Jakten på anerkjennelse har destruktive følger. Sosial rettferdighet blir redusert til psykologiske problemer

Identitetspolitikken er et ektefødt barn av den narsissistiske kultur, der krenkelser og avvisning oppfattes som alvorlige trusler mot egenverdet.

Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 2019-01-02

Hva gjør du hvis du finner en lommebok på gaten og ingen ser deg? Leverer den inn til politiet, eller beholder du den selv? Tar du pengene, er du narsissist. Gir du dem fra deg, er du styrt av samvittigheten eller overjeget. Leilighet skaper tyv når den internaliserte moralen mangler. Protestantisk etikk har måttet vike for hedonisme og ytrestyring.

Den narsissistiske kultur

Det er 40 år siden den amerikanske historikerens Christopher Lasch (1932–1994) utga The Culture of Narcissism. Til tross for mange uklarheter ved begrepet fortsetter narsissismen sin seiersgang i kulturstudiene. Lasch støttet seg til den psykoanalytiske tradisjonen og la vekt på forholdet mellom narsissisme og et svekket overjeg. Denne forbindelsen er kuttet i for eksempel Jean M. Twenge og W. Keith Campbells The Narcissism Epidemic (2009) og i Craig Malkins Rethinking Narcissism (2015), som heller ikke har Freud på litteraturlisten.

Amerikanerne baserer seg nå på spørreskjemaer, men er dårligere til å lage psykologiske modeller for personligheten. Gjennom Narcissistic Personality Inventory (tilgjengelig på nettet) kan du teste hvor narsissistisk du er ved å svare ja eller nei på karakteristikker av typen: Jeg liker å se meg selv i et speil, jeg er den fødte leder, jeg vet at jeg er god fordi folk forteller meg det, jeg synes det er lett å manipulere folk, jeg synes jeg er spesiell. Har du over 30 ja-svar på 40 spørsmål av denne typen, er du i faresonen.

Fukuyama og identitetspolitikk

Den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama ser en klar forbindelse mellom identitetspolitikk og narsissisme. Han er ikke opptatt av spørreskjemaer, men henviser til Lasch og legger vekt på at narsissisten stadig må bekrefte sin selvfølelse i forhold til andre. Jakten på denne typen anerkjennelse har destruktive følger. Sosial rettferdighet blir redusert til psykologiske problemer. Fukuyama oppfatter Trump som en inkarnasjon av Laschs narsissisme: Han styres mest av behovet for selvbekreftelse.

Svar ja eller nei på følgende: Jeg liker å se meg selv i et speil, jeg er den fødte leder, det er lett å manipulere folk, jeg er spesiell.

Men Fukuyama slipper narsissisme-tråden for raskt. Han mener at identitet er festet til det de gamle grekere kalte thymos, følelser som stolthet, skam og sinne. Thymos krever anerkjennelse. Demokratiet vil ikke fungere …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.