Kappløp mot månen

De tøffeste utspillene i klimadebatten er de minst troverdige.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[2. november 2007] Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har tilsynelatende vært flere ganger på tv i sine to uker som miljøvernminister enn han var på to år som utviklingsminister. Som utviklingsminister arbeider du i fred og har stor makt. Få bryr seg om 100 millioner flyttes fra et bistandsprosjekt til et annet. Det skyldes at medieoppmerksomheten er liten og både interessen og kunnskapen om feltet i Stortinget er lav. Som miljøvernminister lever du derimot under konstant press. Stortinget har folk med kompetanse og innsikt i problemstillingene, noe som fører til bred debatt rundt feltet. Med «klimaåret 2007» har tendensen forsterket seg. Det siste året har klima blitt løftet høyt på den politiske dagsorden og de fleste medier har satset sterkere på miljøsaker enn noen gang før. Bred debatt fører til politisk press og gjør det mulig å satse på ny teknologi, strenge krav og sterkere satsing på miljøet.

Men klimadebatten dreier seg også om politisk frieri og krisemaksimering. De stadig mer dramatiske spådommene for verdens framtid har gjort kampen om kredibiliteten like tøff som kampen for et bedre klima. Miljøorganisasjonene er selvsagt henrykte, og denne uka inviterte WWF norske politikere til klimaskole. Regjeringen fikk hard kritikk for at de ikke kom, men Fremskrittspartiet og Høyre var representert ved sine ledere.

«Regjeringen er langt fra noen månelanding, for å si det sånn,» sa Siv Jensen til tv-kameraene. Ved siden av henne satt Erna Solberg og nikket intenst. De to var indignerte på vegne av naturen og kritiserte regjeringen for ikke å gjøre nok for miljøet. Jensen har selvsagt rett i at den miljøpolitikken som regjeringen Stoltenberg så langt har klart å bli enige om, ikke er verdt omtalen månelanding. Statsministeren har vist stor vilje til miljøpolitisk retorikk, men selv med miljøsatsingen i neste års statsbudsjett, forventer mange seg mer miljøpolitikk. Det forventer også vi, og vi ser Åslaug Hagas inntreden som olje- og energiminister og Erik Solheims nye post som miljøvernminister som bevis på at regjeringen vil satse sterkt på klima framover.

Høyresidas angstbiterske utspill har vi derimot lite til overs for. Siv Jensens troverdighet som klimaforkjemper er ikke bare tynnslitt, den er ikke-eksisterende. Hovedsatsingen i statsministerens «månelanding» i nyttårstalen var renseanlegget på Mongstad. Avtalen tilsier nå at anlegget skal bygges i 2014. Både Erna Solberg og Siv Jensen har sagt at de ikke føler seg forpliktet av avtalen, hvis de vinner neste stortingsvalg. Den korteste veien til månen går dermed fremdeles til venstre.

---
DEL