kommentar

Comments, if not sub (leder/Orientering)

Olaf Thommessen: Pressens makt

Hvem skal gripe inn når pressen gjør grove overtramp?

Internasjonal spaltist: Snu! Døra er lukket

For iranere flest er internett blitt vårt viktigste vindu mot verden.

Leder: Ideologienes død

Den siste uka har vist at vi står overfor en helt ny tenkning om verdensøkonomien. 20 år etter kommunismens død, er tiden nå kommet for ekstremkapitalismens.

Kronikk: Slik jeg ser det

Forrige fredag fortalte ambulansesjåfør Erik Schjenken i A-magasinet om tiden etter at han 6. august 2007 forlot småbarnsfaren Ali Farah blødende i en park. Her er Farahs svar.

Veto mot Teneste­direktivet?

Debatten om Tenestedirektivet har dei siste vekene blomstra opp igjen.

Kontingent i støpeskjeen

Norges EØS-kontingent skal reforhandles. I stedet for å være gniene, bør vi debattere hvordan pengene best kan forvaltes.

Leder: Norges demokratiske problem

Den siste uka har vist at Norge ikke har et demokrati tilpasset det 21. århundre. På tide med endring.

Systemfeil: boligkrise

Det liberaliserte boligmarkedet skaper kriser. Det er på høy tid å ta kontroll over boligsektoren.

Hva vil vi med skolen?

En bedre skole handler om kompetente lærere, større valgfrihet og en mer differensiert undervisning. Det får man ikke ved å presse alle gjennom samme mal.

Verdensdemokrati er mulig

Mange av de største utfordringene verden står overfor, krever globale løsninger. Da må vi tørre å diskutere overnasjonalitet.

Mali Steiro Tronsmoen

Leder av Sosialistisk Ungdom.
Les SUs blogg her.

Høyre om i skolen?

Høyres innspill i skoledebatten viser at de ikke er særlig opptatt av kunnskap.

Vår siste olje

Leder: Denne uka har vist hvor vanskelig det er å få Norge ut av oljetønna. Det viser reaksjonene på Bellonas oljeutspill.

Utred alternativer til EØS-avtalen

Norge trenger en reell debatt om hvilke alternativer vi har til EØS.

F-ordet for de rødgrønne

Valgresultatet i 2005 var knapt nok klart før den nye regjeringen fjernet familieministeren. Siden har vi knapt hørt regjeringen snakke om familien.

Venstre er tilbake!

Ola Elvestuens invitt til FrP viser at Venstre igjen står på trygg, borgerlig grunn.

Mer demokrati, mindre politikk

Våre folkevalgte er blant de grupper nordmenn stoler minst på. Da blir det rart å rope på mer overføring av makt til politikerne.

Urettferdige subsidier

Skal man sikre bedre vilkår for bønder i sør, må man tåle at norske bønder får økt konkurranse.

På tide å våkne

Hvor lenge skal oljeindustrien få sette dagsorden på tvers av klima- og miljøinteresser?

Den mette middelklassen

Velferdsstaten skal ikke være alt for alle, men for dem som trenger den - når de trenger den.

Vi selger ikke sjela vår

Debatten om hvilken regjering som skal avløse den rødgrønne, er viktig. Den skaper også stor spenning blant politikere og vanlige folk.

Overflod av mat er ingen selvfølge

I en tid med økende matmangel er det både uansvarlig og usolidarisk å svekke den norske matproduksjonen.

EU sett frå Afrika

Fleire afrikanske land nektar å signere nye frihandelsavtalar med EU.

Bak spakene for USA

Det norske folk ønsker ingen opptrapping av Norges offensive operasjoner.
Det ser ikke ut til å gjøre inntrykk på politikerne på Stortinget.

Mari Eifring

Leder av Rød Ungdom.
Les Rød Ungdoms blogg her.