Juks i ly av trærne

Private firmaer planter trær i fattige land for å kunne fortsette å slippe ut CO2. Klimakvoteplantasjene gjør stor skade.

Ny Tid
Kommentarer
DEL