Joseph Konys ånder

Før LRA går i kamp, tilber soldatene en ånd kalt King Bruce. Ifølge Joseph Konys lære er King Bruce en krigerånd som skal gi styrke i kamp. Dersom soldatene holder en stein i hånden og fører den rundt i sirkler mens de sier «King Bruce, King Bruce, King Bruce», forvandler steinen seg etter sigende til […]

Ny Tid

Før LRA går i kamp, tilber soldatene en ånd kalt King Bruce. Ifølge Joseph Konys lære er King Bruce en krigerånd som skal gi styrke i kamp. Dersom soldatene holder en stein i hånden og fører den rundt i sirkler mens de sier «King Bruce, King Bruce, King Bruce», forvandler steinen seg etter sigende til en håndgranat. I virkeligheten er King Bruce inspirert av actionfilmhelten Bruce Lee, hvis filmer i en periode gjorde stor suksess i videosjappene i Acholilands byer og flyktningleire.

Sett fra Konys perspektiv er det imidlertid fornuft i galskap som dette. Acholikulturen er preget av åndetro. Disse åndene kaller man «yogi» og er noe de bortførte barna kjenner til før de havner i LRAs grep. Med utgangspunkt i den tradisjonelle kulturen og kristendommen i det svært religiøse Uganda, har den tidligere altergutten Kony et mektig redskap. I 20 år har han klart å motivere soldatene sine uten noen form for kompensasjon eller belønning. Mange av de som kommer tilbake til landsbyen sin tror fortsatt på Konys krefter. Det gjør også noen av de lavt utdannede UPDF-soldatene.

Det er en kjent sak at Kony hvert år vender tilbake til Omoro-åsen og den karakteristiske steinformasjonen som preger toppen for å finne nye krefter. Ingen vet nøyaktig hvilke ritualer han utfører der, men lokalbefolkningen sier de har sett flammer i alle regnbuens farger og hørt eksplosjoner. Få regjeringssoldater tør å nærme seg stedet, selv om man vet omtrent når Kony kommer dit, og dette burde være en kjærkommen anledning til å gripe mannen.

LRAs erklærte målsetning er å «gjenopprette» Bibelens ti bud og innføre et styresett i Uganda basert på disse. Kristne symboler er en viktig del av LRAs «ideologi». Ikke bare har Kony et kor av jenter kledd ut som nonner som lovpriser ham og synger salmer. Han oppretter også «kontrollaltre» hvorfra han styrer opprørssoldatene i kamp. I ett av innvielsesritualene må jentene ta av seg på overkroppen.

Mens de ber Ave Maria kaster Kony vann over dem og maler hjerter og kors på brystet, ryggen og pannen deres med en blanding av egg og kassava, og på de som er sterke nok i troen skal fiendens kuler prelle av. Men samtidig er det dødsstraff for å søke dekning i kamp og LRA har gått til angrep på kirker og truet med å drepe alle prestene i Nord-Uganda. Videre er det dødsstraff for å spise svinekjøtt og LRAs medlemmer skal vende seg mot Mekka når de ber. Det siste forklares ofte som en takk for hjelp og støtte til den muslimske regjeringen i Sudan.

Konys ideologi har vist seg å kunne legitimere bestialitet nærmest uten sidestykke.

Kommentarer
DEL