kommentar

Comments, if not sub (leder/Orientering)

Sannhetens fakkel

Tibetanere setter fremdeles fyr på seg selv, i rop om hjelp. En fakkelstafett reiser nå verden rundt, med håp om å innhente mange nok stemmer for å gi i «julegave» til FN.

LEDER: Når staten tar barn

Inngrep. I snart ti år det vært slått alarm om den norske statens fratakelse av barn fra deres mor og far. Debatten kunne både vart lenger og vært lengre.

Hvem bestilte mordet på Anna P.?

7. oktober var det fire år siden den russiske journalisten Anna Politkovskaja ble skutt og drept. Tsjetsjenias president og fungerende statsminister, Ramzan Kadyrov, har blod på hendene.

Hvem bestilte mordet på Anna P.?

Kommentar: Kreves en holistisk tilnærming

Er det en sammenheng mellom finanskrisen, spesielt i Sør-Europa, og korrupsjon? Bidrar tette bånd mellom politikk og næringsliv til krisens omfang? Og hvorfor er en fri og uavhengig presse viktig i antikorrupsjonsarbeidet?

Kommentar: Fanget i Bermudatriangelet

Sosialøkonomene har spilt en sentral rolle i utviklingen av det etterkrigstidens Norge vi kjenner. Kan klimaproblemene løses med de samme modeller og tilnærminger?

Reduser ventetiden for familiegjenforening

Regjeringen skulle forenkle byråkratiet, fjerne køer og finne bedre løsninger. Ventetiden for å få familiegjenforening har økt fra 6 til 18 måneder. Inntektskravet skal...

Kommentar: Sivile stemmer

De afghanske stemmene må bli hørt i det internasjonale samfunnet. Men det er ikke nødvendigvis først og fremst de offisielle stemmene som trenger oppmerksomhet.

Leder: Tid for intervensjon

Den siste uka har vist det legitime i burmesernes ønske om intervensjon for å redde liv. Spørsmålet er om det også bør føre til regimeskifte.

En dyrekjøpt seier

Sarkozy, Norge og EU fikk det som de ville. Men det er ikke sikkert de vil tjene på seieren.

Klokkene ringer for oss nå

Vi slapp også inn en gang, da vi selv banket på. «Gi meg dine trette, dine fattige. Dine forhutlede masser som lengter etter å puste...

Prisens moral, moralens pris

Kinas kommunistparti er blitt avslørt etter Nobels fredspris til Liu Xiaobo (54). Men prisen har også aktualisert nobelkomiteens sammensetning.

Danser med ulver

Det er ikke de som bor tettest på ulven som er mest negativ til den. Derfor er ikke et rovdyrforlik med Senterpartiet en ideell løsning.

Kommentar: Barn er barn

Det holder ikke bare å antyde at noen lengeværende asylbarn får opphold. Barn i Norge trenger mer fra Erna Solberg.

Vår tids bieberisme

Trusler gjør at min lillesøster frarådes å gå inn i politikken. Popmusikken blir et tilfluktsrom hvor hun kan føle seg velkommen.

Leder: Spillet om det svarte gull

Den siste uka har vi sett hvordan oljelobbyen setter sitt preg på de med makt i Norge.

Dunkel gledesrus

Internasjonal presse retter søkelyset mot vertslandet av årets Eurovision Song Contest: Aserbajdsjan. Det er ikke bare artister og glamour som vekker medias interesse opp mot finalen i mai.

Kommentar: Utsatt klimakrise

Statsbudsjettet som ble lagt fram den 6. oktober, gir kanskje svar på mye. Men når det gjelder Norges klimautslipp og hva som skal få dette ned, er det lite å finne.

Leder: Anundsen bør gå

Torsdag kom argumentet som bør få også Erna Solberg til å se hva som er best for regjeringen og Norge: Justisministeren bør gå av.

Krigsnasjonen Norge og krigen i Jemen

Det bildet norske politikere – og ikke minst norsk utenriksledelse – ønsker å spre over hele verden, er at Norge er en fredsnasjon. Men...

Kreativt kaos fra den elektroniske frontlinjen

Hva kan historier om mutanter, flyvende katter og idrettsutøvere uten innvoller lære oss om forholdet mellom teknologi, samfunn og menneske? 

Bør vi ha rett til å bli glemt?

Digitale medier har økt mengden av tilgjengelig informasjon om oss – og aktualiserer behovet for en debatt om vår rett til å forsvinne i glemselen.

Afrikas 99 prosent

De siste par årene er det blitt populært å snakke om den økonomiske veksten i Afrika. Men færre ser på hvordan veksten fordeles.

Kommentar: Kald krigs logikk

Klimatoppmøtet i Durban vil bli avgjørende for hva slags klimaregime verden får i åra som kommer. Faren er at forhandlingene fryser fast i kald krig.


Kultur og respekt

Denne teksten er et oversatt utdrag fra Manjis nye bok Allah, Liberty and Love (Allah, frihet og kjærlighet), som også er å få tak i som applikasjon («app») på engelsk til smarttelefoner og lesebrett. Utdraget trykkes eksklusivt i Norge for Ny Tid.