Iranske kvinners tvetydige status


Kvinner i Iran har vært nødt til å tilpasse seg mange skiftende syn på hvordan de skal være. Både utdannelse og arbeidsmarked ser nå ut til å bli mer utfordrende for kvinnene.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-04-28

I UNESCOs ferske rapport fra april 2015 kommer det frem at selv om det er mange kvinnelige studenter ved iranske universiteter, har den generelle holdningen til kvinner i høyere utdanning blitt mer negativ sammenliknet med tidligere år. Foreløpig har flere iranske kvinner enn menn høyere utdannelse, men arbeidsledigheten deres er dobbelt så høy som mennenes. Det betyr at de har dårligere vilkår på arbeidsmarkedet. Denne motsigelsen i kvinnenes status ble kalt «Duality Status» av Center for Women’s Studies ved Teheran-universitetet i 2002. Basert på offentlig statistikk for 2013 er 16,3 prosent av den økonomisk aktive befolkningen i Iran kvinner, og 83,6 prosent er menn. 23,4 prosent av de yrkesaktive kvinnene er sysselsatt i landbruket, 25 prosent i industrien, og 51,6 prosent i servicesektoren. Disse tallene viser det store kjønnsgapet i Iran. Restriksjoner. Kvinner som får problemer når de søker jobb, kan legge skylden dels på kulturelle faktorer i det iranske samfunnet, dels på betingelser og vilkår som er fastsatt i lovs form. I Ahmadinejads presidentperiode var regjeringen for eksempel bekymret over den økende kvinneandelen i høyere utdanning. På den tiden var 70 prosent av universitetsstudentene kvinner. Derfor besluttet myndighetene å sette grenser for dette; de ville at kvinnene skulle holde seg hjemme og være mer konsentrert om barneoppdragelse og husarbeid. Det var nettopp i denne perioden vi var vitne til at kvinner, med lavere lønn enn menn, begynte å arbeide i telekommunikasjonsbransjen. Det var behov for den tekniske kompetansen deres, men samtidig var det forventet at arbeidsgiverne ansatte menn i stedet. Andre restriksjoner ble også innført, som begrensninger i rekrutteringen til offentlige funksjoner, manglende forsikring for kvinnelige ansatte og stenging av offentlige barnehager. Her lå årsakene til at arbeidsløsheten blant kvinner økte med 10,8 prosent – fra 32,6 prosent i 2005 til 43,4 prosent i 2013. Ekskluderingstiltak. Kjønnskvotering ble innført for akademiske disipliner i 2007. Den store andelen av kvinner i høyere utdanning ble sett på som et sosialt problem av regjeringen. Research Center of Islamic Legislative Assembly satte opp følgende liste over gode grunner til å innføre kjønnskvotering: mangel på studenthybler, behov for å beskytte kvinnelige studenter mot de sosiale omkostningene de ville påføre seg, for store utgifter til opplæringseksperter, uheldig vridning …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal