Bestill sommerutgaven her

Jerusalemerklæringen om antisemittisme

OVERSATT / Vi gjengir her erklæringen oversatt

Jerusalemerklæringen (JDA) om antisemittisme er et verktøy for å identifisere, konfrontere og øke bevisstheten om antisemittisme slik den manifesterer seg i land rundt om i verden i dag.

Erklæringen inkluderer ingress, definisjon og et sett med 15 retningslinjer som gir detaljert veiledning for dem som ønsker å forstå hva antisemittisme er, for å gjøre noe med det.

Jerusalemerklæringen ble utviklet av en gruppe forskere innen holocaust-historie, jødiske studier og Midtøsten-studier for å møte det som har blitt en økende utfordring: «å gi klare retningslinjer for å identifisere og bekjempe antisemittisme og samtidig beskytte ytringsfriheten.»

Erklæringen ble pprinnelig undertegnet 210 forskere i 2021. I dag er tallet mer enn 350.

Innledning

Vi, undertegnede, presenterer Jerusalemerklæringen om antisemittisme, som et resultat av et initiativ som startet i Jerusalem. Vi er en gruppe internasjonale forskere innen antisemittisme-forskning og relaterte felt, inkludert jødiske studier, holocaust-, Israel-, Palestina- og Midtøsten-studier. Teksten til erklæringen har kunnet dratt nytte av samtaler med juridiske eksperter og medlemmer av sivilsamfunnet. Inspirert av FNs menneskerettighetserklæring fra 1948, FN-konvensjonen mot rasediskriminering fra 1969, erklæringen fra den internasjonale Stockholm-konferansen om holocaust i 2000, og FNs resolusjon om minnet om holocaust i fra 2005 mener vi at til tross for at antisemittisme har visse særtrekk, kan ikke kampen mot den ses atskilt fra den generelle kampen mot alle former for rasemessig, etnisk, kulturell, religiøs og kjønnbasert diskriminering.

Vi er bevisst den historiske forfølgelsen av jøder opp gjennom historien og de allmenngyldige lærdommene vi kan trekke fra holocaust, og vi ser alvorlig på fremveksten av antisemittisme blant grupper som mobiliserer hat og vold i politikk, samfunn og på internett, og vil med denne erklæringen presentere en praktisk, kortfattet og historisk basert definisjon av hva antisemittisme er, sammen med et sett retningslinjer.

Eksempel På Anti-Semittisme

Jerusalemerklæringen om antisemittisme er også et svar på «IHRA-definisjonen», dokumentet som ble vedtatt av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) i 2016. Siden IHRA-definisjonen er uklar i sentrale punkter og vid åpen for forskjellige tolkninger, har den skapt forvirring og forårsaket splid, og slik . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Avatar photo
John Y. Jones
Cand. philol, frilans journalist tilknyttet NY TID

Relaterte artikler