Kapitalisme ute av kontroll

Kollapsen i det amerikanske telekommunikasjonsselskapet WorldCom er bare den siste av en serie skandaler i amerikansk finansverden. I løpet av få dager «må» selskapet si opp omlag 17.000 ansatte – 20 prosent av arbeidsstokken – fordi ledelsen hadde blåst opp driftsresultatene. Tidligere i år var det Enron-skandalen som rystet økonomien, og det hele forsterkes av […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Kollapsen i det amerikanske telekommunikasjonsselskapet WorldCom er bare den siste av en serie skandaler i amerikansk finansverden. I løpet av få dager «må» selskapet si opp omlag 17.000 ansatte – 20 prosent av arbeidsstokken – fordi ledelsen hadde blåst opp driftsresultatene. Tidligere i år var det Enron-skandalen som rystet økonomien, og det hele forsterkes av at revisjonsselskapet Arthur Andersen, som var satt til å kontrollere begge selskapenes økonomi, åpenbart ikke har gjort jobben sin. I beste fall.

Konsekvensene av skandalene er enorme – ikke bare for de tusenvis av ansatte som mister levebrødet, eller for de små- og storsparerne som er lokket til å investere sparepengene sine i aksjer. Bølgene har allerede rammet et stort antall andre selskaper, og et stort antall børser i andre land.

Spørsmålet som reises er om Enron, WorldCom og Andersen bare er enkeltvise råtne egg i kurven, eller om skandalene er symptomatisk for amerikansk, eller internasjonalt, forretningsliv. Og enda mer; Spørsmålet er om det går an å lære noe av skandalene.

Én lærdom kan være at det voldsomme fokuset på belønning av toppledere gjennom opsjoner vel så mye oppmuntrer til juks som til hardt arbeid. Ganske gjennomgående, også i Norge, har makt blitt flyttet over fra eiere til toppledere, som kan forhandle seg fram til svært gode lønns-, opsjons- og bonusordninger. Dermed får lederne en objektiv økonomisk interesse av å pynte på regnskapstallene, og å benytte seg av innsideinformasjon i egen aksjehandel. Forflyttingen av makt forsterkes av at aksjemarkedene har gjennomgått en rivende utvikling, der et stort antall små og store investorer oppmuntres til å spekulere ved å hoppe raskt inn og ut av selskapene. Den «dynamikken» markedsøkonomiens fantaster mener er så viktig, har også bidratt til skandalene.

Disse problemene løses ikke av at næringslivets nestorer maner til ansvarlighet og moral. Markedet er innredet slik i dag, at det oppmuntrer til det motsatte. Men det finnes i hvert fall tre ting som kan gjøres – innenfor dagens system: For det første kan man sette en stopper for opsjons- og bonusordninger som premierer umoral. For det andre må man styrke kontrollinstansene, som Kredittilsynet og Økokrim. For det tredje kan man styrke det eneste stabile kontrolleddet i virksomhetene, som har interesse av en sunn og bærekraftig drift; De ansattes tillitsvalgte og styrerepresentanter.

Og endelig kan man stille spørsmål ved om spekulasjonsøkonomien, der det er viktigere å skaffe seg rask fortjeneste ved å hoppe inn og ut av aksjeposter på opp- eller nedtur enn å bidra til langsiktig verdiskapning, overhodet har noen samfunnsverdi. Det mener vi bestemt at den ikke har.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here