KAP (SPANIA) LIBREXPRESSION. WWW.LIBEX.EU
KAP (SPANIA) LIBREXPRESSION. WWW.LIBEX.EU

Jeg er Julian


ASSANGE: Til syvende og sist handler det om rett og moralsk plikt til å avsløre krigsforbrytelser.

Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskjöld-programmet (med i Ny Tids redaksjonsråd).
Email: jones@networkers.org
Publisert: 2019-05-02

I et engelsk fengsel sitter i skrivende stund en syk Julian Assange og venter på å utleveres til USAs drakoniske lover, beregnet på krigsspioner fra 1917. Glemt har presse og politikere at han egentlig er arrestert for å bli sendt til Sverige for å møte voldtektsanklager som for øvrig er frafalt. Hans forbrytelse er å ha gjort det enhver journalist og publisist burde gjøre, men som altfor få gjør: Han har brakt videre dokumentasjon av maktovergrep, ja, krigsforbrytelser, i et omfang som er vanskelig å fatte. Han er med andre ord farlig. Det glemmer ikke de mektige, i dette tilfelle USAs mektige med Obama, Clinton, Trump, CIA, New York Times eller Washington Post i spissen. Verst er pressen som er satt i forlegenhet, for Assange har ikke gjort annet enn det de selv skulle gjort. De glemmer det aldri.

Prisen for avsløringer av maktmenneskers planer og overgrep betales av Assange og andre modige varslere – som ikke kan tie stille.

Det vi andre skal huske, er de rasende ordene lederen for Sveriges Advokatsamfund, Anne Ramberg, skriver på sin blogg 14. april: «[Assange-saken] er karakterisert ved alt fra ansvarsløse konspirasjonsteorier, totalt uten støtte i realiteter, til forkastelig juridisk behandling fra både britisk og svensk side» [sitatene er oversatt av artikkelforfatteren, red.anm.]. For dette dreier seg om langt mer enn hva vi måtte mene om Assange, sier hun, og oppsummerer: «Det handler om ytringsfrihet og respekt for loven. Det handler til syvende og sist om rett og moralsk plikt til å avsløre krigsforbrytelser. Assange og WikiLeaks gjorde dette.» Men WikiLeaks videreformidler jo stjålne dokumenter? Ramberg fnyser, og for å virkelig understreke alvoret i saken, avslutter hun: «Skulle vi ha utlevert til Tysklands Hitler en som [ulovlig] hadde avslørt konsentrasjonsleirene og folkemord?» Hun svarer selv, lakonisk: «Jeg tror ikke det.»

Ledere uten tillit