kommentar

Comments, if not sub (leder/Orientering)

Ny Tid i Klassekampen

Det er denne måneden nøyaktig 40 år siden Ny Tid ble etablert – som en fortsettelse av avisen Orientering. Ny Tid skulle med etableringen...

Neste magasinutgave 22. juli

Ny Tid kommer med en fyldig og spennende sommerutgave 1. juli. Etter det er det tre uker til neste nummer, som blir 22. juli. Så utgis Ny Tid igjen 5. august, da vi igjen utkommer ukentlig. Ny Tids nettredaksjon er dog i drift hele sommeren. Send en epost med ditt nyhetstips til tips@nytid.no. God sommer

Å temme lånemanien

Utviklingsminister Heikki Holmås har nylig annonsert at Norge vil revidere Norges utlånsportefølje, basert på FNs retningslinjer for ansvarlig utlån. Dette er historisk og enestående, og vil kunne skape presedens innenfor internasjonal långivning.

Kommentar: Hva ville Jesus sagt?

Hvilke ord ville Jesus sagt oss om verden ved overgangen til 2011?

Fotografier utstrakt i tid

BILLEDKUNST: Det mest interessante ved Fiona Tans utstilling er spørsmålet om hvordan selvet uttrykkes gjennom fotografiske bilder.

Et parallelt liv

Det norske rumspil AD2460 er vanskeligt at tilgå i begyndelsen, men spillet byder på stor kompleksitet og en interessant social dimension.

Opprøret er her

Kjære norske Ny Tid-leser: Du har hørt om tunisiske Mohamed Bouazizi, som protesterte mot politiet og startet Den arabiske vår. Men jeg har sett den kvinnelige varianten vinne over politiet, her i Zimbabawe.

Kommentar: Vilje for dyrene

Finnes en vilje til praktisk politikk i pelsdyrsaken, eller skal de som ønsker å stanse utviklingen diktere Norges dyrevernpolitikk?

Ut av mental tvangstrøye

Bistandsindustrien hjelper mer på vår egen samvittighet enn den sikrer rettferdig utvikling.

Kommentar: Jakten på ærligheten

Utviklingsland fortjener den skatten de har krav på fra internasjonale selskaper.

Skapte debatt

Både Torild Skard og Erling Borgen skapte stort engasjement med sin kritikk under feiringen av Orienterings 60-årsjubileum. - Disse utfordringene bør virke samlende framfor splittende, sier Dagbladet-redaktør John Olav Egeland.

Leder: Den lange valgkampen

Den siste uka har vist at også garantistene for en radikal forbedring av dagens Norge trenger å bli voktet nøye.

Ikke helt uten skam

Mitt valg om å ta abort får bli noe jeg må bearbeide med min Gud. Helst ikke med min Gud og min fastlege.

Vi bygger ikke demokrati

Leger Uten Grenser er ikke på Norges side i krigen i Afghanistan. Nøytraliteten er vårt eneste forsvar.

Problematisk menneskehandel

Har du lagt merke til hvordan alt vi ikke liker, blir gjort til et menneskehandelsspørsmål?

Kommentar: Det handler om fred

Europa er midt i en dyp økonomisk krise, men befinner seg likevel i sin fredeligste periode noensinne. Det har ikke kommet av seg selv.

Kommentar: Paternalistisk mistillit

Rike lands motstand mot å la afrikanske lands interesser vinne fram i verdenshandelen, vitner om en paternalistisk holdning vi burde dumpet for lengst.

Løgner og hemmelighold

Utenriksdepartementet undergraver folkeretten ved å premiere krigsforbrytere med åpne dører og tilbud om samarbeid.

Brutal Brexit for Norge

Når Storbritannia forlater EU, forlater de også EØS, og Norge vil stå på bar bakke overfor sin viktigste handelspartner.

Ja takk til idealisme!

I Ny Tid nr.19 hevder teknolog Erik B. Næss at ideologi må være mitt fagområde når jeg «betegnende» nok i den faste spalten Idealisten...

Krim er russisk

KRONIKK: Norske politikere bør dra til Krim, reise rundt på halvøya og snakke med vanlige mennesker. Jeg er overbevist om at de vil oppdage at nesten alle på Krim støtter gjenforeningen med Russland.

Trapper opp før valget

23. mai starter det første presidentvalget i Egypt etter Hosni Mubaraks fall. Men revolusjonen vår bekjempes daglig.

Kommentar: Umettelige behov

Alle er på Facebook. Også mennesker uten pc og strømtilgang.

Kommentar: Framtidsutsikter i tipien

Spire, Utviklingsfondets Ungdom, har lagt fram et forslag om etablering av et Framtidsombud for framtidige generasjoner, forankret i bærekraftig utvikling.

Mitt koloniale vitnesbyrd

Det er en myte fra kolonitiden at homofili er utypisk «afrikansk». Snarere er det slik at det nye lovforslaget i Uganda er resultat av den britiske dronningens homofobi.