Kan flyvende roboter redde Afrika?

Afrika har et skrikende behov for bedre transportforbindelser. Samtidig er det et stort kontinent, og det er kostbart å bygge ut veier og jernbaner. Løsningen kan bli flyvende esler.

Av Steinar Sund.

Ifølge Verdensbanken trenger Afrika minst 38 milliarder dollar hvert år for å bygge ut infrastrukturen, i tillegg til ytterligere 37 milliarder til drift og vedlikehold. Dette er penger som ikke finnes. Det sveitsiske selskapet Afrotech tror svaret på Afrikas transportbehov kan være lastedroner – flyvende esler, som kenyanske bønder har kalt dem. Direktør Jonathan Ledgard har tro på at droner kan være en rimelig snarvei, sånn at det afrikanske kontinentet kan droppe tradisjonell infrastrukturutbygging og likevel få dekket transportbehovet. Dette kan også skape en mye raskere vekst. Neste år har Afrotech planlagt å begynne testing av cargodroner som kan frakte små pakker over avstander på over 80 kilometer.

Rød og blå transport. Afrika vokser rett og slett for raskt til at det er mulig å bygge ut veinettet i det tempoet som er nødvendig. Derfor er en del av transporten nødt til å gå gjennom luften, tror Ledgard. Dette er bakgrunnen for at Afrotech har satset på flyvende roboter. Selskapet tror det afrikanske kontitentet vil bli det første som bygger ut ubemannet luftcargo i stor skala.
Afrotech tar sikte på å sette opp to typer ruter med flyvende roboter i Afrika – rød og blå linje. Rød linje er betegnelsen på en lasterute for medisinsk hjelp og nødhjelp, som kan brukes til å frakte pakker med nødvendig utstyr til litt avsidesliggende steder. Blå linje er en rute for kommersiell transport, som selskapet planlegger å bruke i og omkring byene.
Den første transportruten med cargodroner blir en rød linje, og skal opprettes allerede i 2016. Ruten vil ha en lengde på omkring 80 kilometer, og skal knytte sammen byer og landsbyer. I første omgang skal den brukes til å fly blodpakker fra en blodbank til helseklinikker ute i distriktet, slik at pasienter med akutt behov for blodoverføring kan få hjelp. På denne måten vil selskapet vise at ubemannede flyvninger av denne typen både kan redde liv og skape ny økonomisk vekst. De røde rutene vil med andre ord bli prioritert, mens de blå, kommersielle rutene ligger litt lenger frem i tid.

Bred støtte. Prosjektet med den røde transportlinjen ble etablert av Afrotechs direktør Ledgard, og får støtte av EPFL, det føderale teknologiinstituttet i den sveitsiske byen Lausanne. I tillegg støttes prosjektet av Swiss Robotics, ledende forskningsuniversiteter og flere regjeringer. Den fremste arkitekten for prosjektet er Lord Norman Foster, som er en fremtredende britisk arkitekt.
Grunntanken i prosjektet er å forene mennesker med forskjellig bakgrunn og arbeide sammen for å stimulere til utvikling og fremskritt i Afrika. På den måten håper initiativtakerne både å kunne redde liv og skape vekst og økonomisk utvikling i avsidesliggende områder. Prosjektet vil bruke det nyeste innen robot- og droneforskning, blant annet presise navigasjonssystemer og landingssystemer, energisystemer og ruteplanlegging.
Den første basen for rød transportlinje vil bli en plattform som er dedikert til testing og implementering av nye logistikkløsninger. Prosjektet vil samle forskere og utøvere av diverse fagområder for å fostre innovasjon gjennom tverrfaglig sektorlæring.
Foreløpig kan dronene bare frakte pakker med en vekt på opptil åtte kilo, blant annet på grunn av begrenset batterikapasitet. Dette er likevel bare begynnelsen. Innen 2020 regner selskapet med at robotteknologien er blitt betraktelig bedre, at dronene er blitt større og tyngre, og at de kan frakte last på opptil 20 kilo over flere hundre kilometers avstand.

Stort område. Jonathan Ledgard forteller at budsjettet for den første cargo-ruten, som også omfatter utvikling av drone og droneport, er på 25 millioner dollar. Den første linjen skal etter planen etableres i Øst-Afrika, i første omgang sannsynligvis i Rwanda.
«Dette vil bli den første delen av vår foreslåtte linje mellom Nilen og Kongo,» sier Ledgard. «Den linjen vil strekke seg langs vannskillet mellom Nilen og Kongo, derfra vestover langs Kongo og nordover langs Nilen.» Han forteller at de forventer å oppnå en kapasitet på ti kilo over 160 kilometer ved å bruke droner med ren energi innen 2019. «Deretter, avhengig av regulering og forsikring, vil vi kunne skalere transporten opp mot 100 kilo og mer. Vi tror at alt over syv kilo kan overføres, så sant flightene har tilstrekkelig repetisjonsrate,» forklarer han.

«Droner har et giftig image.»

Stalworth Consulting Group. Afrotech samarbeider med flere selskaper i Afrika om å gjennomføre dette prosjektet. Mange land er involvert. En av samarbeidspartnerne er teknologiselskapet Stalworth Consulting Group (SCG), som har base i Kampala i Uganda og bidrar til å skape innovasjon for neste generasjon i Afrika. Direktør i selskapet Patrick Adengo forteller at selskapet har vært involvert i den innledende planleggingen og markedsføringen av rød linje-prosjektet i Uganda, et prosjekt som går ut på å etablere en lastedronerute i utkantområder av Mbale i Uganda. Det dreier seg om en del av det østlige Uganda hvor prosjektet vil bidra til å knytte sammen flere byer og landsbyer i utkantområdene med cargoruter for transport av medisinsk hjelp, som blod til blodoverføringer og andre beredskapsprodukter og legemidler, innen 2019.
SCG-direktøren forklarer at selskapet er en uavhengig kontraktør for Deloitte & Touche, som støtter teknologirådgivningsdivisjonen og deres klientell i Øst-Afrika. Selskapets misjon og verdier er å kunne tilby vesentlige forbedringer, og være det foretrukne teknologirådgivningsfirmaet i denne delen av Afrika for neste generasjon av afrikanere.

Vil redde liv. SCG-direktøren fra Kampala er ikke i tvil om at dette er et viktig prosjekt for landet hans.
«Rød linje-prosjektet vil bidra til å støtte transportsystemet i Uganda, og cargodronene kommer til å være konkurransedyktige og ha lave transportkostnader. Dette er spesielt viktig for Uganda, som er en innlandsstat,» sier Adengo.
Et viktig aspekt ved rød linje-prosjektet er at det vil bidra til å redde liv ved å levere blod og andre nødhjelpsprodukter som medisiner i utkantområder i Uganda, hvor det ikke er mulig å komme til på andre måter. Adengo er sikker på at dette i det lange løp vil påvirke helsetilstanden til menneskene på landsbygda i Uganda til det bedre, med nødhjelpslevering og forbedret logistikk.

Leger Uten Grenser positive. Kyrre Lind fra organisasjonen Leger Uten Grenser forteller at de også er opptatt av droner til transport av medisinsk utstyr, og synes prosjektet til Afrotech høres spennende ut. «Vi har selv tatt i bruk droner på et par av prosjektene våre,» forteller han. Det var riktignok i liten skala. I ett tilfelle dreide det seg om et prosjekt på Ny Guinea, der Leger Uten Grenser brukte droner til å levere laboratorieprøver. Organisasjonen er slett ikke fremmed for å bruke denne typen tekniske hjelpemidler for å nå ut i utkantstrøkene. «Vi kan ikke ignorere noe som kan komme til nytte,» sier Lind.
Samtidig ser representanten for den kjente humanitære organisasjonen mange logistiske skjær i sjøen ved denne typen hjelpemidler. Han understreker at det er nødvendig å være forsiktig med bruk av droner i en del land og områder – mange steder er droner først og fremst kjent som et militært våpen. «Derfor er det viktig å være svært oppmerksom på konteksten man opererer i,» sier Lind.
Bruk av droner til sivile formål har et stort potensial, blant annet til transport av medisinsk utstyr, slik Afrotech planlegger. Lind mener det er viktig å samarbeide nært med lokalbefolkningen, slik at de får eierskap til prosjektet. På den måten kan man sikre at hensikten med dronene oppfattes riktig. «Droner har et giftig image,» påpeker Lind. «Samarbeidet må innebære at de selv er involvert, og dermed forstår nytteverdien av, og har medbestemmelse over bruken,» sier han.
I utgangspunktet stiller hans organisasjon seg likevel positiv til å ta i bruk hjelpemidler av denne typen, og Lind understreker at det dreier seg om en veldig lovende teknologi.


Sund er frilansjournalist.
steinar@frilansjournalistssund.no.

Kommentarer