Kapitalismekritik i dag

KRISERNES SAMMENHÆNG: En sammenhængende analyse af dominans er en af de store udfordringer for antikapitalismen i dag.

Bolt er professor i politisk estetikk ved Københavns Universitet og forfatter.
Email: mras@hum.ku.dk
Publisert: 2019-06-29
        Capitalism: A Conversation in Critical Theory
Forfatter: Nancy Fraser Rahel Jaeggi
Polity Press, Storbritannien

To af de vigtigste eksponenter for kritisk teori i dag, den amerikanske filosof Nancy Fraser og den tyske filosof Rahel Jaeggi, har sat sig ned og diskuteret den kapitalismekritiske analyses status og betingelser i dag med særligt henblik på spørgsmålet om krise. Resultatet er en længere samtale i fire dele, hvor de diskuterer, hvad det vil sige at bedrive kritisk teori i dag. Deres samtalebog er et vidnesbyrd om en fornyet interesse for at forsøge at foretage en kritisk samtidsanalyse med udgangspunkt i marxismens analyse af den kapitalistiske produktionsmåde. Den umiddelbare baggrund for samtalen er krisen forstået som finanskrisen og den økonomiske krise, men selvfølgelig også klimakrisen og det politiske kaos, som mange nationaldemokratier gennemlever.

NANCY FRASER

Fraser og Jaeggi ser krisen som en systemisk krise, der har at gøre med dybereliggende problemer. Der er ikke blot tale om mindre, lokale udfordringer – en skruppelløs banksektor eller græsk gæld – nej, vi har at gøre med en langt mere omfattende krise. Som Fraser formulerer det i samtalen: «Krisen er ikke kun økonomisk. Den indbefatter også omsorgssvigt, klimaforandringer og afdemokratisering. Men selv den formulering er ikke god nok. Det egentligt problem er, hvad der ligger til grund for disse uløselige vanskeligheder, en fornemmelse af at deres samtidige fremkomst ikke er rent tilfældig, men tværtimod signalerer, at der er noget mere grundlæggende galt i vores samfund.» Samtalens anliggende er at forsøge at finde frem til, hvad der er galt, og hvordan det er muligt at analysere alle disse kriser samtidigt, finde ud af hvordan de hænger sammen.

Som de to filosoffer hurtigt slår fast, er svaret kapitalismen – der på en eller anden måde er fællesnævneren for alle de kriser, vi er konfronteret med i dag. Fraser og Jaeggi skal have ros for at diskutere, hvordan en sammenhængende analyse af det kapitalistisk samfund kan etableres. Som de selv flere gange noterer sig, har ‘kapitalisme’ i en længere periode så godt som været helt fraværende som analyseobjekt. Det vil de …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement halvår kr 450
       

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.