Kan INF-avtalen reddes ved utvidelse?


NEDRUSTNING: Med Trump-administrasjonens oppsigelse av INF-avtalen ser verden ut til å miste et viktig rammeverk for våpenkontroll og atomnedrustning. Faren for ny opprustning er umiddelbar. Men hva om avtalen videreføres i en ny og mer ambisiøs utgave?

Harang er styreleder i Norges Fredslag.
Email: alexanderharang@me.com
Publisert: 1. april 2019

USAs og Russ-lands forpliktelser gjennom INF-avtalen (nedrustningsavtalen mellom USA og Sovjetunionen fra 1987, red.anm.) opphørte formelt 2. februar i år. Samtidig har partene erklært at de ikke fratrer avtalen før om seks måneder. Det vil si at USA og Russland fortsatt kan forhandle om en videreføring av avtalen, men da må partenes nedrustningspolitikk endres.

Kort oppsummert er Trumps hovedbegrunnelse for ikke å fornye INF at Russland i løpet av de siste årene har forbrutt seg mot avtalen ved å utvikle SSC 8-raketten og 9M729-systemet. Bevisene USA hevder å ha for denne påstanden, er …


Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.

Abonnement kr 195 kvartal