Bestill sommerutgaven her

Kampen om kontantene

Statsministeren og Norges største bank vil fjerne mynter og sedler. Organisasjonen «Ja til kontanter» kjemper imot. Temaet er for tiden oppe på Stortinget.

Organisasjonen «Ja til kontanter» har 40 000 medlemmer på Facebook og har siden 2016 jobbet for å bevare sedler og mynter som gyldig betalingsform. De er sterkt kritiske til DNB og andre som ønsker å fjerne slike betalingsmidler, og peker på hva en eventuell bankkrise vil føre til dersom vi ikke lenger får tatt ut pengene våre.

Trond Bentestuen er DNBs konserndirektør for personmarked i Norge. Han mener at frykten for at folk skal strømme til bankene i Norge faller på sin egen urimelighet, og avviser at bankene vil fjerne kontantene for å beskytte seg selv. Han viser til at DNB blir regnet som en av verdens mest solide banker.

Den norske bank mener på sin side at det prinsipielt er viktig at det finnes kontanter, for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap. Før sommeren skal Stortinget ta stilling til et forslag fra Senterpartiet om å bevare kontantene.

Banker på konkursens rand. Tyskerne har vært igjennom flere runder med bankkriser og inflasjon; for et knapt århundre siden måtte de på et tidspunkt fylle en trillebår med sedler for å kunne kjøpe et brød. Slike hendelser står sterkt i tyskernes historiske bevissthet. I nesten sykliske intervaller havner banker og finans-
institusjoner i trøbbel og blir stående i fare for konkurs. Man har sett køer utenfor banker både på Island, Hellas og i England under finanskrisen, der folk ville sikre sparepengene fordi de fryktet at bankene ville gå over ende. Tyskernes historie med gjentakende bankkriser forklarer også at mange heller ønsker å kunne oppbevare pengene sine i madrassen enn i banken.

Hans Christian Færden er grunnleggeren av interessegruppen Ja til kontanter. Han mener kontanter er essensielt i finanskriser: «Det er flere grunner til at bankene vil ha slutt på kontanter. De er redde for at innskyterne vil ta ut penger som banken ikke lenger fysisk har. Når du setter penger i banken, vil banken normalt låne ut 9 av dine 10 kroner. Det er banken som disponerer pengene vi setter inn, vi gjør det i prinsippet ikke selv. Men vi kan velge å ta dem ut – selv om det, under mistanke om hvitvasking, terrorfinansiering og så videre, blir stadig vanskeligere å få egne penger ut fra banken.» Samtidig er det all grunn til å tro at bankene er redde: «Om alle kommer samtidig og vil ha ut pengene sine, går banken konkurs. Pengene er jo ikke der. Og i en gjeldsboblebasert finanskrise av episke dimensjoner, som det verden nå er på vei inn i, er det bare et spørsmål om tid før dette scenariet kan bli virkelighet.»

Bankkortbevegelser brukes aktivt av visse autoritære regimer for å kartlegge og etterfølge brysomme opposisjonelle.

Personvernet. Nordmenn er blant dem som bruker minst kontanter og mest kort. Rundt fire prosent bruker kontanter som sin primære betalingsmåte. Norske banker, NHO Reiseliv, Fellesforbundet og deler av Høyre er blant dem som mener at kontantene må vekk. Samtidig som nordmenn er de som bruker kort oftest i hele verden, viser tall fra sentralbanken at det fortsatt er cirka 50 milliarder kroner i omløp som kontanter. Men hvorfor er det så farlig om kontantene blir borte?

Selv om Tyskland likner på Norge, bruker tyskerne kontanter hele fire av fem ganger når de handler. Historien forklarer hvorfor tyskerne klamrer seg til sine kontanter: Om vi spoler tilbake til 1989, het en av Øst-Tysklands største arbeidsgivere Stasi. 200 000 tyskere jobbet dengang for det som var en av de største og verste overvåkingsorganisasjoner noensinne. Stasi hadde nærmest total kontroll og innsikt i de minste detaljene i østtyskernes liv. Personvernet sitter derfor ekstra godt i bevisstheten til mange tyskere.

Nordmenn bruker betalingskort daglig. Hver gang vi drar bankkortet, gir vi fra oss informasjon om hvor vi er, hva vi gjør og hva vi kjøper. Dette er informasjon som bankene kan selge blant annet for at kommersielle aktører skal kunne tilby skreddersydde tjenester og reklame. Slik blir informasjon som avslører bankkundenes privatliv også brukt av helt andre enn den enkelte kortbruker kanskje skulle ønske. For eksempel brukes bankkortbevegelser aktivt av visse autoritære regimer for å kartlegge og etterfølge brysomme opposisjonelle.

Flere typer penger. Leif Veggum er direktør i Avdeling for kontante betalingsmidler i Norges Bank. Veggum understreker at det i dag finnes to typer penger i Norge: Bankpenger, som er en elektronisk fordring i en privat bank. Videre har du sentralbankpenger, som i dag er fysiske sedler og mynter. Ny Tid spør Norges Bank om hva folk kunne gjøre dersom tilliten til bankene forsvant, og man hadde avskaffet kontantene:

Når du setter penger i banken, vil den normalt låne ut 9 av dine 10 kroner.

«Den type bank run handler om at folk gjerne vil flytte kontopengene sine til fysiske sentralbankpenger fordi de føler at det er tryggere. Dersom tilliten til de elektroniske systemene skulle svikte, handler det først og fremst om å kunne disponere egne penger. Da vil publikum etterspørre sedler og mynter,» forteller Veggum. Han mener at muligheter til å velge sentralbankpenger vil være i forbrukernes interesse:

«En modell som inkluderer kontanter underbygger tilliten til bankkontopenger og det finansielle systemet. Det gir konkurranse og fremmer effektivitet. Det er viktig å unngå monopolsituasjoner. Kontanter har også nyttige egenskaper, selv om de brukes mindre enn før – ikke minst i beredskapssammenheng.» Norges Bank understreker at deres rolle først og fremst er å legge til rette for et samlet og effektivt betalingssystem, ikke å fremme et bestemt betalingssystem.

Men også vår sentralbank Norges Bank undersøker nå, i likhet med Bank of England og Sveriges Riksbank, muligheten for nye, digitale sentralbankpenger i fremtiden – som et supplement til eller en erstatning for kontanter, om de blir faset ut.

Hva om strømmen går? Ja til kontanter mener også at mynter og sedler er viktig dersom strømmen går, eller om de elektroniske betalingsløsningene skulle svikte på en eller annen måte. Dette mener også Norges Bank er et vektig argument for å beholde kontantene:

«Kontanter er i praksis beredskapsløsningen dersom det skulle oppstå svikt eller frykt for svikt i elektroniske betalingssystemer. Vi har for eksempel sett at ved varsel om bankstreik har bankkundene tatt ut store mengder kontanter for å sikre seg. Dette illustrerer at kontanter har en viktig beredskapsfunksjon, sier Veggum i Norges Bank.

Et argument som blir brukt mot kontanter, handler om svart økonomi og skatteunndragelse. Bruk av kontanter i den svarte delen av byggebransjen er grunnen til at Fellesforbundet vil ha kun elektroniske penger. Til dette sier Ja til kontanters Hans Christian Færden: «Det er totalt 2000 milliarder kroner i omløp i Norge – av disse er bare 50 milliarder (2,5 prosent) kontanter. Hvordan kan 2,5 prosent da bli problemet? Om så alle 50 milliardene var svarte penger, hvilket de på ingen måte er, ville problemet totalt sett være lite. Vi blir med på alle gode tiltak mot svart arbeid! Bortsett fra angrepet på kontanter. En svart digital økonomi er ikke vanskeligere enn at man oppretter en konto i eget navn og så overlater den til en annen. De virkelige kriminelle er for lengst digitale.»

Opp i Stortinget. Før sommeren skal Stortinget ta stilling til om kontanter skal fases ut eller ikke. Erna Solberg og ledelsen i Høyre tok tidligere til orde for å fase ut kontantene, men ble stemt ned på Høyres landsmøte. Ap ønsker trolig å beholde kontantene, men har vært åpne for å fase dem ut på sikt. Venstre og Frp er for å beholde kontantene grunnet personvernhensyn.

Da Ny Tid kontaktet Høyre, hadde de ennå ikke tatt stilling til om de vil stemme for forslaget – som kommer fra Senterpartiet, – fordi de ikke har behandlet det i stortingskomiteen. Dermed er det fortsatt usikkert om initiativet som skal sikre kontantenes fremtid vil få støtte eller ikke.

 Les også: Kontantfritt – og totalitært og Kontant avslag

Avatar photo
Øystein Windstad
Tidligere journalist i Ny Tid.

Du vil kanskje også like