RAMSES MORALES IZQUIERDO. LIBREXPRESSION WWW.LIBEX.EU
RAMSES MORALES IZQUIERDO. LIBREXPRESSION WWW.LIBEX.EU

Kaos seirer alltid over orden

ASSANGE: WikiLeaks er en puritansk illusjon.

Franco Berardi
Bernardi er filosof, forfatter og aktivist, bosatt i Italia.
Email: franco@nytid.no
Publisert: 08.05.2019

Hvilkenforbrytelse er han anklaget for? Hvorfor er verdens mektige så sinte på ham atde forfølger ham på nådeløst vis, eller håper (som demokraten Clinton) at endrone vil ta ham av dage? Julian Assanges forbrytelse består i at han trodde påordene og begrepene som danner grunnlaget for det liberale demokrati og denvestlige politiske kultur: sannhet, åpenhet og demokrati.

Denlangvarige aggresjonen mot Assange – som bryter med grunnlaget forinformasjonsetikk, er avskyelig og hyklersk.

Filosofien bak WikiLeaks, og Julian Assangespersonlige deltakelse, springer ut ifra en urokkelig tillit til åpenhet oginformasjon. Heri ligger WikiLeaks’ styrke, og heri ligger dens svakhet.Tilliten til åpenhet er WikiLeaks’ svake punkt – jeg tror nemlig ikke at sannhetener allmektig. Forholdet mellom tegn og virkelighet er ikke lenger tydelig, ogden kollektive bevisstheten er overveldet av en strøm av informasjonsmessigenerveimpulser, i den grad at åpenheten drukner i hvit støy. Det er som om etoverskudd av lys får verden til å stupe ned i mørket.

Mørketiden,som europeerne kalte middelalderen, var et resultat av et ekstremt fravær avsosial interaksjon: et stillhetens rike. Vår tids mørke er derimot et resultatav en ubegrenset spredning av informasjonskilder og -stimuli – som lyser motoss fra tusen blendende skjermer. Her er evnen til kritisk tenkning og bevissteavgjørelser paralysert – the shit storm råder.

Sensur,som lenge var autoritære regimers fremste trekk, er i dag erstattet med eneksplosjon av tegn og informasjon som tar all vår oppmerksomhet. Begrepet «DarkEnlightenment»representerer en utbredt oppfatning av at vi nærmer oss menneskehetensødeleggelse.


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Gratis prøve
Kommentarer