Kampen om tilliten

Valgstrategidebatten i gang for fullt

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Er det riktig å binde SV til en familiepolitikk som Arbeiderpartiet og Senterpartiet også støtter før stortingsvalget til høsten?

Noen hevder nei, fordi det binder partiene til en felles politikk, og gjør det vanskelig å før valgkamp.

De tre partiene som utgjør det rød-grønne alternativet har gitt beskjed om at de allerede har jobbet igjennom mange politikkområder, og at vi i tiden frem mot valget i september vil få se både større og mindre dokumenter som skal vise oss hvilken retning partiene ønsker å styre etter.

Hvor mange bindende avtaler partiene vil inngå er i dag ikke mulig å si noe klart om, men det vil sikkert komme flere forslag om å klargjøre hvilken politikk partiene skal ha på ulike områder. I disse utspillene vil velgerne til de ulike partiene kunne si at det er uheldig å binde oss før valget.

Men ser vi på noen av de områdene som det kan være lurt rent taktisk å klargjøre hvilken politikk som de rød-grønne ønsker å føre, så vil det med stor sannsynlighet være taktisk klokt å ha en tydelig politikk.

Ser vi på kontantstøttespørsmålet, som er en del av familiepolitikken, så er det neppe noen tvil om at det kan være taktisk på sin plass å ha et klart svar fra Ap/SV/Sp i denne saken. De er uenige om selve kontantstøtten, men kan finne en løsning ved å utsette diskusjonen om støttens fremtid til etter at vi har fått full barnehagedekning. Det tema er minst 15 år gammelt i norsk politikk, og fremdeles er vi langt unna full barnehagedekning. Å si 2008 som neste gang en kan ta opp diskusjonen om kontantstøtten kan være greit å forholde seg til, men vi får neppe full barnehagedekning i neste stortingsperiode heller.

Det kan være lurt å la de borgerlige partiene fortsette sin tåketale om hva kontantstøtten er. Statsministeren er gang på gang usedvanlig aggressiv når noen påpeker at de er uenige med ham i støttens formål. Uansett om kontantstøtten sender kvinnene hjem til kjøkkenbenken eller ikke, så er det noe den i hvertfall gjør, det er å opprettholde et svart marked av dagmammaer. Kontantstøtten sikrer at 75000 barn ikke tilbys et tilbud som lar seg kontrollere.

Med en rød-grønn enighet om familiepolitikken kan en sparke ballen over på den borgerlige siden. De er ikke enige om familiepolitikken heller, og hvordan vil de få på plass den i neste periode?

Ser vi på et annet område der de rød-grønne partiene ser ut til å tilpasse seg hverandre uten at det er nødvendig med skriftlige avtaler, så er det også interessant å følge frem mot valget. Spørsmålet om gasskraftverk har lenge vært en klar sak der Arbeiderpartiet står milevidt fra de to andre partiene. Men nå har tiden modnet Aps drøm om gasskraftverk. Teknologien og drømmene til Ap møtes nå. I horisonten ses konturene av et gasskraftverk som ikke trenger å forurense, og da hopper Arbeiderpartiet med på miljøbølgen igjen.

Mens Arbeiderpartiet tidligere åpnet for forurensende gasskraftverk i Norge, peker det nye forslaget til nytt partiprogram i en ny retning. Forslaget skulle behandles på partiets landstyremøte i går.

– Det som er nytt er at vi aldri før har kommet så langt i å være konkrete på hvordan et CO2-fritt gasskraftverk kan realiseres, sier Trond Giske til NRK.

Formuleringen i programutkastet som er interessant er følgende:

«Arbeiderpartiet vil gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi legge til rette for at framtidig utbygging av gasskraft baserer seg på CO2-håndtering.»

Naturvernorganisasjonene tar formuleringen til inntekt for nye takter i Arbeiderpartiets miljøpolitikk. Og det er mye som tyder på at partiet er ved å snu sin gasskamp, og vil følge de som mener at utslippene skal være så lik null som mulig før en vurderer å bygge dem.

Gasskraftsaken kan bli et godt eksempel på et område der de tre partiene bruker tid til å finnes hverandre.

Det bør være mulig på andre områder også. Et slikt område er familiepolitikken.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here