kommentar

Comments, if not sub (leder/Orientering)

En serie uheldige hendelser?

Den globale finanskrisa når nye bunner. Men finnes det noen man kan legge skylda på?

Stram inn handlingsregelen

Statsbudsjettet for 2009 smøres med 92 milliarder oljekroner. Hvorfor er det ingen som kritiserer at det brukes for mye oljepenger?

Hvem skal ta klimaregningen?

Erik Solheim skryter av å oppfylle bistandsmålet om én prosent av BNI. Men med regjeringens talltriksing har andelen som går til fattigdomsbekjempelse, i realiteten gått ned.

Veto mot tjenestedirektivet

Vi vil ikke vedta en lov som vi ikke kjenner det faktiske innholdet til og konsekvensene av.

Leder: Det hvite håpet

Barack Obama er mer et hvitt enn et svart håp. Hvis han vinner tirsdag, vil den største mentale endringen skje i Europa og Norge.

Leder: Veien ut av krigen

Den siste uka har vist at Norges deltagelse i Afghanistan-krigen blir stadig vanskeligere å forsvare. 2009 blir et skjebneår for landets internasjonale krigsdeltagelse.

Internasjonal spaltist: Russland etter Anna

De som lar drapsmenn gå fri, bør få vite at de aldri vil være velkomne utenfor Russland.

Leder: Grenser for ytringsfriheten

Denne uka har vist at det er grenser for hva man kan si i norsk samfunnsdebatt.

Olaf Thommessen: Pressens makt

Hvem skal gripe inn når pressen gjør grove overtramp?

Internasjonal spaltist: Snu! Døra er lukket

For iranere flest er internett blitt vårt viktigste vindu mot verden.

Leder: Ideologienes død

Den siste uka har vist at vi står overfor en helt ny tenkning om verdensøkonomien. 20 år etter kommunismens død, er tiden nå kommet for ekstremkapitalismens.

Kronikk: Slik jeg ser det

Forrige fredag fortalte ambulansesjåfør Erik Schjenken i A-magasinet om tiden etter at han 6. august 2007 forlot småbarnsfaren Ali Farah blødende i en park. Her er Farahs svar.

Veto mot Teneste­direktivet?

Debatten om Tenestedirektivet har dei siste vekene blomstra opp igjen.

Kontingent i støpeskjeen

Norges EØS-kontingent skal reforhandles. I stedet for å være gniene, bør vi debattere hvordan pengene best kan forvaltes.

Leder: Norges demokratiske problem

Den siste uka har vist at Norge ikke har et demokrati tilpasset det 21. århundre. På tide med endring.

Systemfeil: boligkrise

Det liberaliserte boligmarkedet skaper kriser. Det er på høy tid å ta kontroll over boligsektoren.

Hva vil vi med skolen?

En bedre skole handler om kompetente lærere, større valgfrihet og en mer differensiert undervisning. Det får man ikke ved å presse alle gjennom samme mal.

Verdensdemokrati er mulig

Mange av de største utfordringene verden står overfor, krever globale løsninger. Da må vi tørre å diskutere overnasjonalitet.

Mali Steiro Tronsmoen

Leder av Sosialistisk Ungdom.
Les SUs blogg her.

Høyre om i skolen?

Høyres innspill i skoledebatten viser at de ikke er særlig opptatt av kunnskap.

Vår siste olje

Leder: Denne uka har vist hvor vanskelig det er å få Norge ut av oljetønna. Det viser reaksjonene på Bellonas oljeutspill.

Utred alternativer til EØS-avtalen

Norge trenger en reell debatt om hvilke alternativer vi har til EØS.

F-ordet for de rødgrønne

Valgresultatet i 2005 var knapt nok klart før den nye regjeringen fjernet familieministeren. Siden har vi knapt hørt regjeringen snakke om familien.

Venstre er tilbake!

Ola Elvestuens invitt til FrP viser at Venstre igjen står på trygg, borgerlig grunn.

Mer demokrati, mindre politikk

Våre folkevalgte er blant de grupper nordmenn stoler minst på. Da blir det rart å rope på mer overføring av makt til politikerne.