein utdøyande rase?

Hvor fri er den uavhengige filmen?

Independent Filmmaking Around the Globe ser på verdens uavhengige filmproduksjon, i en tid preget av større frihet og nye avhengighetsforhold.

Livet, døden og metafiksjonen

Italienske Nanni Moretti er tilbake med sin beste film siden Sønnens rom, som den premieraktuelle metafilmen Mia madre har flere likhetstrekk med.

Indre og ytre labyrinter

I Denis Villeneuves univers koker alt ned til spørsmål om hva det er som gjør oss fri – og hva er det som stenger oss inne.

Utover seg selv

Flere av de norske dokumentarene på Bergen internasjonale filmfestival kombinerte dypt personlige historier med vesentlig samfunnsaktualitet, og var følgelig alt annet enn navlebeskuende.

Essayets etos – de fem benspænd

Ny Tid bringer her talen holdt av Carnera på Gyldendal den 1. oktober ved lancering af sidste Vinduet, med tema om essayet.

Maskin og menneskelighet

TV-SERIE: Hva er mekanisk i mennesket? Serien Humans åpner for mer nyanserte refleksjoner rundt forholdet mellom menneske og maskin.

«Vi forteller oss selv og hverandre historier for å overleve»

Intervju: Ny Tid møtte regissør Joachim Trier før premieren på hans nye film Louder Than Bombs, for å snakke om hvilke erfaringer og hvilken tenkning det å lage kvalitetsfilm krever.

Kvinner til topps i USA og FN?

2016 kan bli et merkeår for kvinner og politikk. USA skal velge president, og FN skal få ny generalsekretær. Vil en kvinne greie å slå gjennom?

Selfie – fra egoisme til altruisme?

Smil til ditt eget speilbilde, og verden vinker tilbake.