Juryens begrunnelse

Derfor er Margreth Olin Årets nordmann 2008.

Ny Tid
Email: abo00@nytid.no
Published date: 12/12/2008

Da den norske regjeringen, unntatt SVs dissens, i september besluttet å stramme inn dagens asylpolitikk, gjorde Margreth Olin noe forbilledlig for nordmenn og verdensborgere flest: Hun reiste seg opp og protesterte.

I stedet for å lukke øyne, ører og munn, sa hun sa sin sterke mening. I stedet for kun å fokusere på sitt eget prosjekt – som å klippe ferdig sin første helaftens spillefilm – startet hun opp igjen sin Nestekjærlighet-kampanje. Og hun sørger for å bli hørt.

Høsten 2006 fikk hun samlet inn og overlevert 16.000 underskrifter, slik at regjeringen skulle holde ordene fra Soria Moria-erklæringen i 2005 i hevd: «Regjeringen vil føre en human, solidarisk og rettssikker flyktning- og asylpolitikk». Nå har tusenvis av nordmenn og 43 organisasjoner sluttet seg til Olins opprop, hvor prinsippet er at «vi ikke skal gjøre noe menneske til et middel». Ved å klare å samle så ulike organisasjoner som Rød Ungdom, Amnesty, SU, Norges Tyrkiske Ungdomsforening, Norsk Barnevernsamband, Kirkens Nødhjelp, Juss-Buss, Unge Venstre og Den norske Helsingforskomité, har Olin ikke bare vist at hennes engasjement har munnet ut i et slags folkekrav. Hun har også klart å samle en viktig del av det engasjerte Norge til å holde sentrale, globale verdier ved like.

Olins radikale initiativ har skapt et solidarisk engasjement som Norge trenger mer av, spesielt nå når det nærmer seg stortingsvalg. Hun har skapt en kanal for folk flest som ønsker å protestere mot den urett som ikke rammer dem selv.

I tillegg har Olin gjennom sine filmer løftet fram viktige fortellinger om de som faller utenfor det norske storsamfunnet. Den kommende filmen Engelen, om de narkomanes situasjon, har potensial til å sette dagsorden og endre norsk politikk. Også dette er et arbeid som trenger støtte og oppmuntring.

Olins virke har i 2008 gjort Norge større. Hun har vist hva det vil si å være en god nordmann. Derfor er Margreth Olin Årets nordmann 2008.

Kommentarer