Oslo 20151006. Norges Bank makulerer gamle og ødelagte sedler i en seddelkvern i sine lokaler i Oslo tirsdag. Den gjeldende 1000-kroneseddelen fra 2001, som kommer fra "Utgave VII", portretterer Edvard Munch og hans verk "Solen". Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Kampen om kontantene


Statsministeren og Norges største bank vil fjerne mynter og sedler. Organisasjonen «Ja til kontanter» kjemper imot. Temaet er for tiden oppe på Stortinget.

Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 2017-05-18

Organisasjonen «Ja til kontanter» har 40 000 medlemmer på Facebook og har siden 2016 jobbet for å bevare sedler og mynter som gyldig betalingsform. De er sterkt kritiske til DNB og andre som ønsker å fjerne slike betalingsmidler, og peker på hva en eventuell bankkrise vil føre til dersom vi ikke lenger får tatt ut pengene våre.

Trond Bentestuen er DNBs konserndirektør for personmarked i Norge. Han mener at frykten for at folk skal strømme til bankene i Norge faller på sin egen urimelighet, og avviser at bankene vil fjerne kontantene for å beskytte seg selv. Han viser til at DNB blir regnet som en av verdens mest solide banker.

Den norske bank mener på sin side at det prinsipielt er viktig at det finnes kontanter, for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap. Før sommeren skal Stortinget ta stilling til et forslag fra Senterpartiet om å bevare kontantene.

Banker på konkursens rand. Tyskerne har vært igjennom flere runder med bankkriser og inflasjon; for et knapt århundre siden måtte de på et tidspunkt fylle en trillebår med sedler for å kunne kjøpe et brød. Slike hendelser står sterkt i tyskernes historiske bevissthet. I nesten sykliske intervaller havner banker og finans-
institusjoner i trøbbel og blir stående i fare for konkurs. Man har sett køer utenfor banker både på Island, Hellas og i England under finanskrisen, der folk ville sikre sparepengene fordi de fryktet at bankene ville gå over ende. Tyskernes historie med gjentakende bankkriser forklarer også at mange heller ønsker å kunne oppbevare pengene sine i madrassen enn i banken.

Hans Christian Færden er grunnleggeren av interessegruppen Ja til kontanter. Han mener kontanter er essensielt i finanskriser: «Det er flere grunner til at bankene vil ha slutt på kontanter. De er redde for at innskyterne vil ta ut penger som banken ikke lenger fysisk har. Når du setter penger i banken, vil banken normalt låne ut 9 av dine 10 kroner. Det er banken som disponerer pengene vi setter inn, vi gjør det i prinsippet ikke selv. Men vi kan velge å ta dem ut – selv om det, under mistanke om hvitvasking, terrorfinansiering og så videre, blir stadig vanskeligere å få egne penger ut fra banken.» Samtidig er det all grunn til å tro at bankene er redde: «Om alle kommer samtidig og vil ha ut pengene sine, går banken konkurs. Pengene er jo ikke der. Og i en gjeldsboblebasert finanskrise av episke dimensjoner, som det verden nå er på …

Abonnement halvår kr 450


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)