Hva skjedde i norsk offentlighet da NY TID skrev om 9/11? Se debatten som fulgte.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2018-10-01

Observer selv hvilken diskusjon som fulgte, da Ny Tid arrangerte paneldebatt. Temaet var hva man kan diskutere i en større offentlighet.
Bakgrunnen var 9/11 og NY TIDs dekning av den «mangelfulle» offisielle rapporten om 11. september. Avisens argumentasjon gikk ut på at WTC-tårnene mulig falt slik de gjorde mest grunnet nedrivning med eksplosiver (se også artikkel). Men i årets debatt diskuteres hva man kan få lov til å ta opp i norsk offentlighet – også i forbindelse med Klassekampens utkastelse av Ny Tid for ett år siden. Med Bjørgulv Braanen, John Y. Jones, Arne Ruth, Ola Tunander, Olivier Taymans, David Llewelyn og Truls Lie. (Kunstneres hus 11.9.2018)

 

Introduksjon ved Truls Lie (redaktør, Ny Tid):
Sitatet “Innlysende” i overskriften, var bare sitert fra en person i artikkelens innledning … for Ny Tid var det ikke innlysende, men vi brukte fem argumenter for mulig bruk av eksplosiver ifm 9/11.
«Dette er ikke et løpende tema i Ny Tid, det er ikke dette vi har tenkt til å holde på med.
Men denne saken har jeg som redaktør stilt meg bak, og tar ansvar for det.»

 

Abonnement kr 195/kvartal

Olivier Taymans om vanskeligheter med å debattere 9/11. Han laget film om det.
I filmen, journalist Sven Egil Omdahl (Stavanger Aftenblad): «It should never be wrong for a journalist to ask questions. We may be criticised for giving stupid answers, but we can never be criticised for asking questions.»
Taymans: «The aim of this evening is not to enter the specifics of the debate, but just to assert that a debate is worthwhile, and should be had.»

 

Arne Ruth (tidligere sjefredaktør I Expressen og Dagens Nyheter):
«Jeg ser hele denne diskusjonen om 9/11, inklusiv Ny Tids artikkel, som et utrykk for en form av diskusjon om en historietolkning. Og Ny Tid redegjorde for noe som ikke hadde fått oppmerksomhet i norske og svenske medier, om at det pågikk en ladet debatt i USA om hva som egentlig skjedde, hvem som sto bak, og hvordan man skal tolke det. Det å ikke redegjøre for den siden av hendelsesforløpet, som er første steget i en historietolkning, hadde vært en form for kunnskapsnullstilling. Leserne får ikke greie på at det finnes en slik tolkning, og …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


1 kommentar

  1. 9/11 var bare en hollywood prduksjon. Laget i god tid på forhånd. Det vi så på TV den dagen var stort sett bare juks! CGI fly og CGI “demolition” av tårnene ble kringkastet til alle verdens hjørner. Dette var en klassisk militær psykologisk operasjon der muligens ingen omkom.

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)