– Kan gjøre vondt verre

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til Ny Tid at Regjeringens krigsbidrag til Irak er lite gjennomtenkt. Men Sp-nestleder Ola Borten Moe får seg ikke til å si at hans parti er enig med SV i Irak-strategien.

MOT BIDRAG: Sp-nestlederne Anne Beathe Tvinnereim og Ola Borten Moe lytter til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (t.v.). Mens Slagsvold Vedum overfor Ny Tid uttaler seg tydelig mot Irak-krig
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 07.11.2014

Intervju. Senterpartiet var sist uke det eneste partiet som sammen med SV stemte nei til å sende norske soldater til Irak. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier til Ny Tid at han frykter at den norske innsatsen kan gjøre vondt verre.

– Jeg tror ikke vi har tenkt godt nok gjennom hvordan denne krigen kan utvikle seg, og hvor langt inn i den vi risikerer å bli dratt. Vi går inn i en borgerkrig med sterke etniske og religiøse konflikter. Det vil ha en startkostnad. Erfaringen viser at det å plassere internasjonale styrker i Irak kan mobilisere og styrke terrororganisasjoner som ISIS, sier Slagsvold Vedum.

Senterpartilederen reagerer på at KrF var først ute med å etterlyse militærmakt mot ISIS. Han minner om arven fra Kjell Magne Bondevik, som var statsminister da USA invaderte Irak i 2003. Den gangen sto Norge utenfor krigen.

– Bondevik sa at Norges plass i verden er som humanitær stormakt. Det vi kan gjøre, er å bidra til å skape stabilitet i nabolandene, der de syriske flyktningstrømmene skaper et enormt behov for nødhjelp. Det er der vi kan gjøre en forskjell, sier Slagsvold Vedum.

– Aggressiv utenrikspolitikk

Ifølge Slagsvold Vedum føres det en ny linje i norsk utenrikspolitikk, som gradvis har utviklet seg med Norges innsats i Afghanistan og Natos «Out of Area»-strategi. Samtidig blir ikke det at Norge i økende tempo deltar i krig debattert i stor grad.

Regjeringen kan ta avgjørelser om norsk deltakelse i krig uten at det diskuteres i Stortinget. Her skiller Norge seg fra Danmark, der avgjørelser om dansk militærinnsats i utlandet må tas i Folketinget.

Er tiden moden for en grunnlovsendring, slik at avgjørelsen om å gå til krig tas i Stortinget?

– Jeg tror neppe det vil bli noe flertall for et slikt forslag, men det må kunne debatteres, sier Slagsvold Vedum.

Onsdag 5. november redegjorde Erna Solberg for militærinnsatsen i Stortinget. Der knyttet Solberg kampen mot ISIS direkte til terrortrusselen i Norge. Samme dag hadde Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyst om at ISIS oppfordrer sine tilhengere til å gjennomføre angrep i de land som er en del av den USA-ledede alliansen, Norge inkludert.

Solberg kalte krigsdeltakelsen en «langvarig investering i vår egen sikkerhet». Statsministeren understreket at norske styrker skal ikke delta i kamper, men at de kan bruke makt i selvforsvar. «Vi må være forberedt på at oppdraget kan bli krevende og langvarig», sa Solberg.

Borten Moe: Tvil om partilinja

Tidligere oljeminister Ola Borten Moe har vært omtalt som tilhørende høyrefløyen i Senterpartiet. Han har vært i åpen krangel med SV-ere da han – som med tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Borten Moe tapte lederposisjoneringen mot Slagsvold Vedum, og er nå nestleder i Sp. Men han vil ikke si at han og partiet enig med SV i å si nei til Irak-krig, men understreker at partiet støtter den blåblå regjeringen i Afghanistan. Ny Tid klarte ikke få samtale med Borten Moe, men her er vårt sms-intervju med Sp-nestlederen:

Ny Tid: «Hei! Jeg ønsker en kommentar til Sp sitt nei til å sende soldater til Irak.»

Borten Moe: «Er Trygve og Marit [Arnstad, red. anm.] som holder i den saken. Sjekk med dem. Vi støtter regjeringens opplegg i Afghanistan.»

Ny Tid: «Ok, men av mediebildet kommer det fram at Sp sier nei?»

Borten Moe: «Det er forskjell på hva vi mener om Irak og Afghanistan. Sjekk med Marit.»

Ny Tid: «Så du er for deltakelse i Afghanistan, men mot deltakelse i Irak? Stemmer det?»

Etter noe tid: Borten Moe: «Jeg er ganske sikker på at jeg refererer til partiets linje her, og så skulle du sjekke? Jeg mener det partiet mener :-)»

Kommentarer