Kampen om tungtvannet

Hvorfor vil ikke Kristin Halvorsen fortelle hvem Norge selger tungtvann til?

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 31.08.2006
[1. september 2006] Alle som har sett Kirk Douglas snike seg oppover bakkene på Rjukan i filmen Helter i Telemark (1965), vet at tungtvann er strategisk viktig og kan brukes til å produsere atomvåpen. De som har fått med seg skjebnen til israeleren Mordechai Vanunu vet også at Norge har vært en av de viktigste bidragsyterne til Israels utvikling av atomvåpen. Et storstilt salg på 20 tonn tungtvann i 1960 og 1970 startet prosessen som har gjort etterkommerne av ofrene for Hitlers masseutryddelser i stand til å bruke masseødeleggelsesvåpen mot andre. SV har engasjert seg for å gi varsleren Vanunu opphold og beskyttelse i Norge.

Ny Tid avslørte i forrige uke at Norge har eksportert tungtvann til andre land fram til 2004, 16 år etter at Norsk Hydro la ned sin produksjon av tungtvann på Rjukan. Norsk eksport av tungtvann har siden 1988 ikke vært omtalt i stortingsmeldingene om våpeneksport. Siden slutten av juli har finansminister Kristin Halvorsen hatt en henvendelse på sitt bord der Ny Tid klager over hemmeligholdet av informasjon om tungtvannseksporten.

Denne problemstillingen er ikke ukjent for politisk ledelse i departementet, de er godt vant med å frigi andre kontroversielle opplysninger om norsk handel. For eksempel har media og frivillige organisasjoner gjentatte ganger bedt om å få frigitt eksempelvis hvilke norske bedrifter som handler med regimet i Burma. Denne informasjonen har departementet villig frigitt, selv om bedriftene føler seg uthengt.

Seniorrådgiver Anne Kari Lunde i Utenriksdepartementet sa etter Ny Tids oppslag til Aftenposten at all eksport av tungtvann etter 1989 har dreiet seg om enten oppgraderingsjobber eller forskning. Ny Tid har utfordret departementet til å dokumentere dette ved å offentliggjøre hvem som har mottatt tungtvannet og hvor mye av det som har kommet tilbake til Norge etter oppgraderingsjobber. Finans-

departementet har bestemt seg for å frigi enkelte opplysninger, men vil fremdeles hemmeligholde kjøper og selger av tungtvannet.

Av en eller annen grunn vurderer SV-lederen at de som eksporterer tungtvann fortjener et vern mot offentlig innsyn som bedrifter som handler med Burma ikke fortjener. Halvorsen fikk byråkratene sine til å sende Ny Tid et høflig avvisende svar, der det heter at endel av informasjonen vi har bedt om skal offentliggjøres, men kun for noen av årene i perioden. Hvilke aktører som har eksportert og mottatt tungtvannet, skal forbli hemmelig for alle årene. At dette er god SV-politikk, har vi tungt for å forstå.

Kommentarer