Norges militarisering av sivilsamfunnet

Ny Tid trykker på forrige side et ukjent brev fra tidligere Kronprins Olav, skrevet snaue tre måneder før krigen kom til Norge. Han skriver...

Vital toåring

Det er nå to år siden nye Ny Tid ble etablert. Hvor går så veien videre?

NY TID: Kvartalsmagasin neste!

Det var på tide å gjøre opp status, nå i vårt sjette år for dagens NY TID. Ikke bare forandrer verden seg med en pandemi (se ellers i avisen), men offentligheten har også forandret seg sterkt det siste tiåret.

Fra kjønn til kontroll

Det er ikke de vanlige kjønnsforskjellene (eller #MeToo) som diskuteres i Hva Helmer kunne sagt til Nora – og andre essays, skrevet av Dag Østerberg – nå utgitt posthumt på Gyldendal.

Vår Flaue Festung Norwegen

Nærmere 1000 flyktninger på vei over Middelhavet druknet – samtidig med at Jonas Gahr Støre erklærte at Arbeiderpartiet vil slippe inn 10 000 syriske...
Demonstrasjoner mot NATO

Vårt kjære NATO

LEDER: Dessverre ønsker folk flest å leve under NATOs beskyttelse – i et selvbedrag av uvitenhet.

Hvordan forebygge terror

Oslo Dokumentarkino arrangerte 1. september debatten Terrorbeskyttelse vs. rettssikkerhet i tilknytning til visningen av dokumentaren (T)error (2015). Det er igjen interessant å merke seg...
Work In The Future. Dogan Ismail (Belgium/Turkey). Se Libex.Eu

Permanent unntakstilstand?

KORONA: Er Europas myndigheter sannferdige med hvor lenge tiltakene vil kunne vare? For man kan vel ikke sperre inne en befolkning i 12–18 måneder, innen en vaksine er utviklet?
Marilena Nardi. Voracious. se libex.eu

Massen og folket

PSYKOLOGI: Er det mulig å forstå hvorfor flertallet velger en fører eller en slavelignende tilværelse?

Ny Tid fortsetter som før

...

Ny tid for SV?

«Sto det virkelig mellom den mer salgbare miljøsaken og hjelpen til dem der utenfor vårt eget rike land?»

Mer bevæpning?

...

Leder: I helvetes forgård

Vår journalist Øystein Windstad var en hårsbredd fra å bli drept ved Tsjetsjenia.

Leder: Valgets lærdommer

Tirsdagens lederavklaring i SV varsler at en kvart århundrelang epoke i partiet ebber ut. Og at en ny vår kan komme for norsk partidemokrati.

Gule vester, skatt og svarte penger

Er det president Macron som er årsaken til at de gule vestene har tatt til gatene i Paris, eller er menneskene ikledd gule vester bare generelt grundig lei av en formyndersk fransk stat?

Når samfunnet militariseres

Mange forventer at myndighetene skal sørge for et sikkert samfunn, der man ikke behøver å frykte farer, nye fiender og flyktninger. Men klarer vi å øyne konsekvensene av myndighetenes politiske «snikinnføring» av mer kontroll?

Teknologi og estetikk

Er det virkelig slik at vi er som fisken – at vi alltid svømmer under vann og således ikke vet hva som er utenfor?...
Ill.: Ramses www .libex.euSe

Det kommende teknologiske tiåret

Vil økt kontroll eller overvåkning i dette tiåret etter hvert overlates mer til algoritmer som selv gjennomfører handlinger basert på såkalt «actionable intelligence»?

Leder: Syrisk syreangrep

Stormaktspillet med varsleren Edward Snowden kan få tragiske følger for syriske barn.

Solidaritet?

Når stater i Vesten i større og større grad drives av populisme og fremmedfiendtlighet, er det på tide å utøve ulydighet mot statsmaktene. For...

Med kamera, atomanlegg og morgengry i Iran

I desember ble jeg mottatt av et par hyggelige iranere på flyplassen i Teheran. Jeg ankommer etter en lang reise ved midnattstid, og skal...

Det totalitæres fremvekst

Nye former for totalitarisme er svært aktuelle for tiden, og dermed filosofen Hannah Arendt.

Tilbake til Utopia

Utopia inspirerte både til kommunisme og utopisk sosialisme.

Troverdighet

Den russiske filmregissøren Andrej Nekrasov, i eksil i Norge, er i hardt vær.

Punktum

...