kommentar

NY TID er en kommentaravis. Se BOK og FILM for kritikk, med rundt 25 anmeldelser av politisk litteratur og dokumentar hver måned.

Leder: Når ord er makt

Menneskesmuglere og lykkejegere. Med slike ord beskrives hjelpere og foreldre flest.

Internasjonal spaltist: Ikkevold som kampmetode

Alt håp er ute for Tibet. Det kan føre til et nytt gjennombrudd.

Stille før stormen

De enorme forventningene som hviler på Barack Obamas skuldre, tynger også afrikanere verden over.

Leder: Finanskrisas goder

De siste ukenes økonomiske krise har vist at vi nå har mulighet til å finne ut av våre virkelige verdier.

Leder: Når EU-debatten skader

Den siste uka har vi sett hvordan EU-debatten både kan forkludre Nobelkomiteens arbeid og Norges forhold til omverdenen.

Internasjonal spaltist: Bør vi elske USA nå?

Nok en gang ser verden til USA med sinne og håp. Hva sier det om oss?

Internasjonal spaltist: Vårt rollespill til daglig

I høst har vi klart å stanse et nytt kvinnefiendtlig lovforslag i Iran. Slik gjorde vi det.

Leder: En historisk hendelse

Denne uka har vi vært vitne til historie. Nå handler det om å la den leve framover.

En serie uheldige hendelser?

Den globale finanskrisa når nye bunner. Men finnes det noen man kan legge skylda på?

Stram inn handlingsregelen

Statsbudsjettet for 2009 smøres med 92 milliarder oljekroner. Hvorfor er det ingen som kritiserer at det brukes for mye oljepenger?

Hvem skal ta klimaregningen?

Erik Solheim skryter av å oppfylle bistandsmålet om én prosent av BNI. Men med regjeringens talltriksing har andelen som går til fattigdomsbekjempelse, i realiteten gått ned.

Veto mot tjenestedirektivet

Vi vil ikke vedta en lov som vi ikke kjenner det faktiske innholdet til og konsekvensene av.

Leder: Det hvite håpet

Barack Obama er mer et hvitt enn et svart håp. Hvis han vinner tirsdag, vil den største mentale endringen skje i Europa og Norge.

Leder: Veien ut av krigen

Den siste uka har vist at Norges deltagelse i Afghanistan-krigen blir stadig vanskeligere å forsvare. 2009 blir et skjebneår for landets internasjonale krigsdeltagelse.

Internasjonal spaltist: Russland etter Anna

De som lar drapsmenn gå fri, bør få vite at de aldri vil være velkomne utenfor Russland.

Leder: Grenser for ytringsfriheten

Denne uka har vist at det er grenser for hva man kan si i norsk samfunnsdebatt.

Olaf Thommessen: Pressens makt

Hvem skal gripe inn når pressen gjør grove overtramp?

Internasjonal spaltist: Snu! Døra er lukket

For iranere flest er internett blitt vårt viktigste vindu mot verden.

Leder: Ideologienes død

Den siste uka har vist at vi står overfor en helt ny tenkning om verdensøkonomien. 20 år etter kommunismens død, er tiden nå kommet for ekstremkapitalismens.

Kronikk: Slik jeg ser det

Forrige fredag fortalte ambulansesjåfør Erik Schjenken i A-magasinet om tiden etter at han 6. august 2007 forlot småbarnsfaren Ali Farah blødende i en park. Her er Farahs svar.

Veto mot Teneste­direktivet?

Debatten om Tenestedirektivet har dei siste vekene blomstra opp igjen.

Kontingent i støpeskjeen

Norges EØS-kontingent skal reforhandles. I stedet for å være gniene, bør vi debattere hvordan pengene best kan forvaltes.

Leder: Norges demokratiske problem

Den siste uka har vist at Norge ikke har et demokrati tilpasset det 21. århundre. På tide med endring.

Systemfeil: boligkrise

Det liberaliserte boligmarkedet skaper kriser. Det er på høy tid å ta kontroll over boligsektoren.

Hva vil vi med skolen?

En bedre skole handler om kompetente lærere, større valgfrihet og en mer differensiert undervisning. Det får man ikke ved å presse alle gjennom samme mal.