Kabuls ukjente håp

For en måned siden reiste den norske diplomaten Kai Eide til Kabul som FNs nyutnevnte spesialutsending. Men Eides evner vurderes svært ulikt i Norge og Afghanistan. I Norge hylles Kai Eide som Afghanistans redningsmann. Men Ny Tid har snakket med Taliban, som mener Eide er en «uåpnet vannmelon». Afghanske analytikere kaller ham et klart andrevalg.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 24.04.2008
[spesialutsending] Etter at Kabul avviste den kontroversielle diplomaten Paddy Ashdown som FNs spesialutsending til Afghanistan, freste Norges Kai Eide inn i landet som FNs andrevalg til å lede den internasjonale innsatsen i Afghanistan. Ikke lenge etter sin ankomst gikk han ut og erklærte at han er rett mann for stillingen.

– Jeg er ikke Paddy Ashdown, sa Eide til pressen da han ankom Kabul den 28. mars.

– Men ikke undervurder meg, fortsatte han og insisterte på at han har det som skal til for den store oppgaven.

Den afghanske regjeringen skapte sterke reaksjoner da de avviste FNs førstekandidat til stillingen som organisasjonens «superutsending», Paddy Ashtown. Noen antydet at dette skyldtes frykt for at Ashdown i kraft av sin uavhengige natur og potensielle autoritet som leder på vegne av det internasjonale samfunnet kunne ha undergravd president Hamid Karzai.

Dager etter sin ankomst uttalte 59 år gamle Eide, som representerte Norge i NATO fra 2002 til 2006, at hans mandat var «skarpere» enn det hans forgjengere har hatt. Eide sa han følte seg trygg på at han har både Kabul og Afghanistans internasjonale partnere i ryggen.

– Jeg har et mandat jeg mener er tilstrekkelig og skarpere enn det mandatet som eksisterte før, sa han under sin pressekonferanse i Kabul den 9. april.

– Jeg har tillit hos både afghanske myndigheter og det internasjonale samfunnet. Dette er de verktøyene jeg trenger, og som jeg vil gjøre bruk av, la han til.

Eide uttalte at hans viktigste mål er å strømlinjeforme den internasjonale innsatsen i det krigsrammede landet. Taliban ble felt av en amerikanskledet invasjon som startet den 7. oktober 2001, og som Norge også sluttet seg til. Det internasjonale samfunnets innsats for å gjenoppbygge landet etter invasjonen har blitt kritisert som ineffektiv og ukoordinert.

Bare tiden vil vise om Eides løfter kan skape ny tillit hos afghanere som er trette av de vedvarende krigene, invasjonene og korrupte politikerne som har dominert landet, som også er rammet av en knusende fattigdom.

En uåpnet vannmelon

Taliban er den største militære gruppen som leder et pågående blodig opprør etter at de ble styrtet fra regjeringsmakten. For dem er Eide en «uåpnet vannmelon» med en hittil ukjent innside.

– Vi vet ikke mye om denne nye FN-utsendingen. For oss er han som en ukappet vannmelon, sier Talibans ledende talsmann Yousuf Ahmadi med referanse til en afghansk skikk som går ut på å vedde om hvilken vannmelon som viser seg å være rødest.

Men ifølge Ahmadi håper hans islamske militante bevegelse at «den uåpnede vannmelonen» anerkjenner Taliban som en «realitet på bakken» for fredens skyld.

– Hvis han ønsker fred i Afghanistan, må han anerkjenne Taliban som en realitet på bakken. Hvis han ikke gjør det, er han åpenbart USAs marionett og arbeider for amerikanernes sak, sier Ahmadi på telefon til Ny Tid fra et hemmelig sted.

– Enhver som arbeider for amerikanerne er en åpenbar fiende, og vi vil slå til mot våre fiender, sier Ahmadi.

I Afghanistans politiske kretser er Eide like ukjent.

– Jeg vet ikke mye om ham, sier den afghanske parlamentarikeren Daud Sultanzoi. Han klager over at FNs høyeste utsending foreløpig ikke har møtt hans komité, den nasjonale økonomiske komiteen i landets mektige underhus. Denne komiteen overvåker også de internasjonale organisasjonenes aktiviteter.

– Jeg har hørt at han er et bra menneske. Hvis han ønsker å lykkes, må han lytte til folkets røst gjennom deres representanter, sier Sultanzoi.

– Hvis han følger i samme fotspor som de forgjengerne som har forårsaket de sju siste årenes nederlag, vil han også mislykkes.

– Vil følge Karzai

Den ledende afghanske analytikeren og akademikeren Wadir Safi ser Eide som et klart andrevalg.

– Det er egentlig for tidlig å kommentere Eide fordi han nettopp har tatt over. Men det faktum at han ble utnevnt etter at Karzai forkastet Paddy Ashdown er en klar indikasjon på at han er svak, sier Safi til Ny Tid.

– Jeg forventer ikke at en som ham skal gjøre vesentlige fremskritt i håndteringen av den omfattende korrupsjonen eller stå opp imot Karzais korrupte regjering.

– Jeg regner nok med at han rett og slett vil følge Karzais ordre, legger han til, og roser Ashdown som «en sterk og overbevist mann som kunne gjøre motstand mot regjeringens korrupte funksjonærer».

Fahim Dashti, en erfaren journalist og sjefredaktør for den fremtredende avisen Kabul Weekly sier tiden vil vise hvor kapabel den nye FN-utsendingen er.

– Det vi kan si om ham så langt, er at han har kommet med gode løfter om blant annet å bekjempe korrupsjon. Han kan bare være effektiv dersom han oppfyller disse løftene, sier Dashti og legger til at «folk har store forventninger til denne representanten».

På gatene i Kabul, der krigstrette folk snakker mer om galopperende matvarepriser enn om politikk og FNs nye utsending, har få hørt om diplomaten.

– Jeg har ikke hørt om ham, sier den arbeidsledige og ufaglærte borgeren Abdul Rafiq.

– Hvis han kan hjelpe til med å gjenoppbygge vårt land, hvis han kan hjelpe til med å få slutt på volden og hjelpe de fattige, er han velkommen. De andre kunne ikke hjelpe oss, sier Rafiq.

Oversatt av Tonje Merete Viken

Kommentarer