kommentar

NY TID er en kommentaravis. Se BOK og FILM for kritikk, med rundt 25 anmeldelser av politisk litteratur og dokumentar hver måned.

F-ordet for de rødgrønne

Valgresultatet i 2005 var knapt nok klart før den nye regjeringen fjernet familieministeren. Siden har vi knapt hørt regjeringen snakke om familien.

Venstre er tilbake!

Ola Elvestuens invitt til FrP viser at Venstre igjen står på trygg, borgerlig grunn.

Mer demokrati, mindre politikk

Våre folkevalgte er blant de grupper nordmenn stoler minst på. Da blir det rart å rope på mer overføring av makt til politikerne.

Urettferdige subsidier

Skal man sikre bedre vilkår for bønder i sør, må man tåle at norske bønder får økt konkurranse.

På tide å våkne

Hvor lenge skal oljeindustrien få sette dagsorden på tvers av klima- og miljøinteresser?

Den mette middelklassen

Velferdsstaten skal ikke være alt for alle, men for dem som trenger den - når de trenger den.

Vi selger ikke sjela vår

Debatten om hvilken regjering som skal avløse den rødgrønne, er viktig. Den skaper også stor spenning blant politikere og vanlige folk.

Overflod av mat er ingen selvfølge

I en tid med økende matmangel er det både uansvarlig og usolidarisk å svekke den norske matproduksjonen.

EU sett frå Afrika

Fleire afrikanske land nektar å signere nye frihandelsavtalar med EU.

Bak spakene for USA

Det norske folk ønsker ingen opptrapping av Norges offensive operasjoner.
Det ser ikke ut til å gjøre inntrykk på politikerne på Stortinget.

Mari Eifring

Leder av Rød Ungdom.
Les Rød Ungdoms blogg her.

«De skulle bare ha visst»

De største taperne med den nye pensjonsreformen er dagens unge arbeidstakere. De bare vet det ikke.

EØS på hell

Vi står overfor et stemningsskifte på Island. I den siste meningsmålingen ønsket 55,1 prosent av islendingene å bli medlem av EU, mot 36 prosent for bare ett år siden.

Vi ser fremskritt i Irak

Et av de mest upopulære standpunktene jeg noen gang har forsvart, er støtten til intervensjonen i Irak i 2003. Nylig rundet krigen sitt «5-årsjubileum».

Demokratisk nederlag

Irenes nei til Lisboatraktaten har vært et ja til et status quo med store uløste institusjonsproblemer.

Ove A. Vanebo

Leder av Fremskrittspartiets Ungdom.
Les FrPUs blogg her.

Demokrati på EU-vis

Det irske nei-et til Lisboatraktaten er eit ekko av det franske «No» og det nederlandske «Nee» til EU-grunnloven i 2005.

Leder: Behov for norsk granskning

Etter at Serbia onsdag utleverte Radovan Karadzic til domstolen i Haag, er det på tide at også Norge gransker sin rolle i et av det 20. århundres verste folkemord.

Leder: Det dristige grep

Den siste uka har Erik Solheim vist at miljø og utvikling henger sammen. Men kan dét bli en politisk vinnersak?

Den nødvendige ulydigheten

Når lovverket truer menneskers mulighet til å ha det godt med sin kropp og sin identitet, kan det være nødvendig å bryte loven.

Framtida for norsk industri

Verden trenger norsk aluminium, men hvem skal stå for produksjonen om ikke arbeidsfolka på Karmøy og Lista gjør det?

Leder: Ruset på olje

Denne uka burde ha vist at det ikke er brygge, bredbånd eller stabbur som er Åslaug Hagas problem, men det at heller ikke hun får oss vekk fra oljeavhengigheten.