Hvorfor kapitalismen skaper meningsløse jobber


Det er noen der ute som lager tullejobber bare for å holde oss sysselsatt.

Graeber er professor i antropologi ved London School of Economics.
Email: davidgraeber@gmail.com
Publisert: 2017-02-16

I 1930 spådde John Maynard Keynes at innen århundrets slutt ville teknologien ha gjort så store fremskritt at land som Storbritannia og USA ville ha 15 timers arbeidsuke. Det er all mulig grunn til å tro at han egentlig hadde rett. Teknologisk sett er dette fullstendig mulig. Likevel skjedde det ikke. I stedet har teknologien blitt innrettet til å få alle til å jobbe enda mer. For å få til dette har man vært nødt til å skape jobber som faktisk er meningsløse. Massevis av mennesker, særlig i Europa og Nord-Amerika, tilbringer hele yrkeslivet med å utføre jobber de innerst inne og i hemmelighet mener ikke trenger å bli utført. Dette har dype moralske og åndelige skadevirkninger. Det er et arr som går tvers over vår kollektive sjel. Likevel er det knapt noen som snakker om det.

Hvorfor ble Keynes’ forespeilte utopi – som fortsatt var sårt etterlengtet på 1960-tallet – aldri virkelighet? Det vanlige svaret i dag er at han ikke tok den massive forbruksøkningen i betraktning. Gitt valget mellom færre arbeidstimer og flere ting og fornøyelser, har vi kollektivt valgt det siste. Dette er jo en nydelig moralpreken, men bare et øyeblikks ettertanke forteller oss at det ikke kan være sant. Ja, vi har sett at det har blitt skapt en hærskare av ulike nye jobber og virksomheter siden begynnelsen av 2000-tallet – men svært få av dem har noe å gjøre med produksjon og distribusjon av sushi, iphoner eller Converse-sko.

Så akkurat hva går disse nye jobbene ut på? En fersk rapport som sammenlikner sysselsetting i USA mellom 1910 og 2000, gir oss et klart bilde (merk for øvrig at rapporten ganske nøyaktig gjenspeiler samme forhold i Storbritannia). I løpet av det forrige århundre sank antallet tjenere, industriarbeidere og landbruksarbeidere dramatisk. Samtidig har antallet akademikere, ledere, funksjonærer og arbeidere innen salg og service blitt tredoblet, fra «en fjerdedel til tre fjerdedeler av alle sysselsatte». Med andre ord har produktive jobber, akkurat som forutsagt, i stor grad blitt automatisert vekk. (Også hvis man teller industriarbeidere globalt, inkludert de arbeidende massene i India og Kina, utgjør disse arbeidstakerne langt fra den prosentdelen av verdens befolkning som de gjorde før.)

Men heller enn å føre til en massiv …

Abonnement kr 195/kvartal


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?