Karbonnøytral pensjon?

Verktøykassa er bugnende full av grønne investerings-virkemidler.

Ny Tid
[pengebinge] 16. januar drar finansminister Kristin Halvorsen i gang kick-off-konferansen for evalueringen av de etiske retningslinjene for oljefondet. Disse oljepengene er ikke med i klimaregnskapet. Vi tjener oss rike ved å produsere en vare som bidrar til å ødelegge klimaet, men fordi vi selger oljen ut av landet, slipper vi stygge tall i de grønne regnskapsbøkene. Dette er på sett og vis logisk. Det er landene som kjøper oljen som må ta utslippene inn i sitt klimaregnskap. Samtidig bør Halvorsen og co tenke over hvor pengene som fyller den norske pengebingen kommer fra. Fondet, som formelt er omdøpt fra Statens Petroleumsfond til Statens Pensjonsfond – Utland, er nå på 2.200 milliarder kroner.

Til tross for den snedige navneendringen; dette er oljepenger, penger lukter, og de norske pensjonene lukter derfor beskt av råolje og klimagassutslipp – ikke så trivelig når man sitter der med barnebarna på fanget. Norges utslipp av CO2 utgjør ikke mer enn 2 promille av verdens utslipp. Men om vi regner med bruk av norsk olje og gass i utlandet, utgjør dette 2,7 prosent av verdens CO2-utslipp, i følge Bellona. Likevel kan altså ikke oljefondet kan trekkes inn i det eksisterende klimaregnskapet. Derfor bør fondet investeres strategisk for å demme opp for skadene.

Norge velger å pumpe opp denne oljen, i stedet for å la den ligge på havbunnen. Gjennom å opprettholde tilbudet av olje bidrar vi til å holde prisen nede, slik at alternativ energi ikke nærmer seg å bli konkurransedyktig. Hvis vi derimot lot oljen ligge, ville det bli mer attraktivt å investere i forskning på ren energi. Finansministeren bør derfor regne om oljefondet til CO2-ekvivalenter og investere tilsvarende beløp i utviklingen av alternativ energi. Dette vil også være lønnsomme investeringer på lang sikt.

Slike «temabaserte investeringer» er bare en av flere muligheter Halvorsen har for å investere strategisk. Verktøykassa er full. En annen mulighet er «positiv filtrering», som innebærer å investere i de selskapene som skårer over snittet på bærekraftindekser, og dermed stimulere storselskapene til å tenke miljø for å trekke til seg investeringer. I tillegg må fondet investeres for å demme opp for skadene klimaendringene allerede gjør, ved å investere mer i u-land. Det er også her det er størst mulighet for virkelig god avkastning, bare en investor tør å tenke tilstrekkelig langsiktig, og dermed bidra til den stabiliteten som gir vekst og utvikling. Essayet «Lag en ny bank» av Christoffer R. Klyve i Ny Tid 7. desember er obligatorisk pensum for alle på Halvorsens Kickoffkonferanse.

Kristin Halvorsen, har du glemt hvor pengene kommer fra? Pengebingen fylles opp ved å ødelegge klodens klima. Dette rammer verdens fattige hardest, og etter hvert, kommende generasjoner. Jeg vil være en grønn pensjonist.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.