RAMSES MORALES IZQUIERDO. LIBREXPRESSION WWW.LIBEX.EU
RAMSES MORALES IZQUIERDO. LIBREXPRESSION WWW.LIBEX.EU

Kaos seirer alltid over orden


ASSANGE: WikiLeaks er en puritansk illusjon.

Bernardi er filosof, forfatter og aktivist, bosatt i Italia.
Email: franco@nytid.no
Publisert: 2019-05-08

Hvilken forbrytelse er han anklaget for? Hvorfor er verdens mektige så sinte på ham at de forfølger ham på nådeløst vis, eller håper (som demokraten Clinton) at en drone vil ta ham av dage? Julian Assanges forbrytelse består i at han trodde på ordene og begrepene som danner grunnlaget for det liberale demokrati og den vestlige politiske kultur: sannhet, åpenhet og demokrati.

Den langvarige aggresjonen mot Assange – som bryter med grunnlaget for informasjonsetikk, er avskyelig og hyklersk.

Filosofien bak WikiLeaks, og Julian Assanges personlige deltakelse, springer ut ifra en urokkelig tillit til åpenhet og informasjon. Heri ligger WikiLeaks’ styrke, og heri ligger dens svakhet. Tilliten til åpenhet er WikiLeaks’ svake punkt – jeg tror nemlig ikke at sannheten er allmektig. Forholdet mellom tegn og virkelighet er ikke lenger tydelig, og den kollektive bevisstheten er overveldet av en strøm av informasjonsmessige nerveimpulser, i den grad at åpenheten drukner i hvit støy. Det er som om et overskudd av lys får verden til å stupe ned i mørket.

Mørketiden, som europeerne kalte middelalderen, var et resultat av et ekstremt fravær av sosial interaksjon: et stillhetens rike. Vår tids mørke er derimot et resultat av en ubegrenset spredning av informasjonskilder og -stimuli – som lyser mot oss fra tusen blendende skjermer. Her er evnen til kritisk tenkning og bevisste avgjørelser paralysert – the shit storm råder.

Sensur, som lenge var autoritære regimers fremste trekk, er i dag erstattet med en eksplosjon av tegn og informasjon som tar all vår oppmerksomhet. Begrepet «Dark Enlightenment» representerer en utbredt oppfatning av at vi nærmer oss menneskehetens ødeleggelse.

Abonnement kr 195 kvartal

Makt og hemmelighet

Premisset for WikiLeaks’ handling – upåklagelig utført fra et journalistisk synspunkt – er at den mediepolitiske makten er basert på en hemmelighet, og at sannheten …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?