– Jesus dro til India

Døde ikke Jesus på korset likevel? I en ny film presenteres teorier som var for radikale for Da Vinci-koden. Indere har i århundrer ment at Jesus ligger gravlagt i Kashmir.

[påskemysteriet] I drøye 2000 år har den kristne verden tatt det for gitt at Jesus døde på korset på langfredag – som i år inntreffer fredag 14. april. Men den offisielle kirkehistorien blir nå utfordret fra flere ulike fronter.

I forrige uke, som opptakt til påsken, utga Michael Baigent boka The Jesus Papers: Exposing the Greatest Cover-Up in History. Hans hovedargument nå er at Jesus overlevde korsfestelsen.

For kontroversielt

«Det trengs bare et lite skifte i perspektiv, å gå litt til siden fra det teologiske dogma, for å forstå korsfestelsen i et nytt lys,» forklarer Baigent til Toronto Star.

Han var en av medforfatterne til Hellig blod, hellig gral (1982), grunnlaget for vår tids største boksuksess: Dan Browns Da Vinci-koden (2003), som har solgt 40 millioner eksemplarer. I mai kommer den som film med Tom Hanks i hovedrollen. Romanen forteller at Jesus og Maria Magdalena får en sønn, som så sendes av gårde til Frankrike.

Men selv Brown turde aldri berøre det mest kontroversielle temaet: Kan Jesus ha overlevd korsfestelsen? Og hvor ble han i tilfelle av, hvis kroppen ikke fysisk steg opp til himmelen?

Ifølge The Unknown Story of Messiah er svaret: Jesus overlevde timene på korset. Han ble leget av medhjelpere før han sto fram levende på den tredje dag. Han viste seg for disiplene i inntil 40 dager, før han dro østover på flukt fra Romerriket. Etter flere års vandring langs Silkeveien endte han opp i Kashmir, der kjent under navnet Yuz Asaf, hvor han til slutt ble gravlagt. Og graven finnes i dag i et godt bevoktet hus i den indiske byen Srinagar.

Det er denne tilnærmet ukjente historien for europeere flest som nå kommer fram i filmen The Unknown Story of Messiah. Den lages av Subhrajit Mitra, tidligere regissør for tv-kanalen National Geographic. Sammen med den indiske arkeologen Soumitra Chatterjee ser han på de historiske Jesus-nedtegnelsene i området fra Palestina via Persia til India. Blant annet spiller de inn beretningen fra hinduskriftet Bhavishya purana. Her fortelles det om et møte utenfor Srinagar, rundt år 100, mellom den indiske kongen Shalivahana og en Jesus-aktig vismann fra vest.

Overlevde?

«Det er så mye støtte for Jesu reise østover, både fra hinduistiske og buddhistiske skrifter og fra indiske kongeannaler,» forklarer Subhrajit til The Telegraph of India.

For mens skribenter som Brown og Baignet forfører millioner med teorier om Jesus og Frankrike, finnes det mer historisk dokumentasjon på profetens forbindelser østover. Kristendommen ble da også etablert tidligere i India enn i Europa. Jesu apostel Thomas skal ha grunnlagt den første kristne menighet i Kerala i år 52.

Det første spørsmålet er likevel hvorvidt den historiske Jesus overlevde korsfestelsen? Den tyske teologen Holger Kersten er blant dem som har kommet fram til at dette er den mest sannsynlige forklaringen. I boka Jesus Lived in India (1994) viser han til at det finnes flere andre beretninger om personer som overlevde å bli korsfestet, en straff som vanligvis varte i flere dager.

Ifølge evangeliene hang Jesus på korset i bare seks timer – grunnet sabbatsfeiringen. De to røverne som ble korsfestet sammen med ham overlevde timene på korset, slik at soldatene måtte drepe dem ved at de «brøt benene på den første og på den andre» (Johannes 19:32). Men på Jesus knuste soldatene ingen ben. Jesus-følgeren Josef fra Arimatea spurte så om å få Jesu legeme: «Men Pilatus undret seg om han alt skulle være død» (Markus 15:44).

Hjulpet ut

Johannes skriver at det ble stukket et spyd i siden på Jesus, før Josef pakket ham inn i linklær og kilovis med urter og helbredende aloe. Da Maria Magdalena kom til graven den tredje dag, så hun at gravsteinen var veltet og Jesus borte. Men hva hadde skjedd?

Det apokryfe Peter-evangeliet (år 70-160), gjenfunnet i Egypt på 1880-tallet, forklarer i tiende kapittel at vokterne av hulen mener at Jesus ble hjulpet ut: «Og, da de erklærte hva de hadde sett, forklarte de at de hadde sett tre menn komme ut av hulen, og to av dem støttet den ene.»

Spekulasjonene går på om Peter-evangeliet kan samsvare med hva som står i de kanoniserte fire evangeliene. Lukas-evangeliet omtaler nettopp to menn som ved gravhulen forteller til Maria Magdalena og Maria: «Hvorfor søker dere den levende blant de døde?» (Lukas 24:5)

Budskapet er at Jesus lever, noe han selv understreker da han møter de sjokkerte disiplene i Jerusalem:

«Se mine hender og mine føtter, og se at det er meg selv! Kjenn på meg og se! En ånd har jo ikke kjøtt og ben, som dere ser at jeg har.» (Lukas 24:39)

Støtter teorien

– For oss er de kanoniserte evangeliene et bevis på at Jesus overlevde korsfestelsen. Men vi ønsker ikke å provosere kristne, og vi vil understreke at vi også tror på Jesus, som en stor profet, forklarer Faisal Suhel, informasjonssekretær ved Ahmadiyya-menigheten på Frogner i Oslo.

Ahmadiyya-muslimene følger læren til grunnleggeren Ghulam Ahmad (1835-1908). I sin bok Jesus in India viser også han til flere beretninger om at Jesus dro østover. Blant annet Rauzat-us-Safa (Den rene hage) (1417) av den persiske historikeren Mirkondh, som forteller om Jesus ved Mosul i Irak. Det er en lang rekke beretninger om Jesus i Kashmir-området, hvor jøder også tidligere hadde slått seg ned.

– Noen mener det er langt fra Jerusalem til India, men det er uansett lenger til himmelen, sier Suhel.

Så langt har ingen kunnet bevise noe. Våren 2006 er kampen om Jesu ettermæle minst like sterk som for to tusen år siden. n

Kommentarer
DEL