Kan islam moderniseres?

REFORM: En grundig framstilling og drøfting av arbeidet som skjer for å reformere islam, i Norge og internasjonalt.

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
Frihetskampen i islam
Forfatter: Sylo Taraku
Forlag: Res Publica (Norge)

REFORM: En grundig framstilling og drøfting av arbeidet som skjer for å reformere islam, i Norge og internasjonalt.

Kosovoalbaneren Sylo Taraku flyktet til Norge da Jugoslavia kollapset. I flere år har han vært en viktig deltager i forskjellige debatter som handler om hvordan mennesker med muslimsk bakgrunn, både troende og sekulære, kan finne en plass i vestlige land. Dette kan angripes på flere måter, for eksempel hvordan vi møter dem som kommer. I denne boken er det likevel kampen og behovet for en reform av islam som er gjennomgangstemaet.

Taraku gir en kortfattet innføring i den historiske bakgrunnen for dagens konflikter mellom Vesten og islam, deretter består en stor del av boken av intervjuer med norske og utenlandske intellektuelle og representanter fra muslimske miljøer. Disse samtalene belyser problematikken fra forskjellige perspektiver og gjør at Taraku slipper å skrive en lang pamflett.

Politikk og religion

Det sås imidlertid ingen tvil om at islam er i en krise, og at denne på kort sikt dreier seg om hvordan muslimer må finne en måte å praktisere sin tro på som er forenlig med demokrati og menneskerettigheter. Sammenkoblingen av politikk og religion innen islam er problemet.
. . .


Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal