Israelske fengsler er folkerettsstridige

I protest mot fengsling uten lov og dom, inhumane forhold og fysisk og psykisk mishandling går palestinske politiske fanger til sultestreik.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 31.03.2015

Av: Aurora Lorenzi 

Under krigen mot Gaza i fjor sommer benyttet mange vestlige journalister anledningen til å fordømme de «palestinske terroristene» – en kategori som tilsynelatende gjenspeiler hele den palestinske befolkningen. Det er en utbredt misforståelse at palestinere ikke er i stand til å uttrykke motstand gjennom ikkevoldelige metoder, men i stedet konsekvent tyr til vold og terror mot den israelske sivilbefolkningen. Denne artikkelen er basert på en rapport skrevet for den palestinske menneskerettighetsorganisasjonen Hurryyat, om et tema som sjelden kommer frem når palestinsk motstandsbevegelse diskuteres i vestlig media. Dette er en tekst om en fredelig og ikkevoldelig form for protest. Om årsakene til og konsekvensene av at så mange palestinske politiske fanger går til sultestreik.

Omstridt praksis. Palestinske politiske fanger som blir holdt i israelske fengsler har siden begynnelsen av okkupasjonen brukt sultestreik som et virkemiddel for å protestere mot Det israelske fengselssystemet (IPS). Siden midten av 2011 har ikke en eneste dag gått uten at minst én palestinsk fengselsfange har sultestreiket. I juni 2014 var totalt 100 palestinske varetektsfengslede involvert i en sultestreik som startet i april og varte i 66 dager. De protesterte mot IPS sin utbredte bruk av administrativ forvaring – en praksis hvor man blir fengslet uten tiltale og dom. Denne prosedyren har, i motsetning til vanlig rettsprosedyre, som mål å forhindre en person i å utføre en kriminell handling som kan sette offentligheten i fare, heller enn å straffe personen for en forbrytelse han eller hun faktisk har begått. Ifølge artikkel 78 i den fjerde Genèvekonvensjonen av 1949, skal administrativ forvaring kun iverksettes under svært spesielle omstendigheter, og bare når alternative virkemidler ikke er tilgjengelige. Ettersom administrativ forvaring anses som en av de mest drastiske tiltakene en okkupasjonsmakt kan ta i bruk for å ivareta sikkerheten, understreker konvensjonen at tiltaket kun skal tas i bruk i nødstilfeller. Det skal aldri brukes som kollektiv avstraffelsesmetode. … overfylte celler, dårlig ventilasjon, mangel på sollys, korte pauser, mangel på hygiene- og rengjøringsartikler, mangel på tilstrekkelig medisinsk oppfølging …

Israels utstrakte bruk av administrativ forvaring i de palestinske områdene bryter derfor med internasjonal lov.

Dette har vært hovedbudskapet i flere uttalelser og meldinger fra FNs generalsekretær og talsmenn for EU. Ettersom fengselsfanger i administrativ forvaring ikke vet hva de er anklaget for, er det umulig for dem å bevise at de er uskyldige. De har heller ingen mulighet til å vite hvor lenge de kommer til å forbli i fengsel. Det kan ta alt fra seks måneder til flere år, da fengslingsordren kan fornyes hver sjette måned, og uten en øvre tidsgrense.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer