Kan islam moderniseres?


REFORM: En grundig framstilling og drøfting av arbeidet som skjer for å reformere islam, i Norge og internasjonalt.

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
Email: kjetkor@online.no
Publisert: 2019-10-01
        Frihetskampen i islam
Forfatter: Sylo Taraku
Res Publica, Norge

Kosovoalbaneren Sylo Taraku flyktet til Norge da Jugoslavia kollapset. I flere år har han vært en viktig deltager i forskjellige debatter som handler om hvordan mennesker med muslimsk bakgrunn, både troende og sekulære, kan finne en plass i vestlige land. Dette kan angripes på flere måter, for eksempel hvordan vi møter dem som kommer. I denne boken er det likevel kampen og behovet for en reform av islam som er gjennomgangstemaet.

Taraku gir en kortfattet innføring i den historiske bakgrunnen for dagens konflikter mellom Vesten og islam, deretter består en stor del av boken av intervjuer med norske og utenlandske intellektuelle og representanter fra muslimske miljøer. Disse samtalene belyser problematikken fra forskjellige perspektiver og gjør at Taraku slipper å skrive en lang pamflett.

Politikk og religion

Det sås imidlertid ingen tvil om at islam er i en krise, og at denne på kort sikt dreier seg om hvordan muslimer må finne en måte å praktisere sin tro på som er forenlig med demokrati og menneskerettigheter. Sammenkoblingen av politikk og religion innen islam er problemet. Denne innebærer at religiøse regler og formaninger utgjør selve fundamentet for staten, og at det bør være slik, siden Allahs formaninger formidlet via Muhammed er perfekte. Ikke noe menneske kan overprøve disse formaningene. Kritiske spørsmål og lesninger er ikke bare uønsket, de vil også kunne utløse drakoniske straffer utmeislet for over tusen år siden. Man kan bli dømt til døden for å praktisere homofili, for å utøve ytringsfrihet og for å forlate islam.

pixabay

I dag er det lett å få inntrykk at av slik har det alltid vært, men Taraku får vist at det ikke tilfellet. Forutsetningen for den islamske gullalderen var nettopp at man ikke lot religiøse formaninger stå i veien for innovasjon og kritisk tenkning. Men i senmiddelalderen tok denne gullalderen slutt ved at de reaksjonære religiøse kreftene igjen fikk overtaket. Jeg skulle ønske Taraku ville ha gått inn på hvorfor dette skjedde, …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?
Abonnement kr 195/kvartal
       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)