Kan fortiden forklare nåtidens rasende unge menn?

HØYREEKSTREMISME: Roman-forfatteren og essayisten Pankaj Mishra er på vei til Oslo. I den anledning kommer hans global boksuksess i norsk pocketutgave. Velkommen til en inspirerende, provoserende og tidvis frustrerende bok.

Andrew Kroglund
Kroglund er kritiker og skribent.
Email: andrewkroglund@gmail.com
Publisert: 01.09.2019
           Raseriets tidsalder. En historie om nåtiden
Forfatter: Pankaj Mishra. Oversatt av Agnete Øye
Solum Bokvennen, Norge

10. august stormet en ung bevæpnet mann inn i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum og avfyrte flere skudd. På et nettforum like før angrepet skal mannen ha omtalt flere masseskytinger i USA, blant annet i El Paso i Texas den 3. august, der en 21-åring skal ha drept 22 mennesker og såret 24 andre. I nettfora som slike gjerningsmenn bruker, finner vi et sydende kvinnehat, en misnøye med verden, og rasisme. I boken Raseriets tidsalder. En historie om nåtiden forsøker Pankaj Mishra å forklare hvorfor.

Age ofAnger: A History of the Present ble en «snakkis» da den ble utgitt i 2017, og den solgte godt. SolumBokvennen utga boken på norsk i 2018, i en fin oversettelse av Agnete Øye.Boken kommer nå i pocketutgave.

Mishrautforsker de historiske forutsetningene for vår tids globale misnøye. Menlykkes han egentlig gjennom sine 370 sider med lange resonnementer?

Vestens røtter

Bokens premiss er at dagens forklaringsmodell på det som er galt i verden, ikke holder: Vi blir fôret med populistiske ideer om sivilisasjoners sammenstøt og islamofascisme som vår tids største problem. I dette ligger et implisitt tankegods om vestlig overlegenhet vis-à-vis asiatisk despotisme og underutvikling. Mishra mener vi i stedet må søke tilbake til Vestens egne røtter: Intellektuelle og politiske radikale stemmer på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet forherliget krig, kvinnehat og kamp. Anarkister, nihilister og terrorister beredte grunnen for det vi i dag opplever globalt.

Mishra bruker skjønnlitterære og filosofiske verk for å forstå fortiden og for å kunne si noe om nåtiden. Her tilhører han en liten narrativ trend, hvor subjektive grep gis forrang foran historikerfaget. I sin siste bok Upheaval. How Nations Cope with Crisis and Change (Allen Lane, 2019) bruker Jared Diamond personlige anekdoter, bekjentes og egne besøk som basis for å forstå historien. Også danske Rune Lykkeberg bruker populærkultur og litteratur for å forstå dagens populisme i boken Vesten mod Vesten (Information Forlag, 2019).

Det moderne løftet om likhet kolliderer med omfattende ulikhet i makt,
utdannelse, status og eiendomsbesittelse

Mishra byggermye av sin argumentasjon rundt antihelten Jean-Jacques Rousseau. Hanpresenteres som den som forutså vår tids krise. Rousseau trakk seg tilbake frasamfunnet, dyrket egne interesser og var full av forakt for forbruk og falsktsamfunnsengasjement. Han mente at det nye samfunnet slik det utviklet seg, bareville føre til en form for ressentiment [harme og avmektig hat, red. anm.]eller misunnelse. Og at det ville føre galt av sted.


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Gratis prøve