«Israel er åpent og pluralistisk»

Ny Tids redaktør fremmer feilaktige påstander om Israel, mener ambassadør.
Avatar
Email: xx8@nytid.no
Publisert: 16.03.2017

Truls Lie nevnte det faktum at jeg overvar visningen av dokumentaren Vita Activa om Hannah Arendts arv, fulgt av to sikkerhetsvakter. Han har også inkludert i arrangementets program at Rina Rosh, den israelske deltakeren i panelet, jobber i det «okkuperte Øst-Jerusalem».

Det disse to fakta har felles, er at de er helt irrelevante for Hannah Arendt og hennes filosofi. På den andre siden utgjør eksemplene klart det jeg uttrykte i min tale på arrangementet – det finnes folk som ikke er interessert i Arendts arbeid per se, men som heller bruker det som et middel i sin anti-israelske kampanje. Truls Lie er klart en av dem.

Hans partiskhet kommer tydelig frem når han skriver at mange ser Israel som en moderne form for en totalitær stat, og at man i Israel kan bli straffet for å oppfordre til boikott. Jeg kan beskrive dette som «alternative fakta», men jeg foretrekker å være mindre diplomatisk – dette er simpelthen løgner. Det finnes utallige eksempler på at Israel er et åpent og pluralistisk samfunn, eksempelvis det israelske Knesset, vårt demokratisk valgte parlament. I Knesset er det omtrent 15 (av 120 representanter) muslimske parlamentarikere, som anser seg selv som israelske borgere med palestinsk arv, og som uttrykker sine meninger fritt. Kun en ignorant person kan uttrykke seg om «utelukkelsen av palestinernes meninger» i Israel.

Siden Lie nevnte det faktum at jeg var til stede på arrangementet med to sikkerhetsvakter, vil jeg gjerne nevne at disse er norske. De tilhører PST og ble tildelt meg fra det første øyeblikk jeg satt emine føtter på norsk jord, basert på trusselbildet jeg er utsatt for. Med andre ord har jeg ikke sikkerhetsvakter døgnet rundt grunnet en form for stolthet, på grunn av paranoia eller fordi jeg liker det, men som følge av avgjørelser tatt av norske myndigheter. Jeg foreslår at Truls Lie skal stille seg spørsmålet om i hvilken grad forvrengte og partiske ideer om Israel, slik han uttrykker dem i sin artikkel, kan bidra til atmosfæren som krever nærvær av sikkerhetsvakter rundt meg.

Schutz er Israels ambassadør i Norge (se også intervju og video i Ny Tid september 2015)

Kommentarer