– Ja til et føderalt Irak

Ny Tid bringer her en av ukas kommentarer på Al-Jazeera, den arabiske verdens ledende nyhetskandal. Ali al-Awsi er leder for Seneret for sør-irakiske studier i Lond. Lørdag stemmer Irak over ny grunnlov.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Siden den irakske statens grunnleggelse i 1921 har det vært lite utvikling i de demokratiske forholdene for den vanlige irakske borger.

En rekke problemer har forblitt uløste under de ulike regimene, og det største problemet har vært diskrimeneringen av Iraks ulike regioner. Dette understreker behovet for å komme frem til en føderal løsning på et varig problem som har overlatt irakerne til å leve under urettferdighet og diskriminering.

Både irakere og arabere har levd med verdier som er nedarvet fra undertrykkende regimer, og som har etterlatt seg et kvelende samfunnssystem og frarøvet folket dets vilje.

Tradisjonen har vært basert på å konsolidere et énmannsstyre, og etablere et klima av frykt der man har vært uvillig til å akseptere noe annet enn et sentralisert regime.

Vi har nå en mulighet til å endre kurs og Irak trenger en ny kultur som kan hindre at de gamle verdiene fortsetter å dominere.

Det autokratiske styret som begynte i 1968 – året da Baath-partiet tok makten i Irak – var basert på en monopolisering av makten som var så sterk at selv de ulike lokalsamfunn ikke kunne ta noen avgjørelser uten tillatelse fra den absolutte leder og hans parti i Bagdad.

Saddams tanks

Dette byråkratiet hindret utviklingen på mange områder. Saddam Husseins regime innførte en fryktelig diskriminering ved å dele Irak inn i «svarte» og «hvite» administrasjonsenheter. Det delte borgerne inn i to grupper: De som kunne undertrykkes og begraves i massegraver, og de som nøt makt og innflytelse.

Bare navnet til en person var nok til å forhindre ham i å få en anstendig jobb, hvis det signaliserte at personen tilhørte en bestemt sekt, eller ikke var araber. Denne praksisen satt den sosiale strukturen i Irak i fare.

Irakerne kommer ikke til å glemme Saddams tanks som kjørte inn i Nasiriya i Sør-Irak for å drepe Irakere med påskriften «Ingen Shia’er fra nå av.»

De arabiske regimene, og selv arabiske pan-nasjonalister, betrakter de forbrytelsene som daglig begås i Irak med fryd. Dette har forsterket irakernes frykt og økt deres bekymringer for fremtiden.

Irakerne står overfor et problem representert av dem som blander seg inn i deres saker under dekke av god vilje, men som kun er ute etter innflytelse og dominans av Iraks rikdommer.

Det er trist at det fremdeles finnes arabere som tror de kan bruke den gamle formelen og fortsette å melke Irak. Blant disse finnes det enkeltpersoner som skodde seg under den mørke perioden, og det finnes både irakere og ikke-irakere.

Deres brutale forbrytelser i Irak etter diktaturets fall beviser at de la rå og brutale planer mot Irak, etter at de stjal Iraks penger og våpen til en antatt verdi av 100 milliarder dollar.

Disse omstendighetene motiverer irakerne til å etablere et system som garanterer fremtiden til kommende generasjoner.

Frykt for føderalismen

Vi kan dele frykten for føderalismen inn i to typer: villet falsk frykt og naiv frykt.

Den første skjuler visse agendaer, ideologier og interesser. Den bruker pompøse slagord, men de som fremmer denne frykten er i kontakt med sine antatte fiender og møter dem i diskusjoner. Til slutt vil de godta konstitusjonen slik den er.

Den andre typen frykt rammer dem som er naive og lar seg villede og som har gått i fellen til dem som sprer den falske frykten.

Og så er det de som har latt seg villede av teorien om at trygghet for Irak ligger i en sterk leder og et sentralisert regime.

Irak var en gang en føderal stat under islamsk styre. Det var delt i tre provinser: Basra, Kufa og Sharazor – senere kjent som Mosul.

De følgende avsnittene fra konstitusjonen viser at dens forfattere har prøvd å anerkjenne og løse alle problemer som er trukket frem av ulike grupper:

  • Ingen lov som motsier denne konstitusjonen skal vedtas. Enhver del av de regionale konstitusjonene eller andre typer lovgivning som motsier denne konstitusjonen er å betrakte som ugyldige.
  • Konstitujonen anerkjenner de nye provinsene som er etablert i kraft av den.

Andre avsnitt underbygger dette inntrykket, så hvis vi ignorerer det politiske spillet og overdrivelser i media, kan vi hevde at føderalisme er en reell mulighet for å oppnå en rettferdig fordeling av makt og rikdom.

USA som forbilde

Føderalismen kan brukes i Irak. Behovet for å kvitte seg med mørke minner gjør det til det rette valget for irakerne. Føderalisme finnes i flere land rundt i verden, bl a Tyskland, Sveits og USA. Alle disse landene innførte føderalismen etter å ha tatt hensyn til innbyggernes synspunkter.

Den føderale regjeringen beholder de viktigste funksjonene i forhold til forsvar, innen- og utenrikspolitikk. Det er også valgte føderale råd som regnes som en av garantiene konstitusjonen gir.

Når det gjelder retten til selvbestemmelse, ville det være ødeleggende å gi hver provins rett til å erklære seg uavhengig. Vi ønsker at alle provinsene skal fortsette å eksistere under en føderal paraply. Dette er et oppnåelig mål.

Føderalismen gir en garanti mot gjenkomsten av et autoritært regime og undertrykking fra en sentralisert regjering. Dette kan oppnås ved å etablere en stabil, demokratisk regjering.

Føderalismen må ikke bli et offer for frykten for at det på en eller annen måte splitter opp landet. Frykten ville vært legitim hvis det var en vilje til oppdeling uten at denne ble motvirket av et demokratisk system som tror på flerpartisystem og en fredelig rotasjon av makten.

Sentralstyre splitter

Kan vi snu det rundt, og si at et sentralisert styre er det som til slutt vil splitte opp Irak ?

Kravet om et føderalt system i Sør-Irak er ikke sekterisk. Vi tror på muligheten for å oppnå rettferdighet, både i fordelingen av rikdom og på alle andre områder av livet.

Konstitusjonen må ta hensyn til at føderalismen skal være det gjeldende system i Irak. Vi er i mot det synspunktet at bare kurderne skal få en føderal provins bare fordi de er et spesielt tilfelle.

Føderalismen må sikres for hele Irak. Selv om det ikke gjennomføres fullt og helt nå, må det av hensyn til Iraks fremtid fremgå klart og tydelig i konstitusjonen at Irak skal være en føderal stat.

Oversatt av Tore Høgåsen

Copyright: Al-Jazeera.

---
DEL

Legg igjen et svar