Kan migrasjonskrisen løses?


Migrasjons- og flyktningproblemet vil kunne reduseres radikalt, mener den britiske advokaten og Harvard-professoren Jacqueline Bhabha i sin nye bok.

Juhl-Nielsen er bosatt i København.
Email: nielsjohan@gmail.com
Publisert: 2018-08-01
Can We Solve the Migration Crisis?
Forfatter: Jacqueline Bhabha
Forlag: Polity Press, USA

Da store flygtningestrømme vendte ansigtet mod Europa i 2015, vågnede kontinentet op til et stykke af virkeligheden som det hidtil var lykkedes at fortrænge. Med de tragiske hændelser i Syrien var det ikke længere muligt – så massiv var tilstrømningen mod vår del af verden. Europas elendige respons kender vi: Det lykkedes ikke for de europæiske stater at blive enige om en holdbar løsning. Uagtet migrations- og flygtningeproblemet med sin særlige karakter indgår i en større kompleksitet, fremkalder det fortsat en følelse af angstfuld panik og tydeligvis en voldsom reaktion hos politikere og vælgere. Medvirkende er også at vi befinder os ved afslutningen på den indeværende geopolitiske orden. Så i dag ved Europa godt at et migrations- og flygtningepres er en mulighed hvis mennesker af den ene eller anden grund bliver sat i en situation hvor den rigtige reaktion er at bryde op. Men fins´des der alternativer hertil?

Krise eller svingninger?

Et bud på et svar har professor Jacqueline Bhabha forsøgt at give i bogen Can We Solve the Migration Crisis? (2018). Kan der tænkes andre muligheder? Med dette udgangspunkt udvikler forfatteren en række spørgsmål som skal tjene til at finde en samlet forståelsesramme, indenfor hvilken svaret på spørgsmålet kan udformes. Som udgangspunkt er det vigtigt for forfatteren at skabe klarhed over hvornår der er tale om en krise og ikke blot såkaldt normale svingninger i migrations- og flygtningetallene. Hvorledes skal man i øvrigt etisk forholde sig til den aktuelle situation, hvor migranter og flygtninge bringes ud i ekstremt risikofyldte situationer? I besvarelse af et sådant spørgsmål vil det være formålstjenligt, at man forinden har fået besvaret spørgsmålet om det normale.

Vedrørende den institutionelle ramme søger forfatteren afklaret hvordan arkitekturen af det internationale aftalesystem som benyttes af staterne, er opbygget. Og endelig, hvad er hoveddrivkraften bag den aktuelle fremtvungne migration, hvor identifikationen af de bagvedliggende årsager er en forudsætning for at det aktuelle migrations- og flygtningepres kan håndteres og dermed bringes til en bæredygtig løsning. De svar læseren efterfølgende får, skal naturligvis ses i forlængelse af den kontekst hvori spørgsmålene er blevet stillet. Jacqueline Bhabha foreslår en række reformer, men må indrømme at ingen af reformerne vil løse migrations- og …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal