kommentar

NY TID er en kommentaravis. Se BOK og FILM for kritikk, med rundt 25 anmeldelser av politisk litteratur og dokumentar hver måned.

Urban fattigdom overses

Norsk utenriks- og utviklingspolitikk neglisjerer byenes muligheter og begrensninger. Men slaget om bærekraftig utvikling står faktisk i byer.

Nordisk fredsarbeid 

Professor Stein Tønnesson ved fredsforskningsinstituttet PRIO mener man bør gå sammen med andre nordiske land for å styrke arbeidet med konfliktforebygging

Korrupsjon som stabil likevekt?

Korrupsjonen er et stort hinder for muligheten til å løse vår tids mest presserende problemer – fattigdom og uhelse, miljø- og klimatrusselen og økende økonomisk ulikhet.

Valg i Zimbabwe

Tross positive tiltak som nytt valgregistreringssystem og utenlandske valgobservatører, spørs det om et fritt og rettferdig valg i Zimbabwe er realistisk.

Hva er det egentlig NATO vil?

Den store NATO-øvelsen som pågår i Midt-Norge i disse dager, skal ifølge vår regjering gi oss en følelse av trygghet. Men gir kursen NATO har staket ut de siste årene, en trygghetsfølelse?

Inn i en ny tidsalder: Følelsen av fellesskap

DEMOKRATI: Den voksende skepsisen til myndighetene er en global trend. Kan økt grad av borgerdeltakelse og oppmerksomhet på felles ansvar gjenreise tilliten?
Amnesty International

Stans handelen med torturredskaper

TORTUR: En FN-resolusjon om handel med redskaper som brukes til tortur, vil bringe oss et skritt nærmere målet om en verden uten tortur.

På opptråkkede stier

KOMMENTAR: Kunne våre militære og politiske ledere våkne og ta grep mot en skjebne som er langt alvorligere enn pandemien som har rammet verden?

Tilbake til Utopia

Utopia inspirerte både til kommunisme og utopisk sosialisme.

Gandhis metode

AVISLEDER: Å kjempe for fred og forsoning er ikke lett.

Kommentar: Djevelen i detaljene

Verdens statsledere begynner å snakke sammen om atomvåpen. Hvem skulle trodd det?

Russiske miljøforkjempere

Ecojurist. I en tid der organisasjonslivet i Russland lider under Putins regime finnes det et lyspunkt: Bellonas kontor i St. Petersburg har fått inn rekordmange søknader til sitt Ecojurist-program - en konkurranse som holdes for å hjelpe fram Russlands fremtidige miljøadvokater.

Kommentar: Kapitalflukt engasjerer

Multinasjonale selskaper håver inn penger i landene de befinner seg i: En makt det bør kreves full åpenhet rundt.

De nye dinosaurene

BOKANMELDELSE: Ap gikk på sitt landsmøte forrige helg inn for en konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen, og det første steg i retning oljeutvinning er tatt. Ny klimabok forteller noe om hvorfor dette skjer.

Kommentar: Ja, de penga…

BNP er blitt selve målet for positiv utvikling. Få snakker om at veksten har en økologisk grense.

Kommentar: Hvilken finanskrise?

I stedet for å lære av erfaringene rundt finanskrisa, lukker man øynene - og forhandler som aldri før.

Leder: Fra 10 til 100

Det er fort gjort å telle afghanere feil.

Internasjonal spaltist: Slummens ansikt

Søndag kan Mumbai-baserte Slumdog Millionaire blir den store vinneren under Oscar-utdelingen. Dét er mange inderes frykt.

Leder: Selsomme saker

Denne uka har vist hvordan sel og befruktning sier mye om dagens Norge.

Uten grenser: Dette er stalinisme!

Drapet på Natalia Estemirova tok også livet av myten om stabilitet i Tsjetsjenia.

Olje-Norges behov for voksenopplæring

Den harmløse betegnelsen «23. konsesjonsrunde» har utløst et historisk søksmål mot den norske stat.

Alle skal få en helsesøster å gå til – hver dag

Vi ønsker oss et krafttak for bedre psykisk helse med helsesøstrene i spissen.

Det magiske ordet som struper debatten 

«I’m not into conspiracy theories, except the ones that are true or involve dentists.» Michael Moore

Nasjon Europa

Med valgresultatet i Italia i mars som utgangspunkt, beskriver den italienske marxistteoretikeren Franco Berardi de nasjonalistiske og rasistiske strømningene han ser i dagens Europa.
Misrata, Libya

Den misbrukte resolusjonen og norsk flauhet

Den britiske utenrikskomiteens rapport om Libya-krigen overses i Norge: Den forklarer at våre allierte på bakken var libyske islamister med bånd til Al Qaida.