Bestill sommerutgaven her

fiksjon (film)

Sterkt gisseldrama fra virkeligheten

DANSK IS-FANGE:
Niels Arden Oplev og Anders W. Berthelsen: 13 måneder

Spillefilmen om danske Daniel Rye som ble tatt til fange av IS i Syria viser at skandinavisk film ikke er nødt til å være tannløs underholdning for å treffe bredt.

Grensene for det genuine

TURISME OG AUTENTISITET:
Mark Jenkin: Bait

Den særegne spillefilmen Bait beskriver konflikten mellom lokale fiskere og feriegjester i Cornwall og er et sosialrealistisk drama skildret på en påfallende lite sosialrealistisk måte.

At flygte fra den ultraortodokse livsstil


Anna Winger, Alexa Karolinski: Unorthodox

Tankevækkende historie om en ung pige, som forlader et hasidisk samfund for et bedre liv udenfor.

Det allvitende, men forutbestemte mennesket

FRI VILJE:
: DEVS

På mesterlig vis stiller miniserien Devs store spørsmål om et deterministisk verdensbilde versus fri vilje, og moderne «tech»-selskapers nærmest ubegrensede makt.

Fascisme på bakkeplan

ANTISEMITTISME:
: The Plot Against America

Selv om den skildrer en alternativ historie om USA under andre verdenskrig, tegner The Plot Against America et skremmende realistisk bilde av hvordan fascistisk ideologi kan utspille seg i praksis.

Våpeneksport: Et skamfullt politisk teater

KRIGSINDUSTRI:
NRK Radioteatret: Made in Norway – For trygghet og fred

Når oljealderen er over, kan vi leve av krig – om vi snor oss rett. Dramaserien Made in Norway løfter fram etiske problemstillinger for norsk våpenindustri.