– Ja, det finnes interessemotsetninger

I ukas essay i Ny Tid hevdes det at norske landbrukssubsidier baner vei for massiv dumping av landbruksprodukter, og at Handelskampanjen støtter dette. Aksel Nærstad, du er talsmann for Handelskampanjen. Hva er din umiddelbare reaksjon på dette utspillet fra Framtiden i våre hender, Fellesrådet for Afrika og Kirkens Nødhjelp?
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 01.11.2007

AKTUELL: AKSEL NÆRSTAD.

– Det er positivt at de tre organisasjonene nå bringer debatten videre. Vi er glade for at de nå er enige med Handelskampanjen i at det trengs regler for å skille støtte til nasjonalt forbruk og eksport. Det er positivt at de tre også ser behovet for å beskytte norsk landbruk. Det er jo flere punkter vi er uenige på også, så vi skal diskutere disse utfordringene, og kommer tilbake med et debattinnlegg i Ny Tid neste uke.

De tre organisasjonene skriver at Norge ikke bare må vri matimporten fra rike land til u-land, men at vi også må øke importen, hva mener du om det?

– Hvis det viser seg at det er behov for økt import, akkurat nå er det for eksempel behov for å importere mer kjøtt, da bør også denne økningen komme fra u-land.

Handelskampanjen er en sammenslutning av solidaritetsorganisasjoner og landbruksorganisasjoner. Kan dette være problematisk dersom det er interessemotsetninger mellom Norge og land i sør på landbrukssektoren?

– Nei, dette er ikke problematisk. Det er derimot en fordel at ulike sektorer er medlemmer, og dermed gjenspeiler virkeligheten. Det er klart det finnes interessemotsetninger, det gjør at vi kan ha konstruktive debatter internt. Samarbeidet har bidratt til økt forståelse for u-landenes situasjon blant norske landbruksorganisasjoner. Dermed gir sammensetningen av Handelskampanjen større muligheter til å bevege virkeligheten.

Hva mener Handelskampanjen at det er viktigst å fokusere på nå? Hva bør Norge gjøre i WTO-forhandlingene?

– Det ser nå ut til at det ikke komme en ny avtale før i 2009, etter det amerikanske presidentvalget. Nå bør regjeringa ta initiativ for å få støtte for viktige prinsipper den går inn for i Soria Moria-erklæringen som at u-landene skal ha mulighet til å ta i bruk de samme virkemidlene som Norge har gjort for å bygge opp et velferdssamfunn. Regjeringa må også jobbe for å få på plass prinsippet om retten til å produsere mat til egen befolkning. Et skille mellom støtte til innenlands forbruk og eksport er avgjørende for å få det til. Handelskampanjen har ikke tatt stilling til forslaget fra G20-landene om en gjennomgang av subsidiene i den såkalte «grønne boksen», men det er klart grønn boks også har noe med produksjon å gjøre. Uansett er det viktig å se alle støtteordningene i sammenheng.

Se også side 32-33

Kommentarer