Kan migrasjonskrisen løses?

Migrasjons- og flyktningproblemet vil kunne reduseres radikalt, mener den britiske advokaten og Harvard-professoren Jacqueline Bhabha i sin nye bok.

Niels Johan Juhl-Nielsen
Juhl-Nielsen er bosatt i København.
Email: nielsjohan@gmail.com
Publisert: 01.08.2018
Can We Solve the Migration Crisis?
Forfatter: Jacqueline Bhabha
Polity Press, USA

Da store flygtningestrømme vendte ansigtet mod Europa i 2015, vågnede kontinentet op til et stykke af virkeligheden som det hidtil var lykkedes at fortrænge. Med de tragiske hændelser i Syrien var det ikke længere muligt – så massiv var tilstrømningen mod vår del af verden. Europas elendige respons kender vi: Det lykkedes ikke for de europæiske stater at blive enige om en holdbar løsning. Uagtet migrations- og flygtningeproblemet med sin særlige karakter indgår i en større kompleksitet, fremkalder det fortsat en følelse af angstfuld panik og tydeligvis en voldsom reaktion hos politikere og vælgere. Medvirkende er også at vi befinder os ved afslutningen på den indeværende geopolitiske orden. Så i dag ved Europa godt at et migrations- og flygtningepres er en mulighed hvis mennesker af den ene eller anden grund bliver sat i en situation hvor den rigtige reaktion er at bryde op. Men fins´des der alternativer hertil?

Krise eller svingninger?

Et bud på et svar har professor Jacqueline Bhabha forsøgt at give i bogen Can We Solve the Migration Crisis? (2018). Kan der tænkes andre muligheder? Med dette udgangspunkt udvikler forfatteren en række spørgsmål som skal tjene til at finde en samlet forståelsesramme, indenfor hvilken svaret på spørgsmålet kan udformes. Som udgangspunkt er det vigtigt for forfatteren at skabe klarhed over hvornår der er tale om en krise og ikke blot såkaldt normale svingninger i migrations- og flygtningetallene. Hvorledes skal man i øvrigt etisk forholde sig til den aktuelle situation, hvor migranter og flygtninge bringes ud i ekstremt risikofyldte situationer? I besvarelse af et sådant spørgsmål vil det være formålstjenligt, at man forinden har fået besvaret spørgsmålet om det normale.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer