Islandssuget

Man skulle forvente at de mest EU-ivrige norske politikerne ikke lot seg forlede til å tro at en islandsk EU-diskusjon kan snu den norske opinionen, all den tid verken svensker eller finner klarte å suge Norge inn i EU i 1994. Jan Petersen synes å ha skjønt dette, men EU-tilhengerne i Aps ledelse ser ut […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 23.07.2003

Man skulle forvente at de mest EU-ivrige norske politikerne ikke lot seg forlede til å tro at en islandsk EU-diskusjon kan snu den norske opinionen, all den tid verken svensker eller finner klarte å suge Norge inn i EU i 1994. Jan Petersen synes å ha skjønt dette, men EU-tilhengerne i Aps ledelse ser ut til å ha fattet nytt håp om EU-medlemskap. Vi tror de blir skuffet.

Den smule debatt som har vært på Island de siste dagene bærer først og fremst preg av å være storm i et vannglass. Om enn den islandske opinionen er positiv til forhandlinger med EU, er det lite som tyder på at landet er på vei inn i unionen i overskuelig framtid. Innen islandsk politikk er det få som mener EU-medlemskap er veien å gå – det overlates først og fremst til en høyrøstet utenriksminister.

Vi tror dessuten at islendingenes positive holdning vil kjølne meget raskt dersom det skulle komme til forhandlinger. Både for dem og oss handler denne debatten om ressurskontroll versus markedsadgang. De gangene Norge har forhandlet med EU, har svaret vært at vi må oppgi kontrollen over fiskeressursene for å slippe til i det indre markedet. Det samme svaret har vi fått i EØS-sammenheng. Det er liten grunn til å tro at Island, eller Norge, vil få et annet svar ved nye medlemskapsforhandlinger – selv om vi forhandler sammen.

Som Ap-leder Thorbjørn Jagland har påpekt i sin siste bok, er problemene med EUs fiskeripolitikk enda større enn dette. Én ting er at vi blir bedt om å oppgi kontrollen til EU. Verre er det at vi skal overgi kontrollen til en union med enda dårligere ressursforvaltning enn vi selv klarer. Dersom ikke bare norske fiskeres kortsiktige interesser skal ivaretas, men også de langsiktige interessene i form av ressursgrunnlaget i havet, må EUs politikk legges om.

Det er liten tvil om at EU-spørsmålet er viktig for kystbefolkningen. Men det er også lite som peker mot at Norge bør få en ny EU-debatt for å sikre deres interesser.

Kommentarer