Jordnært om å redde jorden

Fagsterke bøker med god bakkekontakt kan ha stor verdi i debatten om det grønne skiftet, så også denne.

Hammer er dr.polit. i sosiologi og fast anmelder i Ny Tid.

Grønn omstilling – norske veivalg

Håvard Haarstad og Grete Rusten (red.)

Universitetsforlaget

I sakprosamarkedet møter vi stadig flere bøker som belyser det grønne skiftets problematikk. Noen stiller store spørsmål ved hele vår livsform, mens andre går mer konkret inn i utvalgte saksfelt. Antologien Grønn omstilling – norske veivalg føyer seg inn blant de sistnevnte. Boken er skrevet i opplysningens ånd, og noen vil kanskje si at den er for faglig traust til å bli anmeldt i en avis. Men slike bøker kan ha stor verdi. Vi som bruker mest energi på å drøfte de store spørsmålene hva gjelder samfunnsutviklingen, har godt av å lese bidrag til en mer jordnær avklaring av våre konkrete valgmuligheter.

Modernisering eller transformasjon. I boken slås det fast at den grønne omstillingen preger både forvaltningen, næringslivet, sivilsamfunnet og den offentlige debatten. Det handler ikke bare om å møte klimaendringene, men om å forme et samfunn som er rustet til å møte fremtiden. Veien dit vil nok preges av krefter som virker utenfra og via teknologiens føringer. Men: Den vil også formes av de vurderingene og retningsvalgene vi tar.

Omstillingsprosesser som hver for seg har solide argumenter for sin sak, kan kollidere med hverandre. 

Disse vurderingene kan beskrives i brytningen mellom to hovedstrømninger: diskursene om henholdsvis (moderat) økologisk modernisering og (mer radikal) grønn transformasjon. Antologien forsøker å posisjonere seg i rommet mellom disse. Flere av bidragene preges av det dominerende moderniseringssporet, men i introduksjonen antydes det at vi bør presse mer i retning av en transformasjon – det vil si dyptgripende, parallelle endringer på ulike felter, som til sammen etablerer en ny samfunnsorganisering.

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL