Israel blokkerer veien

Onsdag denne uken ble det såkalte veikartet for fred i Midtøsten lagt fram av kvartetten FN, USA, EU og Russland. Veikartet er enda et forsøk på å lage et rammeverk for forhandlinger om fred og like rettigheter. At tidligere forsøk ikke har ført fram, er ingen grunn til ikke å forsøke igjen. Men dersom det […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Onsdag denne uken ble det såkalte veikartet for fred i Midtøsten lagt fram av kvartetten FN, USA, EU og Russland. Veikartet er enda et forsøk på å lage et rammeverk for forhandlinger om fred og like rettigheter. At tidligere forsøk ikke har ført fram, er ingen grunn til ikke å forsøke igjen. Men dersom det skal ha noen sjanse, må man gjøre noe med de mest prekære årsakene til at forhandlingene tidligere har brutt sammen: Israels systematiske forakt for internasjonale lover og regler, palestinske menneskeliv og palestineres menneskeverd.

Allerede dagen etter at veikartet ble lagt fram, gikk israelske styrker inn i et boligområde i Gaza. Med fem dusin stridsvogner, bulldosere og kamphelikoptre til rådighet, sprengte de et vanlig bolighus der en Hamas-leder og hans to brødre befant seg. Ytterligere ni palestinere, som ikke hadde gjort seg skyldige i noen ting, måtte bøte med livet. Den yngste av dem, Amir Ayad, ble to år gammel.

Dette er terrorisme. At Israel begrunner aksjonen med bombeaksjonen i Tel Aviv dagen før, endrer ikke på brutaliteten i den israelske massakren. Vi har ingen sympati for de som slåss palestinernes sak ved å bombe sivile israelere. Men det påhviler stater et helt spesielt ansvar å etterleve internasjonal rett. Det gjør ikke Israel. I stedet terroriserer og dreper de sivile.

«Veikart»-betegnelsen framstår i dagens Palestina som relativt absurd. Vestbredden er nå i ferd med å bli et finmasket nett av israelske veier som palestinerne nektes å bruke, som er bygget på land israelerne har stjålet for å binde sammen bosettinger som er ulovlige. De israelske bosettingene, som ligger som slott på åskammene, framstår som det fremste symbolet på en nasjon som anser seg selv som et herrefolk med krav på eksklusive privilegier.

Israel har systematisk sabotert tidligere forsøk på å skape fred i Midtøsten gjennom terror og brudd på internasjonal lov. Det synes klart at det ikke finnes andre muligheter for å gi fredsplaner og veikart en sjanse, enn at Israel tvinges til å etterleve dem. Det må være første prioritet for det internasjonale samfunnet overfor Midtøsten.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here