Karbonnøytral pensjon?

Verktøykassa er bugnende full av grønne investerings-virkemidler.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[pengebinge] 16. januar drar finansminister Kristin Halvorsen i gang kick-off-konferansen for evalueringen av de etiske retningslinjene for oljefondet. Disse oljepengene er ikke med i klimaregnskapet. Vi tjener oss rike ved å produsere en vare som bidrar til å ødelegge klimaet, men fordi vi selger oljen ut av landet, slipper vi stygge tall i de grønne regnskapsbøkene. Dette er på sett og vis logisk. Det er landene som kjøper oljen som må ta utslippene inn i sitt klimaregnskap. Samtidig bør Halvorsen og co tenke over hvor pengene som fyller den norske pengebingen kommer fra. Fondet, som formelt er omdøpt fra Statens Petroleumsfond til Statens Pensjonsfond – Utland, er nå på 2.200 milliarder kroner.

Til tross for den snedige navneendringen; dette er oljepenger, penger lukter, og de norske pensjonene lukter derfor beskt av råolje og klimagassutslipp – ikke så trivelig når man sitter der med barnebarna på fanget. Norges utslipp av CO2 utgjør ikke mer enn 2 promille av verdens utslipp. Men om vi regner med bruk av norsk olje og gass i utlandet, utgjør dette 2,7 prosent av verdens CO2-utslipp, i følge Bellona. Likevel kan altså ikke oljefondet kan trekkes inn i det eksisterende klimaregnskapet. Derfor bør fondet investeres strategisk for å demme opp for skadene.

Norge velger å pumpe opp denne oljen, i stedet for å la den ligge på havbunnen. Gjennom å opprettholde tilbudet av olje bidrar vi til å holde prisen nede, slik at alternativ energi ikke nærmer seg å bli konkurransedyktig. Hvis vi derimot lot oljen ligge, ville det bli mer attraktivt å investere i forskning på ren energi. Finansministeren bør derfor regne om oljefondet til CO2-ekvivalenter og investere tilsvarende beløp i utviklingen av alternativ energi. Dette vil også være lønnsomme investeringer på lang sikt.

Slike «temabaserte investeringer» er bare en av flere muligheter Halvorsen har for å investere strategisk. Verktøykassa er full. En annen mulighet er «positiv filtrering», som innebærer å investere i de selskapene som skårer over snittet på bærekraftindekser, og dermed stimulere storselskapene til å tenke miljø for å trekke til seg investeringer. I tillegg må fondet investeres for å demme opp for skadene klimaendringene allerede gjør, ved å investere mer i u-land. Det er også her det er størst mulighet for virkelig god avkastning, bare en investor tør å tenke tilstrekkelig langsiktig, og dermed bidra til den stabiliteten som gir vekst og utvikling. Essayet «Lag en ny bank» av Christoffer R. Klyve i Ny Tid 7. desember er obligatorisk pensum for alle på Halvorsens Kickoffkonferanse.

Kristin Halvorsen, har du glemt hvor pengene kommer fra? Pengebingen fylles opp ved å ødelegge klodens klima. Dette rammer verdens fattige hardest, og etter hvert, kommende generasjoner. Jeg vil være en grønn pensjonist.

---
DEL