Kan islam moderniseres?

REFORM: En grundig framstilling og drøfting av arbeidet som skjer for å reformere islam, i Norge og internasjonalt.

Kjetil Korslund
Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
Email: kjetkor@online.no
Publisert: 01.10.2019
           Frihetskampen i islam
Forfatter: Sylo Taraku
Res Publica, Norge

Kosovoalbaneren Sylo Taraku flyktettil Norge da Jugoslavia kollapset. I flere år har han vært en viktig deltager iforskjellige debatter som handler om hvordan mennesker med muslimsk bakgrunn,både troende og sekulære, kan finne en plass i vestlige land. Dette kanangripes på flere måter, for eksempel hvordan vi møter dem som kommer. I denneboken er det likevel kampen og behovet for en reform av islam som ergjennomgangstemaet.

Taraku gir en kortfattet innføring i denhistoriske bakgrunnen for dagens konflikter mellom Vesten og islam, deretterbestår en stor del av boken av intervjuer med norske og utenlandskeintellektuelle og representanter fra muslimske miljøer. Disse samtalene belyserproblematikken fra forskjellige perspektiver og gjør at Taraku slipper å skriveen lang pamflett.

Politikk og religion

Det sås imidlertid ingen tvil om at islam er i en krise, og at denne på kort sikt dreier seg om hvordan muslimer må finne en måte å praktisere sin tro på som er forenlig med demokrati og menneskerettigheter. Sammenkoblingen av politikk og religion innen islam er problemet. Denne innebærer at religiøse regler og formaninger utgjør selve fundamentet for staten, og at det bør være slik, siden Allahs formaninger formidlet via Muhammed er perfekte. Ikke noe menneske kan overprøve disse formaningene. Kritiske spørsmål og lesninger er ikke bare uønsket, de vil også kunne utløse drakoniske straffer utmeislet for over tusen år siden. Man kan bli dømt til døden for å praktisere homofili, for å utøve ytringsfrihet og for å forlate islam.


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.