Observer selv hvilken diskusjon som fulgte, da Ny Tid arrangerte paneldebatt. Temaet var hva man kan diskutere i en større offentlighet.
Bakgrunnen var 9/11 og NY TIDs dekning av den «mangelfulle» offisielle rapporten om 11. september. Avisens argumentasjon gikk ut på at WTC-tårnene mulig falt slik de gjorde mest grunnet nedrivning med eksplosiver (se også artikkel). Men i årets debatt diskuteres hva man kan få lov til å ta opp i norsk offentlighet – også i forbindelse med Klassekampens utkastelse av Ny Tid for ett år siden. Med Bjørgulv Braanen, John Y. Jones, Arne Ruth, Ola Tunander, Olivier Taymans, David Llewelyn og Truls Lie. (Kunstneres hus 11.9.2018)

 

Introduksjon ved Truls Lie (redaktør, Ny Tid):
Sitatet “Innlysende” i overskriften, var bare sitert fra en person i artikkelens innledning … for Ny Tid var det ikke innlysende, men vi brukte fem argumenter for mulig bruk av eksplosiver ifm 9/11.
«Dette er ikke et løpende tema i Ny Tid, det er ikke dette vi har tenkt til å holde på med.
Men denne saken har jeg som redaktør stilt meg bak, og tar ansvar for det.»

 

Ny Tid i julegave

Olivier Taymans om vanskeligheter med å debattere 9/11. Han laget film om det.
I filmen, journalist Sven Egil Omdahl (Stavanger Aftenblad): «It should never be wrong for a journalist to ask questions. We may be criticised for giving stupid answers, but we can never be criticised for asking questions.»
Taymans: «The aim of this evening is not to enter the specifics of the debate, but just to assert that a debate is worthwhile, and should be had.»

 

Arne Ruth (tidligere sjefredaktør I Expressen og Dagens Nyheter):
«Jeg ser hele denne diskusjonen om 9/11, inklusiv Ny Tids artikkel, som et utrykk for en form av diskusjon om en historietolkning. Og Ny Tid redegjorde for noe som ikke hadde fått oppmerksomhet i norske og svenske medier, om at det pågikk en ladet debatt i USA om hva som egentlig skjedde, hvem som sto bak, og hvordan man skal tolke det. Det å ikke redegjøre for den siden av hendelsesforløpet, som er første steget i en historietolkning, hadde vært en form for kunnskapsnullstilling. Leserne får ikke greie på at det finnes en slik tolkning, og kan derfor selv ikke ta stilling til om det er verdt å følge opp eller ikke.»
«Mistenk makt av alle slag. Mistenk privat makt. Mistenkt statlig makt. Den makt som man
ikke har innsyn i som medborger.»

 

Ola Tunander (Professor emeritus, PRIO): Om tidligere konspirasjon (ubåt-affæren i Sverige) og hva historien viser  i ettertid, samt hvordan varslere og kritikere får unngjelde i offentligheten.

 

John Y. Jones (Networkers South/North, ordstyrer, og medlem av Ny Tids styre og redaksjonsråd) om Faktisk.no etc:
«Det tok Faktisk.no mellom to og ti timer å faktasjekke Ny Tids artikkel om 9/11. Dette mente vi var horribelt og uakseptabelt. I tillegg til den korte tiden som ble brukt på faktasjekken, reagerte vi også på måten Faktisk.no argumentere på og ordene de brukte. Kompetansen som ble kastet inn her, var ikke en faktasjekk verdig.»
«PFU konkluderte med at Faktisk.no har all rett til å faktasjekke Ny Tids artikkel, men gikk ikke inn på sentrale spørsmål om hvorvidt det går an å faktasjekke en kompleks sak som dette. Og ikke minst om det går an å gjøre det på under ti timer.»
«PFU skulle vurdere om Faktisk.nos publisering var i tråd med vær-varsom-plakaten, og om de hadde tilstrekkelig kildegrunnlag. I følge Faktisk.no bygger Ny Tids artikkel på uetterrettelige kilder, og de avviser samtlige av ekspertene som har uttalt seg i artikkelen som konspirasjonsteoretikere, inkludert professor ved Universitetet i København, Niels Harrit. PFU mener på sin side at Faktisk.no hadde godt nok kildegrunnlag, og har dermed akseptert det populærvitenskapelige magasinet Popular Mechanics som en trygg og god kilde – et magasin som minner om Vi Menn på speed.»
Se også kommentar, Pressens vær-varsom-plakat, av Øivind Nygård.
Jones har også deltatt i debatt med Engineers and Architects for 911 Truth, se radioprogram fra oktober.

 

Bjørgulv Braanen (tidligere redaktør i Klassekampen) (og Truls Lie):
Braanen: «Da jeg så hvor mange som var opptatt av denne saken, også i Norge, har jeg i ettertid tenkt: Burde vi tidligere og bør vi senere gå inn i det i den forstand at vi stiller de offisielle forklaringene opp mot de mest kompetente av kritikerne?»
Lie til Braanen: «Du skrev i din leder for et år siden at vi hadde påstått at 9/11 var en inside-job, og at det var en ytterliggående konspirasjonsteori. Jeg finner ikke noe belegg for disse påstandene. Vi har aldri sagt at dette var en inside-job i tekstene våre. Vi kunne ikke si noe om det. Vi holdt oss til nedrivningsteorien og brukte de fem argumentene vi hadde for det.»
Braanen: «Dere skrev ikke at det var en inside-job, men alt dette her og teoriene om at det er plassert tusenvis av sprenglegemer i disse bygningene, er jo en teori om at det er en inside-job. Hvis dere ikke har sagt det, så greit, men hvem faen annen skulle levert det da? Masse små kinesiske menn som ble frakta inn i busser?»

[red.anm: Sistnevnte er den vanlige norske antakelsen, men ingeniørmessig kan en slik montering av eksplosiver (nanotermitt) gjøres med bare en håndfull mennesker (se Ny Tids artikkel). Hvem det var som stod bak, terroristene eller andre, har Ny Tid verken hatt informasjon om eller kunnet trykke noe om – selv om det feilaktig påstås av noen. red.anm.]

 

David Llewelyn (leder Skandinavia-delen av Institution of Mechanical Engineers):
«NIST reported that WTC7 fell as a result of fires. A new study started in 2015 by the University of Alaska, led by doctor Leroy Hulsey, a forensic structural engineer, have found some very significant errors in the NIST report. There are 8 very significant engineering errors, that allowed the building to collapse due to fire. Hulsey has declared that there is zero percent chance that the building came down as a result of fire.»
«The world trade center buildings were designed to survive an airplane collision. And the fires in WTC7 should have been survivable. So, these buildings failed under designed conditions.»
«After five years, NIST reported that WTC7 fell as a result of fires. A new study started in 2015 by the University of Alaska, led by doctor Leroy Hulsey, a forensic structural engineer, using the original drawings, the report from NIST and the latest finite element modelling tools which allows them to simulate the entire building, unlike parts of it, like NIST did. And they’ve found some very significant errors in the NIST report. There’re 8 very significant engineering errors, that allowed the building to collapse due to fire. Hulsey has declared that there is zero percent chance that the building came down as a result of fire.»
«There’s some really significant questions about the NIST collapse mechanisms, the initiation of building 7, and there has never been a satisfactory reply about the heat and the heat piles, and the discovery of explosives in the dust. Which is all evidence of explosives. From an engineer’s point of view, and I’ve been working on this for a short amount of time, I’m strongly convinced that we need a new investigation, and quickly to find out what really happened to those buildings.»
Se også tidligere artikkel.

 

Innlegg av Ketil Lund (tidligere høyesterettsdommer og leder av Lund-kommisjonen): «Alt som har med statshemmeligheter og rikets sikkerhet å gjøre er et kjerneområde for alle mulige spekulasjoner og konspirasjoner. Og slik må det være. Dette er jo systemer som ikke bare gjør en masse ulovligheter til enhver tid, men de gjør også enormt mye skade. Og i tillegg til det så lyver de så det jyver etter.»
«Det bør ikke være grenser for hva det må være rimelig grunn til å kunne si noe om hvis man har et visst skinn av argumenter for sin sak. Man må kunne spekulere uten at det skal få så kraftige sanksjoner mot seg som Ny Tid her fikk.»
«Det er bare fantasien som setter grenser for hva stormakter kan finne på og har funnet på i sin tid. Tenk dere hvis CIAs arkiver hadde blitt åpnet, og hva vi kunne funnet der.»

 

Sluttkommentar fra Bjørgulv Braanen:

 

ANBEFALES: Avsluttende ord ved Arne Ruth:
«Konspirasjonsteorier oppstår ikke fra ingenting, men fra en følelse av usikkerhet.»
«Konspirasjonsteorien om at USAs president i noen sammenheng sto bak det som skjedde med tårnene i New York […] fantes overhodet ikke i Ny Tids artikler. Derimot har de tre offisielle rapportene gitt opphav til disse konspirasjonsteoriene, fordi de ikke utredet kjerneelementer i det som skjedde.»

 

 


Evt samlet streaming (1t 50min):

1 kommentar

  1. 9/11 var bare en hollywood prduksjon. Laget i god tid på forhånd. Det vi så på TV den dagen var stort sett bare juks! CGI fly og CGI “demolition” av tårnene ble kringkastet til alle verdens hjørner. Dette var en klassisk militær psykologisk operasjon der muligens ingen omkom.

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.