Journalistsenter blåser opp deltakertall

Gjennom flere år har Nordisk Journalistcenter hevdet at de har rundt 800 journalister på kurs. Så mange har de ikke hatt på mange år. Daglig leder innrømmer feilinformasjon.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

«Rundt 800 journalister deltar årlig i aktiviteter arrangert av etterutdanningsinstitusjonen Nordisk Journalistcenter alene eller i samarbeid med andre. Det gjelder journalister fra de nordiske landene og fra Baltikum og Nordvest-Russland.»

Slik har NJC beskrevet sin virksomhet gjennom flere år, og opplysningene gjentas på nettutgaven til Journalisten tidligere denne uken. Da ny rektor ble ansatt høsten 2003 ble tallet 800 brukt i forbindelse med intervjuene av søkerne.

Tallet er betydelig over de faktiske tallene. Ser vi utelukkende på de nordiske kursene som NJC står alene for, og som er et tilbud til journalister i Norden, så varierer de årlige tallene fra 202 og ned 46 for årene 2001-2005. Og mens kursaktiviteten har vært fallende gjennom flere år har NJC valgt å hevde at de fremdeles har rundt 800 journalister innom sine kurs hvert år.

Beste årgang er 2001 da 202 nordiske journalister deltok. I 2002 var tallet 82; i 2003 var det 71; i 2004 57 og det foreløpige tallet for 2005 er 46 journalister.

Det er først når vi tar med en rekke samarbeidsprosjekter med Baltikum og Nordvest-Russland at tallene spretter opp, men de har ikke vært over 750 noe av årene 2001 til og med 2005 – som er de årgangene vi har fått oversikt over.

NJC har i tillegg til egne kurs også et utbredt samarbeid med andre institusjoner og sponsorer om annen kurs- og seminarvirksomhet.

Innrømmer feil

Lars Helge Rasch, som nå er konstituert rektor på NJC, innrømmer at de virkelige tallene ikke lever opp til det NJC selv opplyser på sine hjemmesider.

– Tallet 800 er dessverre et «levn fra gamle dager». Gjennom de senere år har vi ikke levd opp til dette tallet. Vi var oppe i 750 deltakere i 2002, mens det laveste var i 2004 da det kun deltok 272, opplyser Lars Helge Rasch.

Han opplyser at de høye tallene stammer fra en meget aktiv periode i de baltiske landene og i Nordvest-Russland. Tallene for disse landene har gått betydelig ned de siste årene. På samme måten som aktiviteten for de nordiske journalistene har gjort det samme.

NJC fikk ny rektor i februar 2004, men denne ble allerede i oktober erklært uønsket av styret. Likevel mener Lars Helge Rasch at denne rektoren har skylden for at NJC i dag fremdeles offisielt hevder at de har kurs for rundt 800 journalister. Når vi påpeker at tallet 800 er betydelig eldre enn 2004, og at dette har vært brukt også i perioder da styret må ha vist at dette var feil, så påpeker Rasch at han ikke kan svare for tidligere styrer. Han ble selv valgt inn i styret sommeren 2004.

Siden 1. november 2004 har Lars Helge Rasch vært arbeidende styreformann for å gjøre de mest nødvendige tingene i tillegg til jobb ved NRK. Fra 1. april er han formelt rektor for NJC, men har fremdeles jobb i NRK som sin hovedarbeidsplass.

NJC har de siste to årene hatt tre styreledere, Lars Hedman, Lars Helge Rasch og Rino Rotevatn. Ingen av dem kan i dag nøyaktig si hvorfor NJC gjennom flere år har brukt for høye deltakertall i sin informasjonsvirksomhet.

SISTE: Etter at Ny Tid tok opp denne saken med NJC er informasjonen på hjemmesiden rettet til at flere hundre deltar årlig.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here