Bestill sommerutgaven her

«Fredsnasjonen»

Vedlagt siste NY TID sommerutgave.

Verdens militære stormarked

Våpen: Verden bruker i dag omtrent 16 000 milliarder kroner på det militære. Mens covid-19 stikker kjepper i hjulene for det meste av verdens varehandel, synes handelen av krigsmateriell å være et unntak.

Senterpartiet – tungen på den nedrustningspolitiske vektskålen?

ATOMVÅPENFORBUDET: Sps partiprogram vil kunne avgjøre om et regjeringsskifte denne høsten vil medføre norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.

SV

UT AV NATO: SV går til valg på at Norge skal avstå fra krigføring, virke som brobygger og bidra til nedrustning heller enn opprustning internasjonalt. De vil grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord.

RØDT

MILITÆRNEKTING: Ifølge Rødt har Norge gått fra å være en «fredsnasjon» til å bli en «krigsnasjon».

SP

FOREBYGGING: Voldsforebygging er gjennomgående tema innen justis-, utdanning-, helse- og sosialpolitikk. Samtidig skal landets militære kapasiteter styrkes.

Senterungdommen støtter norsk tiltredelse i FNs atomvåpenforbud

Før Senterpartiets landsmøte går i gang 4.–6. juni, er lederen for Senterungdommen klar på hva hans organisasjon mener om atomvåpenforbudet.

Ny avtale med USA utfordrer norsk basepolitikk

Base-erklæringen: Etter at Norge og USA i april inngikk avtale om praktiske forhold ved amerikansk militær aktivitet i Norge, har debatten om norsk basepolitikk blusset opp for alvor. De fredspolitiske skillelinjene i saken er klare.

Norske våpen i Gaza

NORGE: Selv om Norge ikke tillater våpeneksport til Israel, er norsk krigsmateriell i bruk i det israelske militære. Dermed er det heller ikke usannsynlig at norsk krigsmateriell kan være brukt i angrepene på Gaza i mai 2021.

Norsk eksportkontroll i endring – tid for innstramming

Våpeneksport: For dem som følger debatten om norsk våpeneksport, har 2021 vært av de mest dramatiske år noensinne. Den første bomben gikk av i februar, da Riksrevisjonens gjennomgang av norsk eksportkontroll ble offentliggjort. I kjølvannet av dette har ny informasjon om norsk våpeneksport til Emiratene blitt avslørt, en ny strategi for våpenindustrien er lansert fra regjeringen, og alle venter i spenning på hva Utenriksdepartementet vil komme opp med av løsninger på de mange avdekkede problemene i sin neste stortingsmelding om eksportkontroll, i juni.

Mer fredspolitikk, takk!

Fredsnasjonen: Det fredspolitiske havner utenfor både medienes og politikernes fokus.

Utenriksdepartementet og Norad

EMBETSVERKET: I utenrikstjenesten er Norges bidrag til fredsprosesser høyt prioritert, mens fredsbygging i bistanden har falt helt ut av Norads nye strategi.

Sikkerhetsrådet som krigsforebygger

VETORETTEN: Sikkerhetsrådet er grunnlagt for å forebygge krig. De kan kalle inn partene i konflikter for forhandlinger, samtaler og andre fredelige tiltak, og om dette feiler, har de muligheten til å ta i bruk sanksjoner eller bruk av militærmakt.

KRF

ATOMVÅPENFORBUD: Utover å tiltre FNs atomvåpenforbud vil KrF at Norge skal innføre et nasjonalt moratorium på helautonome våpen.

Den nye forsvars-industrielle strategien

Våpen: Norge skaper et særegent militærindustrielt kompleks mellom vår forsvarssektor, forskningsmiljøer og våpenindustri.

Når verden ser til Oslo

FREDSARBEID: Nobels fredspris er verdens fremste arena for å presentere konflikter og fredsarbeid – og Norges viktigste bidrag til omdømmebygging som «Fredsnasjon».

Kritisk fredsforskning

Er klimaendringer utløsende årsak til voldelig konflikt?

Verdens strengeste regelverk

Våpeneksport: Utsagnet om «et av verdens strengeste regelverk» må forstås som Stortingets forventede standard for en langt mer restriktiv praksis for norsk eksport av krigsmateriell.

Norge i FNs sikkerhetsråd – en stemme for fred?

FN: Siden januar har Norge vært medlem av FNs sikkerhetsråd. Tre av Norges fredssatsninger i Sikkerhetsrådet treffer godt, men den fjerde, «klima og sikkerhet», er på utrygg grunn.

Politikk for fredelig sameksistens?

STORTINGSVALG: Er det mulig å gjøre seg opp en mening om hvilke fredspolitiske alternativer man har å velge mellom i høstens valg? Vi har her gjort en gjennomgang av valgprogrammenes posisjoner for å forebygge voldelig konflikt, løse konflikter ikkevoldelig og bidra til fred og forsoning etter voldelig konflikt.

«Nedrustning og fred bør være løftet over partilinjer»

Atomvåpen: Nedrustningsarbeid trumfer de politiske skillelinjene, sier Asle Toje. Han er nå bekymret for at Norge vil komme under vanvittig press fra amerikanerne om å overta tyskernes rolle når det gjelder atomvåpen.

Norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud er viktig for alle andre NATO land

ATOMVÅPEN: USA, Storbritannia og Frankrike begrunner delvis sine atomvåpen i alliertes sikkerhet. ICAN mener at Norge ikke skal akseptere dette.