Jeg vil møte verdens makter – våpenløs

Skyhøy kriminalitet fører til vigliantisme i Sør-Afrika. Men også velorganisert kriminalitetsbekjempelse i det sivile samfunn.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Sør Afrika er et gigantisk sosialt restaureringsprosjekt. ANC-regjeringens metoder har basert seg på markedsliberalistiske teorier og folks egeninnsats. Det har ført til store forskjeller mellom fattig og rik, og økt arbeidsledighet. Men noen steder finnes solskinnshistoriene.

Et femtitalls innbyggere i townshippet Alexandra tar i bruk tradisjonell afrikansk tankegang om solidaritet, og organiserer seg for å bekjempe kriminaliteten i nabolaget. Deres eneste våpen er mobiltelefonen.

– Jeg tror på å bekjempe kriminaliteten uten våpen, forklarer Bulldog Rathokolo.

Han har selv blitt skutt gjennom hånda. Flere av kollegene hans er drept på jobben og han har selv mistet tre jobber i et område hvor arbeidsløsheten ligger på minst 60 prosent. Alt i innsats for å gjøre hjemstedet Alexandra utenfor Johannesburg til et trygt sted for beboerne.

Den mørke byen

Alexandra er et fattig, beryktet township i Johannesburg. Stedet var lenge kjent som «Den mørke byen» fordi apartheidregimet ikke lot beboerne få strøm før langt ut på 1980-tallet. I dag bor det mellom 450.000 og en million mennesker trengt sammen på to kvadratmeter. Infrastrukturen med veinett, vann, strøm og kloakk er bygget for 70.000 mennesker.

Trangboddheten er påtrengende. For å skaffe seg et utkomme leier boligeierne ut plass i haven. Opptil 15 boligskur kan dele vannpost og do. Håpløsheten synes godt. Ungdommen har ikke annet å gjøre enn å drikke og drive dank. Stedet er så beryktet for vold og kriminalitet at myndighetene har bygd en mur midt i Vaco da Gama Road mellom townshippet og nabobydelen Wynberg.

– Hensikten er å hindre bilkaprere å få stjålne biler inn i Alex, forklarer Bulldog Rathokolo. – Kommer de først inn her forsvinner de blant skurene, og politiet har ingen sjanse til å finne dem igjen. De slaktes og selges som bildeler eller eksporteres ut av landet.

Alexandra har i alle år vært beryktet som et tilholdssted for gangstere og voldsmenn. Det ønsker Bulldog å kompanjongene hans å gjøre noe med. Bulldog leder en gruppe på ca 50 kvinner og menn som i nært samarbeid med politiet går inn for å rydde opp i lovløsheten i Alexandra. De møter volden og kriminaliteten uten våpen og de lykkes.

Ubunt

Deres virkemidler er samhold, lojalitet og mobiltelefoner. Filosofien de bekjenner seg til er ideen om ubunt, et zulu-ord for menneskelighet og samhold. De er tilknyttet et system som kalles eBlockwatch. Blir noen av dem vitne til en forbrytelse eller får melding om at noe skjer, sender de ut en sms-melding til en sentral, som så videresender denne meldingen til alle andre politireservister i samme område og naboområdene. Meldingen går dessuten også til nærmeste politistasjon.

– Alexandra er blitt langt tryggere etter at Bulldog Rathokolo og kompanjongene begynte sin virksomhet i 1997, forklarer Inspektør Mokoeng ved politistasjonen i townshippet. Mokoeng er føringsoffiser for Rathokolos gruppe. Han understreker at reservistene ikke utgjør noen ulovlig borgerverngruppe, men private borgere som organiserer seg og ledes av politiet. Mokoeng skal blant annet sørge for at reservistene opererer innenfor sørafrikansk lov.

Bulldog opplyser med dårlig skjult stolthet at han og kompanjongene har beslaglagt over 500 ulovlige skytevåpen og stått for nesten like mange arrestasjoner.

– Kriminaliteten er synkende her i townshippet, sier han. – Det er trygt å ferdes i gatene, den eneste formen for kriminalitet som vi fremdels ser ganske mye av er konemishandling. Det er vanskelig for både oss og politiet å trenge inn i folks private rom.

Mistet jobben

Men det koster. Tre av kompanjongene til Rathokolo har blitt drept i det godes tjeneste. Skutt ned på gata. Selv har Bulldog måttet sy åtte sting i hånda etter at en lokal banditt trakk av da han forsøkte å beslaglegge våpenet hans.

– Men jeg fikk vristet det fra ham, sier han og ler fornøyd.

Bulldog har mistet tre jobber på grunn av sin innsats mot kriminaliteten. – Arresterer du en person, må du selv møte i retten som vitne, forklarer han. Skjer det mange nok ganger at du må skofte jobben for å stille i rettssalen blir arbeidsgiver lei og gir jobben til en annen.

Hvorfor flytter folk så ikke ut av et område som er så belastet som Alexandra? Årsakene er mange. Townshippet har eksistert siden 1912 og er dermed et av de aller eldste i Sør-Afrika. Det var dessuten et av de meget få stedene i landet hvor svarte hadde lov til å eie tomtene de bodde på. Etter hvert som Johannesburg vokste og rikdommen flyttet nordover, gjorde apartheidregjeringen alt den kunne for å få jevnet townshippet med jorden og få flyttet «Bantuene» til mer egnete områder. De greide det aldri. Alexandra-boerne klorte seg fast og er et symbol i kampen mot apartheid.

Satse på nærmiljøet

Det skal de fortsette å være. Det er bestemt på høyeste hold. President Mbeki har gitt navnet sitt til et fornyings- og saneringsprosjekt som skal bidra til å skaffe innbyggerne i townshippet bedre boforhold, bedre sanitære forhold og bedre livskvalitet. 1,3 milliarder Rand investeres i prosjektet.

– Utfordringen blir å få beboerne til å satse på nærmiljøet og ta ansvar for det. Husleiestreiker og andre boikotter fungerte under apartheid, men i dagens demokratiske Sør Afrika tjener slikt bare til å undergrave folks egen livskvalitet, sier Xoliswa Mkhalali. Hun er pressekontakt for Alexandra Renewal Project.

– Visjonen er at vi skal gjøre townshippet bærekraftig ved å redusere arbeidsledigheten med minst 20 prosent i løpet av sju år, og dessuten sørge for at beboerne betaler for minst 90 prosent av offentlige tjenester som hus, kloakk, elektrisitet osv, forklarer hun.

Kampen mot kriminalitet blir avgjørende i så måte, og Mkhalali ser derfor med blide øyne på politireservistenes amarbeid med politiet for å skape trygghet i townshippet. Bulldog Rathokolo baserer virksomheten sin på den afrikansk ubuntu-filosofien som blant annet preker solidaritet og medmenneskelighet. Med sin vellykkete kampanje for trygghet viser Rathokolo og folkene hans at afrikanske tradisjoner har en funksjon i dagens moderne verden. De viser med andre ord om at det er en levedyktig realitet bak president Mbekis kongstanke om en afrikansk renessanse. Alexandra Renewal Project står som et symbol på at regjeringen satser på de fattigste.

Begge deler kan komme ANC og Thabo Mbeki til nytte i valgkampen.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here