Kapitalismekritik i dag

KRISERNES SAMMENHÆNG: En sammenhængende analyse af dominans er en af de store udfordringer for antikapitalismen i dag.

Mikkel Bolt
Bolt er professor i politisk estetikk ved Københavns Universitet og forfatter.
Email: mras@hum.ku.dk
Publisert: 29.06.2019
           Capitalism: A Conversation in Critical Theory
Forfatter: Nancy Fraser Rahel Jaeggi
Polity Press, Storbritannien

To af de vigtigste eksponenter for kritisk teori i dag, den amerikanske filosof Nancy Fraser og den tyske filosof Rahel Jaeggi, har sat sig ned og diskuteret den kapitalismekritiske analyses status og betingelser i dag med særligt henblik på spørgsmålet om krise. Resultatet er en længere samtale i fire dele, hvor de diskuterer, hvad det vil sige at bedrive kritisk teori i dag. Deres samtalebog er et vidnesbyrd om en fornyet interesse for at forsøge at foretage en kritisk samtidsanalyse med udgangspunkt i marxismens analyse af den kapitalistiske produktionsmåde. Den umiddelbare baggrund for samtalen er krisen forstået som finanskrisen og den økonomiske krise, men selvfølgelig også klimakrisen og det politiske kaos, som mange nationaldemokratier gennemlever.

NANCY FRASER

Fraser og Jaeggi ser krisen som en systemiskkrise, der har at gøre med dybereliggende problemer. Der er ikke blot tale ommindre, lokale udfordringer – en skruppelløs banksektor eller græsk gæld – nej,vi har at gøre med en langt mere omfattende krise. Som Fraser formulerer det isamtalen: «Krisen er ikke kun økonomisk. Den indbefatter også omsorgssvigt,klimaforandringer og afdemokratisering. Men selv den formulering er ikke godnok. Det egentligt problem er, hvad der ligger til grund for disse uløseligevanskeligheder, en fornemmelse af at deres samtidige fremkomst ikke er renttilfældig, men tværtimod signalerer, at der er noget mere grundlæggende galt ivores samfund.» Samtalens anliggende er at forsøge at finde frem til, hvad derer galt, og hvordan det er muligt at analysere alle disse kriser samtidigt,finde ud af hvordan de hænger sammen.

Som de to filosoffer hurtigt slår fast, er
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)
Gratis prøve